09.04.2015r. , na zaproszenie pani Dyrektor SP w Waśniewie – Grabowo

nasz pracownik, Irena Kowalczyk brała udział w konferencji pt. „Szkoła promująca zdrowie”.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z województwa Warmińsko – Mazurskiego. Uczestnicy wysłuchali wykładu dr K. Ostaszewskiego –Pozytywna profilaktyka jako sposób na dobre relacje w szkole.

 


 

30.03.2015r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownik Poradni, Irena Kowalczyk – logopeda, zaprezentowała temat

„Czy dziecko z zaburzeniami mowy może iść do szkoły?”.

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

17.03.2015 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami kl.”O”, a 26.03.2015r.  z dyrektorami szkół powiatu nidzickiego.

Temat przewodni to – Spełnienie obowiązku szkolnego

w roku szkolnym 2015/2016.

————————————————————————————————————————————————————————————

Zapraszamy nauczycieli prowadzących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego na spotkanie informacyjne z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które odbędzie się 17 marca 2015r. o godz. 1600 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Treścią spotkania będą zagadnienia związane z odraczaniem spełniania obowiązku szkolnego.

Na spotkanie serdecznie zapraszają:

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy.

__________________________________________________________________________________________________

 

W związku z Europejskim Dniem Logopedy, który przypada
6 marca 2015r. (piątek) w naszej Poradni odbędzie się
dyżur logopedy w godzinach 14 00-16 30

Zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje logopedyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica

 

Europejski Dzień Logopedy EDL ‚2015

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest
Europejski Dzień Logopedy.

Celem wielu akcji organizowanych z tej okazji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy osobom z zaburzeniami mowy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy
oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

W roku 2015 tematem akcji zainicjowanych przez CPLOL
– Stały Komitet Łącznikowy Terapeutów Mowy/Logopedów UE są:

 

_______________________________________________________________________________

 

 

W dniu 23.02.2015r. odbędzie się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania u nastolatków – Anoreksja i bulimia.

Zajęcia poprowadzi psycholog Izabela Zimnicka – Maculewicz.

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Ferie zimowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy

W dniach 28 i 29 stycznia w Poradni odbywały się warsztaty z edukacji mediacyjnej nt. asertywności. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego, którzy pogłębiali swoją wiedzę

z zakresu asertywnych zachowań.

Zmienić samego siebie to ciężka praca, ale przy odrobinie chęci i pozytywnego nastawienia warto doskonalić swoje relacje z otoczeniem. Jak się okazuje asertywność to nie tylko mówienie „nie” o czym mogli przekonać się uczestnicy zajęć. To również prawidłowa komunikacja, poczucie własnej wartości, znajomość własnych praw z uwzględnieniem praw innych.

Ofertę naszą skierowaliśmy również do maluchów. Przez trzy dni prowadziliśmy warsztaty muzyczno – rytmiczne „Nie straszna nam zima”. Zajęcia miały na celu poznanie różnych form aktywności związanych z muzyką, śpiewem i tańcem. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych, ćwiczeniach słuchowych i oddechowych, tańcach integracyjnych z wykorzystaniem instrumentów i rekwizytów, zabawach relaksacyjnych z tłem muzycznym.

Z zainteresowaniem słuchały bajek, pląsały i śpiewały zimowe piosenki. Taki rodzaj aktywności pobudza w dziecku wyobraźnię, rozwija zainteresowania, łagodzi lęk, dodaje energii. Watro więc bawić się z naszymi pociechami, a przy okazji przypomnieć te zabawy i piosenki, przy których sami dorastaliśmy.

 

Zajęcia z młodzieżą i dziećmi przygotowały i prowadziły: Adriana Waśk – pedagog oraz Irena Kowalczyk – logopeda.

 

————————————————————————————————————————————————————————————20 listopada 2014 to Światowy Dzień Rzucania Palenia

Kobiety palą jak mężczyźni i umierają jak mężczyźni!

