26,06.2016 r.

Zajęć socjoterapeutycznych dobiegł już koniec. Pracowaliśmy intensywnie, systematycznie, wykorzystując różne formy i metody pracy grupowej. Przeznaczyliśmy czas na zabawę, ale też na  konkretne, przewidziane w programie tematy. Poruszyliśmy zagadnienia przyjaźni, zaufania, emocji- złości. Bawiliśmy się w oparciu o chustę Klanzy i kalambury. Dużo rysowaliśmy i rozmawialiśmy.

To był dobry, efektywnie spędzony czas.

 

                                                                                                Autor: I. Zimnicka- Maculewicz

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.03.2017 r.

W porozumieniu z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy utworzyliśmy dla dzieci uczęszczających na świetlicę, grupę socjoterapeutyczną. W ramach cotygodniowych zajęć , w oparciu o skonstruowany program socjoterapeutyczny (adekwatny do potrzeb dzieci) będę chciała realizować cele rozwojowe, poznawcze i  emocjonalne. Zajęcia będą się odbywać do połowy czerwca b.r.

autor: I. Zimnicka-Maculewicz

 Oto pierwsze zdjęcia z naszego poniedziałkowego spotkania w Poradni

 

_____________________________________________________________________________________
15.11.2016 r.

Rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne 

Miło nam poinformować, że  właśnie uformowały się dwie grupy. Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki (I grupa 14.15-15.15, II grupa 15.30-16.30).

Planujemy spotykać się do lutego 2017 roku.

Podczas zajęć przewidziane: dyskusje, praca w parach, emisje filmów, scenki dramowe.

autor: I. Zimnicka – Maculewicz


Socjoterapia – To forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej w grupie, adresowana głównie do dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy tzw. rundką, w której dzieci dzielą się swoimi wrażeniami i emocjami, uczą się przy tym wyrażania własnego zdania, empatii, rozwijając otwartość i poczucie własnej wartości.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Spotkania odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, poczucia więzi i głębokich relacji między samymi uczestnikami i między uczestnikami a terapeutą. Rola socjoterapeuty polega na stwarzaniu takich sytuacji, które pomogą uczestnikom spotkań uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany. Służą temu różnorodne techniki, takie jak psychodrama, pantomima, gry, ćwiczenia. Liczebność jest ściśle związana z wiekiem dzieci. Grupy dla dzieci ze szkół podstawowych powinny liczyć do 10-12 dzieci, natomiast dzieci starsze i młodzież spotykać się mogą w grupach nieco liczniejszych, ale nieprzekraczających 14 osób.

Jak co roku (od kilku lat) w naszej Poradni organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne dla zgłoszonych przez rodziców/opiekunów uczniów. I w tym roku szkolnym, tj.2016/2017   od listopada  rozpoczną się zajęcia z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzi psycholog-socjoterapeuta Izabela Zimnicka-Maculewicz. Zostaną uruchomione dwie grupy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

W sali terapeutycznej przez około 60 minut spotkamy się, by poprzez zabawę, gry, dyskusje, scenki dramowe ulepszać zachowanie oraz kształtować sferę uczuć i emocji.

Niebawem pojawią się zdjęcia z zajęć i  dalsze wieści.socjoterapia 2016