15.04.2020 r.

 

Drodzy uczniowie!

               Już niedługo przed Wami czas realizacji swoich marzeń, pasji czyli czas wyboru szkoły, zawodu. Planowanie kariery to nie jedno działanie lecz proces, to przygotowanie się tak jak do dłuższej podróży, gdzie trzeba pewne rzeczy zaplanować, zrobić listę, zastanowić się co jest najważniejsze.

W ostatnim artykule na tej stronie zamieściłam prezentację pn. „Planuję swoją karierę”, czyli krok po kroku od czego warto zacząć planując swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową.

Zachęcam Was również do korzystania z przydatnych i ciekawych stron z doradztwa zawodowego, gdzie znajdziecie m.in. informacje o szkołach, zawodach i nie tylko. Zajrzyjcie, polecam:

Dla zainteresowanych proponuję również ciekawe ćwiczenie z AkademiaWebinaru:

           Test koloru osobowości

         Warto odkrywać swoje zasoby i zdobywać wiedzę  korzystając m.in. z powyższych wskazówek czy też wskazanych źródeł Internetu.

Powodzenia!

 


20.03.2020 r.

Od czego zacząć planowanie kariery?

 

Każdy z nas ma swoją historię życia, swoją osobowość, wyjątkowość. Podejmujemy różne decyzje te najważniejsze, ważniejsze i trochę mniej ważne. Do tych najważniejszych trzeba się odpowiednio przygotować, zdobyć wiedzę, spojrzeć na pewne obszary w szerszej perspektywie.

Wybór szkoły, zawodu jest zapewne niełatwą decyzją, dlatego planując swoja ścieżkę kariery warto na początku tej drogi zadać sobie pytania?

Co znaczy dla mnie kariera?

Co znaczy zarządzanie swoją karierą?

Jak siebie spostrzegam?

Które aspekty dotyczące planowania mojej kariery potrzebują szczególnej uwagi?

Jak widzę siebie, moją karierę w następnych 5 – 10 latach?

Jakie instytucje, osoby mogą pomóc w planowaniu kariery zawodowej?

Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanego kierunku swojej ścieżki kariery, masz  wątpliwości, pytania, nie wiesz od czego zacząć zachęcam do obejrzenia poniższej prezentacji „Jak zaplanować swoją karierę?”.

Przedstawione  wskazówki, sugestie, wiedza  pomogą Ci efektywniej rozpocząć zarządzanie swoją karierą. Powodzenia!

JAK ZAPLANOWAĆ SWOJĄ (1)

 

 


Spotkanie Powiatowych Koordynatorów

      12 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Powiatowych koordynatorów. Spotkanie prowadziła dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego p. Wiesława Szafrańska Bortkiewicz.

Temat przewodni spotkania – Wymiana doświadczeń na temat wyborów edukacyjnych uczniów. Uczestniczący dzielili się wiedzą oraz informacjami na temat preferencji zawodowych uczniów. Spotkanie miało również na celu wypracowanie narzędzi służących pozyskaniu informacji na temat wyborów zawodowych uczniów kończących gimnazjum i 8 – letnią szkołę podstawową.

W spotkaniu uczestniczyła p. Adriana Waśk – pracownik Poradni P-P w Nidzicy, koordynator powiatu nidzickiego.

 

Seminarium informacyjne

Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i runku pracy

    5 grudnia 2018 r.  w Nidzicy Leśniczówka – Nibork, odbyło się seminarium  informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji”, organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu PWSZ w Elblągu.

Celem spotkania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem ZSK.

Uczestnikami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy szkół, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, liderzy doradztwa zawodowego, pracownicy i dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nidzicy.