Co zrobić, aby ustrzec je przed zachorowaniem i śmiercią? Najskuteczniejszym i jedynym znanym obecnie sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka płuca, jest rzucenie palenia. – Najpoważniejszych skutków palenia tytoniu nie widać, a przecież prawie 90 proc. wszystkich przypadków zachorowań na raka płuca jest wynikiem palenia. U kobiet rak płuca jest obecnie najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci.

Jeśli tempo zachorowań nie wyhamuje, to w ciągu najbliższych 10 lat z powodu raka płuca spowodowanego paleniem tytoniu, w Polsce może umrzeć przedwcześnie ponad 60 tys. kobiet – to więcej niż liczba mieszkańców Zakopanego, Augustowa i Krynicy Morskiej razem wziętych.

Wśród 9 mln Polaków, którzy codziennie palą papierosy, aż 3,5 mln to kobiety!

 

Negatywny wpływ substancji rakotwórczych na zdrowie dotyczy również tzw. palaczy biernych, czyli tych, którzy nigdy nie palili, a przebywają w środowisku zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Palacze bierni wdychają te same trujące i rakotwórcze substancje, inna jest jedynie skala narażenia ich na zachorowanie. – Bardzo niepokoi fakt, że choć 80 proc. osób dorosłych uważa, że bierne palenie może spowodować poważne choroby u osób niepalących, prawie 50 proc. palących dorosłych przyznaje, że pali w obecności dzieci. Oznacza to, że codziennie około 4 mln dzieci ma kontakt z dymem tytoniowym – mówi dr n. med. Marta Mańczuk, kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. W dodatku nie ma mniej szkodliwych papierosów – wszystkie papierosy, bez wyjątku, „light” czy „slim”, są tak samo szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostarczają tyle samo trujących substancji do organizmu. Dodatki smakowe dodatkowo ułatwiają inhalację, czyli powodują, że osoby palące „slimy” lub „lighty” zaciągają się głębiej i mocniej – mówi prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński.

Jedynym i najskuteczniejszym sposobem, aby ustrzec się przed rakiem płuca jest rzucenie palenia. Pocieszające jest, że około 50 proc. kobiet codziennie palących papierosy chciałoby rzucić palenie. Obecnie uzależnienie od tytoniu traktowane jest jak choroba, którą trzeba leczyć. Jest wiele sposobów na uwolnienie się od uzależnienia: od silnej woli przez terapie farmakologiczne dostosowane indywidualnie dla każdego palacza, a także wsparcie psychologiczne.

_________________________________________________________          

 

Europejski Dzień Logopedy 2014

 

                           ,,Wiele języków, wiele kultur, jedna komunikacja”.

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w dniu 06 marca 2014r.
w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w  Nidzicy odbędzie się
dyżur logopedy mgr Ireny Kowalczyk w godzinach 14-17.

 

W dniu tym można zgłosić się z dzieckiem na bezpłatną diagnozę i poradę logopedyczną.

 

 

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel. 89 625 31 39 (w godz. 8-15).

__________________

 

W dniu 23.01.2014r. zakończony został cykl spotkań
Szkoły dla Rodziców” dla beneficjentów projektu pt.„ Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać”. Beneficjentami projektu byli rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Napiwodzie.
Prowadzone zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy o sobie samym oraz stosowanych metodach wychowawczych.
Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się jak wychowywać dziecko, by czuło się szczerze kochane, jak pomagać dziecku w radzeniu sobie z jego emocjami, jak zachęcać dzieci do współpracy i samodzielności czy też jak rozwiązywać pojawiające się konflikty. Zaświadczenie potwierdzające zdobycie nowych umiejętności pomocnych do właściwego pełnienia ról rodzicielskich otrzymało 15 osób.
W opinii uczestników najbardziej przydatne w codziennym życiu rodziny będą umiejętności z zakresu: kontaktu z dziećmi, komunikowania się z dzieckiem, ucząc go poprzez pochwałę i zachętę, okazywania i akceptowania emocji. Kolejnym etapem realizacji projektu w zakresie wzmocnienia umiejętności rodzicielskich będą realizowane w lutym b.r. indywidualne konsultacje w
Szkole Podstawowej w Napiwodzie.