Podczas seminarium prezentowane były następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do ZSK – słownik pojęć, kwalifikacje i ich rodzaje w ZSK, podstawowe założenia ZSK
 • Procesy i narzędzia ZSK – opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji, procesy i narzędzia ZSK: ZRK – rejestr kwalifikacji
 • Korzyści z ZSK w placówce oświatowej

Spotkanie uatrakcyjniły różnorodne metody i techniki, m.in. mini – wykłady, prezentacje i filmy, ćwiczenia praktyczne, które okazały się szczególnie przydatne dla uczestniczących.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny nt.  Zintegrowany System Kwalifikacji w placówce oświatowej – potrzeby i oczekiwania.

Seminarium zostało przeprowadzone przez doradców regionalnych IBE na zaproszenie doradcy – konsultanta powiatu nidzickiego p. Adrianę Waśk pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

 

30.11.2018 r.

ZAWODOWY RODZIC

                            W dniu 16 listopada br. w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyło się spotkanie o tematyce zawodoznawczej z rodzicami uczniów klas maturalnych i innych klas ponadpodstawowych. Celem zajęć było przedstawienie roli rodzica – doradcy w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej swojego dziecka.

 • Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły/zawodu?
 • Jak zachęcać do poszukiwania pasji, zainteresowań?
 • Jak rozwijać aktywność własną, akcentować mocne strony osobowości?
 • Jak rozmawiać o rynku pracy, szkołach, zawodach?
 • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

To najważniejsze zagadnienia zaprezentowane podczas spotkania. Prowadząca p. Adriana Waśk zachęcała rodziców do aktywniejszego włączania się w pomoc w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci. Z badań wynika, że większość nastolatków, podejmując swoje pierwsze decyzje edukacyjne, kieruje się opinią rodziców. Rodzice jako doradcy mogą przyjmować trzy postawy: liberalną, dyrektywną i partnerską. Postawa partnerska jest tu najbardziej pożądana, ponieważ przedstawia rodzica jako partnera i towarzysza. Rodzic nie narzuca swojego zdania, ale towarzyszy swojemu dziecku w podjęciu tej ważnej decyzji. Dlatego warto rozmawiać ze swoimi dziećmi o ich przyszłości, planach, marzeniach. Wspierać, akcentować mocne strony swoich dzieci. Dzielić się też własnymi doświadczeniami zawodowymi. Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji AKTYWNY RODZIC

Autor: Adriana Waśk

III edycja Laboratorium
Mój Profil – Olsztyn, Elbląg

19 listopada br. zainaugurowano III edycję Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu Laboratorium. Mój Profil. 

W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty  – Wojciech Cybulski, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, powiatowi koordynatorzy, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele  przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego oraz partnerzy programu: Grzegorz Smoliński Prezes Zarządu Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krzysztof Kamiński – Prezes Zarządu Alnea Sp. z o. o.

To już trzecia edycja projektu, który ma na celu zaprezentowanie uczniom różnych zakładów pracy, zawodów, stanowisk pracy. Uczestnicy wycieczek zawodoznawczych mogą w ten ciekawy sposób poznać rynek pracy, doświadczyć sytuacji związanych ze światem zawodów. To niezwykle ważna lekcja zarówno dla ucznia jak i pracodawcy.

Autor: Adriana Waśk

Foto: Gazeta Olsztyńska

28.03.2018 r.

Spotkanie sieci PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

    6 marca br. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Olsztynie odbyło się spotkanie sieci Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Uczestników powitał Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – Wiesław R. Drożdżyński, który podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i zaangażowanie.     Przedstawił główne zagadnienia oraz zmiany wypracowane wspólnie z  zespołami podczas ostatniej konferencji w Mrągowie.

Kolejną prelekcję wygłosiła pani Bożena Piątek – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie, która zaprezentowała ogólne założenia nowej formuły funkcjonowania paktu.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja nowych zespołów zadaniowych i ich liderów.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy została włączona do Zespołu do spraw edukacji.

Dalsza część spotkania miała charakter warsztatowy, gdzie nowo powołane zespoły planowały działania na 2018 rok.

Na zakończenie liderzy poszczególnych zespołów zaprezentowali konkretne zadania na 2018 r.