Prowadząca zajęcia: Izabela Zimnicka- Maculewicz

Koordynator projektu :Magdalena Żukowska

_________________________________________________________

 

 

W okresie od 01.09.2013r. do 28.02.2014r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy realizuje projekt pt.,,Mądry Rodzic potrafi kochać i wymagać”.Uczestnikami projektu jest grupa 15 rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie.Prowadzone szkolenie w ramach projektu ma na celu podniesienie kompetencji wychowawczych u rodziców biorących w nim udział.

______________________________________________________________

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

 

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 prowadzone są w Poradni zajęcia socjoterapeutyczne dla:

-uczniów gimnazjum w I semestrze,
-uczniów szkoły podstawowej w II semestrze.

Podczas zajęć uczestnicy w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze nabywają umiejętności nazywania uczuć, radzenia sobie ze stresem, poznają swoje mocne strony charakteru, wzmacniają samoocenę, budują prawidłowy obraz rodziny, odreagowują emocjonalnie, uzyskują wsparcie, poradę!

 

________________________________________________________________________________________

 

,,Jak odnieść sukces zawodowy na rynku krajowym i europejskim-spotkanie z pracodawcą”.

 

17.10.2013r. w Poradni odbyły się zajęcia warsztatowe z młodzieżą kl. II LO przy ZSZ
w Nidzicy ,,Jak odnieść sukces zawodowy na rynku krajowym i europejskim?”.
W spotkaniu uczestniczyła p. Joanna Szczepkowska – właścicielka firmy Lucky Star-Salon Urody. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można otworzyć własną działalność gospodarczą, otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. Uczyli się planowania własnej ścieżki kariery zawodowej, biorąc pod uwagę predyspozycje osobiste oraz wymagania polskiego i europejskiego rynku pracy.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Tkacz-doradca zawodowy w Poradni.

______________________________________________________________________________________

 

Sześciolatek w szkole czy w przedszkolu?

 

Dzieci wcześniej osiągają dojrzałość szkolną.

 

Jeszcze w tym roku rodzice dzieci sześcioletnich mogą decydować,  czy ich pociecha pójdzie do szkoły, czy do przedszkola. O tym czym się kierować podejmując decyzję wyjaśnia psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

Do pierwszej klasy może iść jedynie sześciolatek,  który wcześniej chodził do przedszkola. — Jeśli dziecko nie spełnia tego warunku, niezbędna jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotycząca gotowości szkolnej — wyjaśnia pedagog Bożena Grochowska.

 

Splatają naukę z zabawą

 

Przemiany cywilizacyjne sprawiają, że dzieci wcześniej osiągają dojrzałość szkolną. — Dzieci  w wieku 6 lat są w większości intelektualnie gotowe do podjęcia nauki szkolnej — mówi psycholog  Magdalena Żukowska.
Edukacja najmłodszych uczniów w pierwszej klasie powinna jednak umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat szkoły.
Nowa podstawa programowa znacząco różni się od dotychczasowej, gdyż została przygotowana z myślą o obniżeniu wieku szkolnego — wyjaśnia psycholog Magdalena Żukowska.

Obniżenie wieku szkolnego połączone z dostosowaniem programu klasy pierwszej do poziomu sześciolatków pozwala na płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły.

 

Sprawdź gotowość szkolną!

 

Prawie do końca okresu przedszkolnego wskutek niepełnej dojrzałości układu nerwowego  dziecko jest bardziej ruchliwe. W miarę upływu lat dzieci przeżywają radość nie tylko podczas działania, a raczej cieszy je końcowy etap działania, czyli wynik.  — Pojęcie gotowości szkolnej nie dzieli dzieci na dojrzałe i niedojrzałe, ale na dzieci w różnym stopniu przygotowane do szkoły, w zależności od rozpatrywanego obszaru ich aktywności — wyjaśnia psycholog Magdalena Żukowska. Jeżeli dziecko rozpocznie naukę bez osiągnięcia wystarczającej gotowości szkolnej, a jego trudności nie zostaną rozpoznane i zażegnane, to dalszy rozwój dziecka może ulec zaburzeniu. Zahamowana może zostać jego aktywność i twórcza postawa wobec zadań. Ocena gotowości szkolnej powinna służyć wspieraniu rozwoju dziecka.  Gotowość do podjęcia nauki szkolnej nie jest czymś, co dziecko osiąga automatycznie w pewnym wieku. Uzależnione jest to od wielu czynników takich jak: wrodzone możliwości dziecka, umiejętności zdobyte w procesie socjalizacji i wychowania rodzinnego.

 

Czas wyzwań

 

Edukacja szkolna jest dobrodziejstwem i radością dziecka pod warunkiem, że potrafi ono sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Jeśli nie jest do tego gotowe, szanse na sukces i powodzenia są małe. Gotowość szkolną trzeba odnosić do równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. Niski i niewystarczający stopień gotowości edukacyjnej oznacza ryzyko niepowodzeń szkolnych.

Dla wielu dzieci rozpoczęcie nauki w szkole i nowe wymagania związane z obowiązkami narzucanymi środowiskiem stanowią znaczną trudność — mówi pedagog Bożena Grochowska. W szkole dziecko musi wykazać się odpornością na wysiłek fizyczny, stres związany z ocenianiem i rywalizacją, nauczyć się respektowania ustalonych reguł zachowania.

Wyniki analizy gotowości szkolnej dziecka rodzice powinni otrzymać w formie pisemnej od nauczyciela przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Bardzo ważna jest rzetelność i wnikliwość opinii nauczyciela o gotowości szkolnej. Stanowi to często podstawę do podjęcia przez rodzica decyzji o rozpoczęciu przez ich dziecko nauki w kl. I w wieku 6 lat.

 

Przygotowały:

mgr Magdalena Żukowska-psycholog
mgr Bożena Grochowska-pedagog

 

__________________________________________________________________________________________

 

6 Marca 2013 r.

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

 

W 2013roku Europejski Dzień Logopedy upłynie pod hasłem
,, SLI, rozwój językowy, czytanie – pisanie”.

W dniu tym logopeda mgr Irena Kowalczyk będzie udzielała bezpłatnych konsultacji logopedycznych dla dzieci i młodzieży w godz. 1230-1630 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, ul. Traugutta 13

 

____________________________________________________________________________________________________

 

13 lutego 2013r. pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, Włodzimierz Kawecki przeprowadził w klasie II LO ,,c” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zajęcia ,,Ćwiczenia koncentracji uwagi”

 

___________________________________________________________________________________________

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie wskazał naszą Poradnię do realizowania zadań z zakresu orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W związku z powyższym wszelkie procedury związane z orzekaniem
o formie i sposobie  kształcenia dzieci i młodzieży
z ww. niepełnosprawnościami są wykonywane w naszej placówce.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 39.

 

________________________________________________________________________________

 

W dniu 29.01.2013r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się spotkanie dyrektora oraz pracowników placówki z dyrektorami placówek oświatowych powiatu nidzickiego.
W spotkaniu uczestniczyli również Starota Pan Grzegorz Napiwodzki, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Pani Jolanta Tymińska, oraz inspektor ww. wydziału Pan Sławomir Knapiński.
Dyrektor Poradni Pan Jan Żeszko przedstawił zebranym organizację pracy placówki, ofertę programową skierowaną do uczniów, rodziców  i nauczycieli.
W dyskusji ustalono kierunki współpracy Poradni z placówkami oświatowymi z naszego terenu.
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                 Punkt konsultacyjny

-logopeda Irena Kowalczyk przyjmuje w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15-17
Zainteresowanych zapraszam!

– pedagog Bożena Grochowska prowadzi konsultacje we wtorek
w godz. 16-17 w zakresie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnich realizacji obowiązku szkolnego

 

________________________________________________________________________

TARGI EDUKACYJNO – ZAWODOWE  – Zaplanuj z nami swoją przyszłość

6 czerwiec 2012r. Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Polna 7, Nidzica

 

 6 czerwca odbędą się Nidzickie Targi Edukacyjno  – Zawodowe pod hasłem  – ŚWIAT ZAWODÓW
zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Nidzicy.
Osoby uczące się. absolwenci, poszukujący pracy, pracodawcy, rodzice oraz wszyscy chętni, zainteresowani planowaniem kariery zawodowej zapraszamy na udział w tym przedsięwzięciu.