Spotkanie zakończono miłym akcentem – projekcją filmu z Konferencji na 10 – lecie Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

02.03.2018 r.

 

Spotkanie Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Nidzickiego

   22 lutego b.r w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się spotkanie dla pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych szkół z powiatu nidzickiego.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o ważnych, planowanych wydarzeniach, konferencjach, spotkaniach, seminariach branżowych, szkoleniach i projektach w naszym województwie. Prowadzono dyskusję na temat przeprowadzonych działań w ramach zadań Zawodowy Rodzic i Zawodowo o Zawodach. Na spotkaniu uczestnicy chętnie dzielili się swoja wiedzą, doświadczeniem zawodowym. Wspólnie ustalono zadania do czerwca b.r.

Spotkanie prowadziła pani Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, powiatowy koordynator.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

02.03.2018 r.

 

Spotkanie Wojewódzkiej Sieci Powiatowych Koordynatorów Doradztwa Zawodowego

   21 lutego b.r w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Sieci Powiatowych Koordynatorów Doradztwa Zawodowego.

Licznie przybyłych uczestników przywitały: p. Dyrektor Grażyna Dywańska – Kuratorium Oświaty oraz p. Dyrektor dr Danuta Oleksiak – ODN Elbląg.

Pani  Dyrektor G.Dywańska w imieniu Kuratora Oświaty w Olsztynie złożyła wszystkim koordynatorom podziękowania za zaangażowanie i współpracę. Następnie  przedstawiła zadania projektu realizowanego przez ORE, zachęcała do złożenia oferty na powiatowych trenerów – liderów w zakresie doradztwa zawodowego. Przekazała również informacje na temat organizowanych w naszym województwie seminariów branżowych, ważnych konferencji i szkoleń.

Drugą część spotkania pod tytułem „Działaj – wzmacniaj i angażuj. Rola powiatowych sieci doradztwa zawodowego w procesie wdrażania doradztwa do szkół podstawowych” poprowadziła pani Dyrektor ODN w Elblągu dr Danuta Oleksiak.

Na spotkaniu omówiono i podsumowano dotychczas przeprowadzone działania w poszczególnych powiatach. Wspólnie ustalono zadania na drugi semestr obecnego roku szkolnego m.in. zajęcia dla rodziców, organizowanie wycieczek zawodoznawczych, organizowanie spotkań dla powiatowych sieci współpracy.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 08.12.2017 r.

Konferencja

„10 – lecie Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa zawodowego – suma doświadczeń, kompetencji i możliwości”

 

Z okazji 10 – lecia istnienia Warmińsko – Mazurskiego Paktu w dniach 29 – 30. 11. 2017 r. w Mrągowie odbyła się konferencja podsumowująca  wieloletnią działalność paktu.

Warmińsko – Mazurski Pakt formalnie został zawiązany 29 listopada 2007r. Powstał jako odpowiedź na potrzeby rozwoju poradnictwa zawodowego w naszym regionie. Pierwotnie deklarację uczestnictwa podpisało 57 instytucji. Obecnie w pakcie zrzeszone są 82 instytucje. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy jest o początku istnienia tego przedsięwzięcia.

W pierwszym dniu konferencji Wicedyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

 1. Wiesław Drożdżyński podsumował 10 lat funkcjonowania platformy oraz wręczył dyplomy podziękowania za wieloletnią współpracę. W dalszej części konferencji poszczególne zespoły zadaniowe przeprowadziły zajęcia:
 • Wykorzystanie narzędzi audiowizualnych w pracy doradcy zawodowego. Komunikacja interpersonalna – sprawdzone ćwiczenia – przedstawiciele zespołu ds. szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Umiejętności kluczowe w budowaniu zespołu oraz współpracy w zespole. Rola komunikacji w skutecznym realizowaniu celów zespołowych – przedstawiciele zespołu ds. informacji zawodowej
 • Kreatywne metody redukcji stresu. Kompendium wiedzy o poradnictwie zawodowym – przedstawiciele zespołu diagnostycznego

Drugi dzień spotkania dotyczył wypracowania nowych, wspólnych zadań i działań na przyszłość, m.in. nazwa paktu, logo, cykliczne wydarzenia, współpraca z organami prowadzącymi, szkołami. Wspólnymi siłami pod kierownictwem  przedstawicieli zespołu ds. koordynacji i promocji ustalono konkretne postulaty, wypracowano nowe ramy współpracy.

 

Adriana Waśk

 

______________________________________________________________________________

24.10.2017 r.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

NA WARMII I MAZURACH

16 – 22.10.2017 r.

 

Jak co roku już od dziewięciu lat w naszym województwie organizowany jest Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach. W dniach od 16 do 22 października we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego odbywały się różne formy zajęć, spotkań, prelekcji.  Temat przewodni tegorocznego OTK to:

„KOMPETENCJE I TALENTY MŁODYCH NA RYNKU PRACY”.

17 października br. odbyła się w państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu inaugurująca konferencja OTK. Pani Adriana Waśk pedagog i doradca zawodowy reprezentowała Poradnię P-P na tej uroczystości. Głos zabrały m.in. osoby: Wiesław Drożdżyński, Wicedyrektor WUP w Olsztynie, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek W W – M, Witold Wróblewski, Prezydent miasta Elbląg, dr Danuta Oleksiak, Dyrektor W – M ODN w Elblągu, Magdalena Macutkiewicz, psycholog, trener.

Z uwagi na fakt, iż w tym roku mija 10 lat funkcjonowania projektu Warmińsko – Mazurski Pakt Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, w którym od samego początku uczestniczy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy, podczas konferencji odbyło się również uroczyste wręczenie dyplomów z podziękowaniami za wieloletnią współpracę.

Po konferencji odbyły się Targi Pracy oraz warsztaty:

 • Jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy?
 • Na co zwracać uwagę czytając oferty pracy?
 • Poznaję kompetencje – odkrywam talenty.

W tym roku w ramach OTK, Poradnia P – P w Nidzicy wspólnie z doradcami zawodowymi z PUP i MCK w Nidzicy przeprowadziły warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego pt. „ Odkryj swój potencjał zawodowy”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie: ZSR i O w Jagarzewie,  ZSZ i O w Nidzicy, ZSO w Nidzicy, SOSW w Nidzicy, Centrum Edukacji W Nidzicy, Szkoła Branżowa Awamebel. Uczestnicy spotkań zdobyli informacje o sobie, swoich mocnych stronach osobowości, umiejętnościach. Uzyskali wiedzę czym są kompetencje i jakie kompetencje są pożądane na rynku pracy oraz w jakich instytucjach uczniowie mogą otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

W pozostałych szkołach naszego powiatu odbyły się również różne, ciekawe inicjatywy i wydarzenia OTK. Szczegółowe kalendarium przeprowadzonych spotkań, znajduje się na stronie www.doradca.up.gov.pl .

   Ogólnopolski Tydzień Kariery to wielkie, ale i też znaczące wydarzenie. Podkreśla to fakt, że co roku coraz więcej szkół i placówek edukacyjnych włącza się w to przedsięwzięcie.

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Sieć współpracy doradców zawodowych powiatu nidzickiego

     5 października br. odbyło się spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy. Licznie przybyli uczestnicy spotkania to pedagodzy szkół, nauczyciele oraz po raz pierwszy doradcy zawodowi z PUP i MCK – OHP  w Nidzicy.

Spotkanie miało charakter roboczy. W związku z kolejną edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 16 – 22 Październik uczestnicy spotkania zostali poinformowani o najważniejszych wydarzeniach i zadaniach. Wspólnie ustalono warsztaty oraz spotkania z uczniami, które odbędą się w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie nidzickim. Uczestnicy sieci uzyskali również informacje o projekcie – Zewnętrzne wsparcie szkół i placówek kształcenia zawodowego w realizacji doradztwa zawodowego (więcej informacji o projekcie na stronie www.wmdzs.pwsz.elblag.pl) oraz informacje o konferencji – Doradztwo zawodowe w szkole 8 listopad (www.wmodn.elblag.pl). Prowadząca spotkanie p. Adriana Waśk przedstawiła ofertę Poradni P-P na rok szkolny 2017/2018.