 

Plan przedsięwzięcia:
1. Występ zespołu muzycznego 9.00 – 9.15
2. Przywitanie gości Starosta Powiatu Nidzicy oraz Dyrektor CEiPM OHP Olsztyn.
3.Spotkania tematyczne – oferty zakładów pracy 9.15 – 10.15
4.Prelekcja  – Wejście na rynek edukacji i pracy 10.15 – 10.30

 1. Wyniki konkursu – Mój wymarzony zawód 10.30 – 10.35
 2. Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertami: przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi, pośrednicy
  pracy 10.50 – 12.00.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zajęcia z socjoterapii

 

 

Od marca bieżącego roku w Poradni prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej.
W oparciu o zaplanowane zajęcia realizowane są cele:

 • edukacyjne
 • rozwojowe
 • terapeutyczneUczestnicy w atmosferze zaufania i akceptacji otrzymują treści i sądy korygujące ich błędne przekonania na temat
  świata, ludzi, rówieśników i samych siebie.

Zajęcia prowadzi psycholog Iza Zimnicka – Maculewicz

 

______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE  DLA  RODZICÓW

 

Jak uchronić Twoje dziecko przed paleniem?

Jeśli zobaczysz, że osobie wyglądającej na niepełnoletnią sprzedano papierosy, to zadzwoń pod numer 997
lub skontaktuj się z dzielnicowym!

 

Za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim Policja lub straż miejska może ukarać sprzedawcę mandatem w wysokości 500 zł.

Dodatkowe 100 zł zapłaci, jeśli była to sprzedaż papierosów na sztuki. Po odmowie przyjęcia mandatu policjant lub strażnik miejski może skierować do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie sprzedawcy. Wtedy sąd ma prawo nałożyć na sprzedawcę karę w wysokości do 2000 złotych
i dodatkowo obciążyć go kosztami postępowania sądowego.

Jeśli jesteś sprzedawcą, to zastanów się, co jest ważniejsze: chwilowy zysk czy pomoc w walce z paleniem tytoniu przez dzieci?

Nikt nie chce, żeby jego dziecko paliło. Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby palących dzieci jest utrudnianie dostępu niepełnoletnim do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Jednak zawsze główna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, opiekunach i wychowawcach.

To oni mają bardzo duży wpływ na to, czy dziecko pójdzie, żeby kupić papierosy. Ograniczenia prawne nie zawsze wystarczą, aby powstrzymać od palenia.

 

Dzieci należy nauczyć…

 • że palenie tytoniu uzależnia i wywołuje poważne choroby, takie jak rak płuc i choroby serca
 • niezależnego myślenia i opierania się presji ze strony rówieśników
 • asertywności i umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
 • podjęcia decyzji o niepaleniu

 

Jak rozpoznać, że dziecko pali!

Informacje dla palących rodziców:

 •   Dzieci rodziców palących papierosy, są bardziej narażone na to, że też zaczną palić, niż dzieci osób niepalących
 • Wiele nastolatków podbiera papierosy palącym rodzicom. Jeżeli palisz, to nie trzymaj papierosów w miejscu łatwo dostępnym dla dziecka
 •   Weź pod uwagę, że osobie palącej znacznie trudniej będzie poczuć dym papierosowy w domu czy na ubraniu Twojego dziecka. Wykaż więcej troski.

 

Nie bagatelizuj dziwnych zachowań!

 

Wiele oznak tego, że dziecko pali jest trudnych do zauważenia, ale inne są znacznie bardziej oczywiste. Na przykład:

 

 • Czy czujesz zapach dymu na ubraniach lub włosach dziecka?
 •   Czy zauważyłeś pudełka zapałek lub zapalniczki w pokoju dziecka lub w kieszeniach jego ubrania?
 •   Czy dziecko szuka pretekstów żeby na krótko wychodzić z domu?
 • Czy dziecko bez przekonującego powodu zostawia otwarte okno w swoim pokoju?
 •   Czy dziecko ma wypalone dziury w ubraniu?
 •   Czy dziecko zaczęło używać płynu do płukania ust, miętowych gum lub drażetek?
 •   Czy znajomi dziecka są osobami palącymi? Dzieci, których przyjaciele palą papierosy, są 9 razy bardziej narażone na to, że same zaczną palić, niż dzieci których znajomi nie palą.