W dalszej części spotkania doradcy zawodowi chętnie wymieniali się informacjami, własnymi pomysłami i spostrzeżeniami  dotyczącymi obszaru doradztwa zawodowego.

Nasza sieć wzbogaciła się o dwie instytucje, liczymy na współpracę kolejnych szkół i placówek edukacyjnych w naszym powiecie.

 

koordynator powiatowy Adriana Waśk

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ZAWODOWO O ZAWODACH

 

W dniu 26.04.2017 r. pani Adriana Waśk uczestniczyła w konferencji pt. „Zawodowo o zawodach” w aspekcie konsolidacji działań pracodawców, szkół i instytucji rynku pracy.

Spotkanie odbyło się w PWSZ w Elblągu. Zagadnienia przedstawione na konferencji dotyczyły w szczególności zmian podstawy programowej kształcenia w zawodach jako element działań zmierzających do kształcenia zgodnie z wymaganiami rynku pracy pracodawców; nowych wyzwań współczesnego rynku pracy; wartość kapitału ludzkiego w kontekście sukcesu rynkowego przedsiębiorstw; sylwetka absolwenta szkoły zawodowej oraz różne opisy, dokumenty, oczekiwania, czyli dyskurs wokół zawodu.

______________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Zawodoznawcze w ZSO i R w Jagarzewie

 

W dniu 25.04.2017 r. pani Adriana Waśk spotkała się z uczniami kl. III gimnazjum i kl. IV Technikum Żywienia i Agrobiznesu w ZS w Jagarzewie. Zajęcia warsztatowe i informacyjne dotyczyły planowania dalszej kariery edukacyjno – zawodowej. Uczniowie uzyskali m.in. informacje o tym co decyduje o trafnym wyborze szkoły, ofercie szkół powiatu nidzickiego, zawodach  dominujących na rynku pracy – zapotrzebowanie na konkretne zawody.

______________________________________________________________________________________________________

Warsztaty zawodoznawcze

21 kwietnia 2017 r. w naszej placówce odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną  „Moja aktywność, moja praca – dobry start”.  Uczestnikami spotkania byli wychowankowie OREW w Nidzicy.

Pierwsza część spotkania miała charakter warsztatowy. W drugiej części uczestnicy spotkali się z przedstawicielem zawodu  p. Romanem Olszewskim – naszym nidzickim słynnym cukiernikiem, który z wielką pasją przedstawił swój zawód.

Dziękujemy panu Romanowi Olszewskiemu za poświęcony czas naszym uczestnikom warsztatów.

 

____________________________________________________________________________________________________

Szkolenie dla doradców zawodowych

  20 kwietnia 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych z Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

 1. „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”. Szkolenie było zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Fundacją Przeciwko handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Pracownik P P-P w Nidzicy p. Adriana Waśk wzięła udział w tym spotkaniu.

Jak pokazują statystyki prowadzone m.in. przez Urzędy Pracy, również liczne artykuły w prasie młodzi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych są często zainteresowani pracą za granicą. Stąd bardzo ważny temat do prowadzenia różnego rodzaju spotkań, zajęć z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Zagadnienia przedstawione podczas szkolenia:

 • Jak przedstawia się sytuacja migracyjna w regionie
 • Holandia – kraj pracodawca. Warunki pracy i pobytu, formy zatrudnienia
 • Praca legalna i nielegalna
 • Łamanie praw pracowniczych – możliwości interwencji w Holandii
 • Handel ludźmi,  praca przymusowa i niewolnictwo w XXI wieku

______________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SYSTEMIE DUALNYM

     19 kwietnia 2017 r.  w Kuratorium Oświaty w Olsztynie  pracownik P P-P w Nidzicy

pani Adriana Waśk uczestniczyła w konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”. Organizatorami spotkania byli: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, kierownicy kształcenia praktycznego, pracodawcy współpracujący ze szkołami, powiatowi koordynatorzy doradztwa zawodowego.

W pierwszej części spotkania były przedstawione następujące tematy:

 1. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego w kontekście Reformy Edukacji. Kształcenie w systemie dualnym – pracodawca, uczeń, szkoła  (przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 2. Z perspektywy rzemiosła. Mistrz i czeladnik w nowym ustroju szkolnym.
 3. Aktywizacja zawodowa w ramach ochotniczych hufców pracy.
 4. Rola doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do podjęcia kształcenia zawodowego.
 5. W stronę dualnego systemu kształcenia, czyli o idei klastra edukacyjnego.

II część konferencji : Dualny system kształcenia z perspektywy pracodawców i dyrektorów szkół – panel dyskusyjny.

_____________________________________________________________________________________________________

Do doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli w ramach Sieci współpracy.

Tak jak ustaliliśmy wcześniej na naszych spotkaniach w tym roku szkolnym będą zorganizowane wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy: STALMOT (czerwiec)  i KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NIDZICY (od kwietnia ). Proszę o rozeznanie w Waszych szkołach ilu uczniów klas III gimnazjum  chciałoby uczestniczyć w tych spotkaniach. Jeśli chodzi o szkoły poza terenem Nidzicy dojazd na własny koszt.  Proszę o kontakt do końca kwietnia (może być wcześniej, rozmawiałam z p. Izą Demską z Policji, można w każdej chwili zorganizować wycieczkę do Kom. Pow. Policji).

Pozdrawiam Ada Waśk

  powiatowy koordynator doradztwa zawodowego,

P P-P w Nidzicy

___________________________________________________________________________________________________

17.02.2017 r.

„ZAWODOWY RODZIC”

     9 lutego w ZS nr 2 w Nidzicy odbyło się spotkanie doradcy zawodowego p. Adrianą Waśk  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy z rodzicami uczniów klas III gimnazjum. Licznie przybyli rodzice uzyskali informacje o tym jak mogą wspierać swoich nastolatków  w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej,  jak pomagać im rozwijać zainteresowania, rozmawiać o tym co ważne oraz jak wzmacniać  poczucie wartości swoich dzieci.

Zajęcia warsztatowe oraz spotkania w ramach akcji „Zawodowy Rodzic” trwają od  2016 roku i mają przede wszystkim na celu zmotywowanie rodziców do podjęcia większej aktywności w udzielaniu pomocy i wsparcia nad przyszłością zawodową gimnazjalisty.

 

autor: Adriana Waśk

_____________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH  POWIATU NIDZICKIEGO

 

Spotkanie  Sieci doradców zawodowych odbyło się 12 grudnia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy. Temat przewodni  to – Uczeń z Autyzmem, Zespołem Aspergera w aspekcie poradnictwa zawodowego.  Spotkanie szkoleniowe prowadziła pani Agnieszka Tomkielska – psycholog, doradca zawodowy w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie oraz Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy P P-P w Nidzicy. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone w szkołach i Poradni na terenie powiatu nidzickiego. Ustalono również wspólnie nowe zadania dotyczące szczególnie wspierania rodziców i uczniów w procesie edukacyjno – zawodowym.

W spotkaniu Sieci uczestniczyli pedagodzy, doradcy zawodowi ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS NR 3, ZS w Szkotowie, ZS w Janowie, ZPE w Olsztynie. Serdecznie dziękuję za uczestnictwo i tym samym zachęcam inne szkoły powiatu nidzickiego o włączenie się do naszego zespołu powiatowych doradców zawodowych.