Na podstawie www.stop18.pl

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

III Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii

i Mazurach

17- 23.10.2011r.

 

 

W dniach 17 – 23 października 2010r. odbyła się III edycja „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”
                                    pod hasłem przewodnim „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”.

Chcąc przyłączyć się do tego przedsięwzięcia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zorganizowała
18 października warsztaty „Zanim podejmiesz decyzję”
. Zajęcia były skierowane do uczniów klasy III gimnazjum ZS nr 1 w Nidzicy, dotyczyły planowania ścieżki edukacyjnej, określenia zainteresowań zawodowych, zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego.
Uczniowie w tym dniu mogli również spotkać się z przedstawicielami różnych zawodów: bibliotekarz, leśnik, budowlaniec, weterynarz, strażak, bankowiec, gdzie uzyskali interesujące informacje o prezentowanym zawodzie, możliwościach
zatrudnienia oraz predyspozycjach zawodowych i osobowościowych.
       19 i 20 października doradca zawodowy z PPP wraz z innymi doradcami Z OHP i PUP z Nidzicy przeprowadzili spotkania informacyjne dotyczące uzyskiwania pomocy i wsparcia w wyżej wymienionych instytucjach. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas III i IV Technikum budowlanego i Mechanicznego ZSO i Z oraz uczniowie klas III Szkoły Zawodowej w Nidzicy. Zajęcia okazały się ciekawą formą promowania usług poradnictwa zawodowego w różnych resortach: oświaty i pracy. Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku pracy, ofert reprezentowanych instytucji, a w szczególności otrzymali wskazówki związane z planowaniem dalszych działań edukacyjnych i zawodowych.
       21 października w ramach Otwartego Tygodnia Kariery pracownicy PPP zaprezentowali zakres swojej działalności edukacyjnej na Targach Pracy zorganizowanych przez PUP w Nidzicy. Osoby zainteresowane konsultowały się w sprawach związanych nie tylko z poradnictwem zawodowym, ale również wychowawczych i edukacyjnych.

Tegoroczna edycja OTK z pewnością przybliżyła tematykę poradnictwa zawodowego.  Uczestnicy zorganizowanych zajęć w Poradni, szkołach i innych instytucjach mogli skorzystać z różnych form wsparcia jednocześnie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli ponownie wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu.

Dziękujemy pracownikom z Państwowych Zakładów Pracy i prywatnych instytucji w Nidzicy za ciekawe
zaprezentowanie zawodu.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE

W związku z wątpliwościami rodziców dotyczącymi diagnozy specyficznych trudności w nauce, uprzejmie informujemy, iż  Rozporządzenie Ministra Edukacji  z dnia 17 listopada 2010 roku  zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. Nr 228, poz. 1491) wprowadziło zmiany dotyczące między innymi:

 • sposobu kierowania uczniów do poradni i diagnozy specyficznych trudności;
 • dostosowania warunków egzaminów uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;
 • dostosowania  procesu kształcenia do możliwości uczniów.

1) Zgodnie z § 6a. ust.1: „Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.”

2) Jeżeli uczeń nie był wcześniej diagnozowany pod kątem specyficznych trudności – § 6a,

ustęp 2: „Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej.”

3) Sposób kierowania do poradni – § 6a. ust. 3:  „Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz
z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców

(prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.”

4) Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego – od  1 września jest to prerogatywa Rady Pedagogicznej szkoły § 37, ust. 8: „Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1—4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji,

o której mowa w ust. 7.”

5) Dodatkowo w nowym rozporządzeniu zamieszczono definicję specyficznych trudności  

w uczeniu się – § 1a:  ” Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.”