Adriana Waśk

________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO PAKTU NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

W ramach projektu – Warmińsko – Mazurski Pakt Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego  8 grudnia w  Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowe nt. „ TRENING MÓZGU – EEG BIOFEEDBACK W ROZWOJU ZAWODOWYM”.  W szkoleniu uczestniczyła pani Adriana Waśk doradca zawodowy, pedagog P P-P w Nidzicy. Spotkanie zorganizował zespół do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego w ramach Paktu, którego członkiem jest również Poradnia P – P w Nidzicy, a trening koncentracji i redukcji stresu metodą Biofeedback zaprezentowały panie – Magdalena Baranowska i Magdalena Andryszczyk  pracownicy P P-P w Olsztynie.

Adriana Waśk

________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE  WOJEWÓDZKIEJ  SIECI  POWIATOWYCH  KOORDYNATORÓW DORADZTWA  ZAWODOWEGO

 

Spotkanie Sieci powiatowych koordynatorów odbyło się 07 grudnia 2016r. w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie.  Pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy pani Adriana Waśk jako koordynator doradztwa zawodowego prezentowała powiat nidzicki. Spotkanie prowadziła pani dr Danuta Oleksiak – Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego oraz pani Barbara Antczak – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Olsztynie. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań w ramach Sieci, m.in. wydarzeń dotyczących  OGÓLNOPOLSKIEGO  TYGODNIA KARIERY 2016,  działań związanych z hasłami – ZAWODOWY RODZIC  oraz  ZAWODOWO O ZAWODACH.  Na spotkaniu ustalono kolejne zadania, konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w poszczególnych powiatach. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy jako priorytet w zakresie doradztwa zawodowego wyznaczyła działania dotyczące spotkań z rodzicami na terenie szkół powiatu nidzickiego, przeprowadzenia wycieczek zawodoznawczych  dla zainteresowanych uczniów szkół gimnazjum, zajęcia zawodoznawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Na zaproszenie P P-P w Nidzicy odbędzie się również szkolenie dla  doradców zawodowych powiatu nidzickiego i działdowskiego, które  poprowadzi pani Danuta Oleksiak.

Spotkanie Sieci było również okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu projektowanych zmian w szkolnictwie i doradztwie zawodowym.

Adriana Waśk

______________________________________________________________________________________________________________
21.11.2016 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
na Warmii i Mazurach

17- 23.10. 2016 r.

To już VIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. W dniach od 17 do 23 października w naszym powiecie nidzickim na terenie szkół ponadgimnazjalnych odbywały się ciekawe wydarzenia, spotkania  pod nazwą „Nowe wyzwania rynku pracy”.

Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy Pani Adriana Waśk oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy Pani Mariola Koźlarz i Pani Justyna Bąkowska na spotkaniach warsztatowo – informacyjnych przedstawili uczestnikom nowe wyzwania oraz zmiany na rynku pracy, przekazali wiedzę na temat nowoczesnych metod poszukiwania pracy i planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Uczniowie zapoznali się z nowymi trendami dotyczącymi zapotrzebowania na nowe kompetencje:

 • Jak budować i rozwijać markę osobistą na rynku pracy?
 • Jak efektywnie korzystać z networkingu czyli sieci kontaktów?
 • Jak korzystać z serwisów społecznościowych i internetu w celu poszukiwania pracy?

Rynek pracy to rynek pracodawców i pracobiorców, a więc ważne było uświadomienie młodym ludziom jakie są oczekiwania pracodawców, jak budować swój kapitał kariery, prezentować swoje kompetencje. Uczestników spotkań szczególnie wzbudziło zainteresowanie nowymi zawodami – prognozami na rok 2030:

 • nostalgista, projektant śmieci, menadżer śmierci w cyberprzestrzeni, specjalista do spraw opieki zdrowotnej.

W wydarzeniach OTK uczestniczyli uczniowie z ZSO i Z, ZSO, ZS w Jagarzewie i Szkoły Zawodowej Awamebel – Piątki.

autor: Adriana Waśk