 

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 5-latka         

Zgodnie z art. 14 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

od 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ,oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 są obowiązani do : 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania , w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku

______________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), beneficjent projektu systemowego „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego i internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, rozpoczyna rekrutacje w województwiewarmińsko-mazurskim, na stanowiska:
1 . doradców-konsultantów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych

 1. doradców-konsultantów na poziomie gimnazjów

W każdej z powyższych rekrutacji wybrany zostanie jeden doradca-konsultant z każdego powiatu.

Serdecznie zapraszam.

 

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=542

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Biuro Projektów EFS

Ul.Płatowcowa 13,

 02-637 Warszawa

tel. 22/ 848 80 05

m.pudo@koweziu.edu.pl

 

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół z powiatu nidzickiego od kl. IV szkoły podstawowej

do kl.III gimnazjum, do naszej Poradni na spotkanie dotyczące analizy wydanych opinii i orzeczeń.
Termin spotkania  16.03.2011r. (środa) g.14.30 do 15.45
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________________________-

Polski Związek Logopedów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Traugutta 13, 13 – 100 Nidzica Tel. 89 625 31 39

oraz logopeda

mgr Irena Kowalczyk
organizują w dniu
5 marca 2011

(sobota)

 

w godz. 9 – 14

OGÓLNOPOLSKI
DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH (DBDL)

Celem akcji jest:

– ułatwianie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej

diagnozy
– rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do

szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy
– pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów
z komunikacją słowną
Wszystkich zainteresowanych konsultacją i sprawdzeniem mowy

prosimy o rejestrację telefoniczną w dniach:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.30


tel. 89 625 31 39

_________________________________________________________________________________________

           Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół powiatu nidzickiego
kl. III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum na spotkanie z doradcą zawodowym.

Temat spotkania: Zawody przyszłości – co warto studiować. Planowane rozpoczęcie zajęć – marzec.
Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt 896253131.

______________________________________________________________________________________________________________________
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół z powiatu nidzickiego kl. 0 – III do naszej Poradni
na spotkanie dotyczące analizy wydanych opinii i orzeczeń.
Termin spotkania  10.02.2011r. (czwartek) g.15.30

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

II Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii

i Mazurach

18 – 22.10.2010r.

 

W dniach 18 – 22 października 2010r. odbyła się II edycja „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”.

Hasłem przewodnim tegorocznego II OTK było: „W poszukiwaniu rozwiązań systemowych”.

W ramach Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako instytucja koordynująca zorganizowała program wydarzeń związanych z OTK. Adresatami byli wszyscy chętni, potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu ścieżki edukacyjnej, w  wyborze lub zmianie zawodu, znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. W realizację tego przedsięwzięcia włączyło się wiele różnych instytucji, wśród nichPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy, współpracujących w Pakcie od trzech lat.
Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach rozpoczął się konferencją na temat„Rozwój kariery zawodowej – szanse i możliwości na Warmii i Mazurach”.

Podczas konferencji można było uzyskać informacje o strukturze zatrudnienia oraz możliwościach rozwoju zawodowego w naszym województwie oraz w krajach europejskich: Danii, Finlandii i Szwecji. Konsultacji udzielali doradcy zawodowi z różnych instytucji, pracodawcy oraz prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy. Pod koniec konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu dotyczącego wiedzy o poradnictwie zawodowym.

Kolejne dni to spotkania i prezentacje w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa warmińsko – mazurskiego. 20 października w Szkole Zawodowej – PHU AWA MEBEL odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami kl.I i III Zawodowej. Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, OHP i PUP z Nidzicy. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z planowaniem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie mogli uzyskać wszelkich informacji na temat instytucji udzielających pomocy oraz wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego.

22 październik – to Dzień Otwartych Drzwi
W ramach OTK Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  zorganizowała spotkanie z uczniami kl.III gimnazjum Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy. Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie mogli w tym dniu uczestniczyć w warsztatach pt.” Planuję swoją ścieżkę edukacyjną” prowadzonych przez psychologa oraz doradcę zawodowego.

W PPP gościli również przedstawiciele różnych zawodów, tj. psycholog, filolog, kosmetolog, inżynier budownictwa, bankowiec i oficer straży pożarnej, którzy udzielili wyczerpujących informacji na temat wykonywanego zawodu.
Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą szkół ponad gimnazjalnych. Przedstawiona prezentacja multimedialna „Zawody przyszłości” pokazała uczniom co warto studiować, jakie kierunki zawodów oraz  branże zawodowe będą przyszłościowe na rynku pracy.

Udział w warsztatach, spotkanie z przedstawicielami zawodów oraz indywidualne konsultacje zachęciły uczniów do większej refleksji na temat własnej osoby, zaplanowania przyszłej ścieżki zawodowej.
     Dzień Otwarty w Poradni umilił poczęstunek z Zakładu Pieczywa Cukierniczego Mieszko w Nidzicy oraz drobne upominki przygotowane przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy.

Galeria zdjęć
Logopeda
mgr Irena Kowalczyk

6 marca 2010
w godzinach 10:00-15:00

OGÓLNOPOLSKI
DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ
LOGOPEDYCZNYCH

Celem akcji jest:

– ułatwianie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy

– rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy

– pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną

Wszystkich zainteresowanych konsultacją i sprawdzeniem mowy prosimy o zgłoszenia w dniach:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30
tel. 89 625 31 39


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY –  Targi pracy – październik 2009

 

targipracy_nidzica

W dniach 5- 11 października 2009r. odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery, w ramach którego organizowane jest wiele różnych imprez i wydarzeń zarówno o zasięgu centralnym jak i lokalnym. Adresatami i docelowymi odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów jak i osób dorosłych.

Targi Pracy – Nidzica 2009

W dniu 07 października 2009 roku w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku w godzinach od 9 00 do 13 00 z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy organizowane będą Targi Pracy – Nidzica 2009.

Celem Targów Pracy jest:

•   prezentacja firm, instytucji oferujących staże, praktyki, wolontariat, oferty pracy stałe i krótkoterminowe,
•   umożliwienie bezpośredniego kontaktu przyszłego pracownika z pracodawcą,
•   poszerzanie wiedzy na temat rekrutacji poprzez bezpośrednie rozmowy,
•   aplikacje: pozyskiwanie i stworzenie dla firm bazy potencjalnych pracowników,
•   prezentacja ośrodków szkoleniowych dających szansę przekwalifikowania lub uzyskania nowego zawodu,
•   pozyskiwania warunków uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy będzie towarzyszyć tej inicjatywie. Wszystkich chętnych, chcących uzyskać wszelkie informacje dotyczące planowania rozwoju edukacyjno – zawodowego serdecznie zapraszamy.

____________________________

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH – marzec 2009

W niedzielę (8 marca 2009 r.) w godz. 9.00-15.00 odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji: DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH. Celem akcji jest:

• ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy,
• rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy,
• pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Akcja organizowana jest przez Polski Związek Logopedów. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy przy ul. Traugutta 13 porad będzie udzielała logopeda mgr Irena Kowalczyk. Wcześniejsza rejestracja telefoniczna w tygodniu poprzedzającym akcję pod nr tel. 089-625-31-39 w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

____________________________

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy odbywają się spotkania, których celem jest rozwiązywanie aktualnych problemów młodzieży szkolnej.

Uczestniczą w nich pedagodzy szkolni, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorzy sądowi oraz policjant – specjalista ds. nieletnich p. Wojciech Stępień. W grudniowym spotkaniu uczestniczyła też dyrektor ZOOKSiT-u, p.Małgorzata Sawicka oraz dyrektorzy szkół powiatu nidzickiego.

Pani Izabela Zimnicka-Maculewicz – psycholog , przybliżyła zebranym temat samobójstw wśród młodzieży, a przedstawiciel policji omówił procedury postępowania z uczniami wchodzącymi w konflikt z prawem.

W trakcie dyskusji wszyscy zgodzili się z p.dyr.Sawicką, że rola pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasowego są bardzo ważne w procesie wychowawczym.

Jan Żeszko
dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nidzicy

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Spotkanie_2009″]