Szkolenie online „ Pomysł na lekcje z Mapą karier”

27 maja b.r w powiecie nidzickim odbyło się szkolenie online pn. „Pomysł na lekcje z Mapą karier’.  Uczestnikami spotkania byli doradcy zawodowi, nauczyciele i pedagodzy szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych powiatu nidzickiego.

Głównym Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z interaktywnym narzędziem – Mapą Karier. Uczestniczący dowiedzieli się, jak wykorzystać Mapę karier na zajęciach z uczniami z doradztwa zawodowego. Podczas szkolenia zaprezentowano  scenariusze zajęć, karty pracy, publikacje i filmy. Na zakończenie spotkania uczestnicy wymienili się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą oraz informacjami na temat wykorzystania interaktywnego narzędzia w pracy doradcy zawodowego.

Adriana Waśk


14.05.2020 r.

 

 


Zasady ogólne pobytu na terenie PORE w Nidzicy oraz przeprowadzania badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

Drodzy Rodzice !!!!

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązuje reżim sanitarny oraz ogólne wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia.

Pamiętajmy o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni

 

Rodzicu !!!

Dbając o zdrowie Twojego dziecka prosimy o wyposażenie go w osobiste przybory do pisania (długopis, ołówek, także kredki w przypadku dzieci młodszych) niezbędne do przeprowadzenia diagnozy.

Terminy diagnoz będziemy z Państwem ustalać indywidualnie w kontakcie telefonicznym.

W pierwszej kolejności specjaliści Poradni będą przeprowadzać badania psychologiczno – pedagogiczne w kierunku kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Pozostałe formy wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są nadal w formie zdalnej.

Specjaliści są dla Was dostępni pod numerem telefonu 89 6253139

 

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia/ pełnoletniego ucznia dostarczony bezpośrednio do sekretariatu Poradni (w godz. 7:30 – 15:30) lub złożone w skrzynce podawczej, znajdującej się w budynku Poradni.

 

Rodzicu!

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do Swojego stanu zdrowia i zdrowia twojego dziecka prosimy, przełóż decyzję o przyjściu do Poradni i #zostanwdomu !

Dbajmy o siebie !!!!


30.04.2020 r.
źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR0LbOarSTnsHp9WXV2Rh7sZpvEf_biIgCmmV2d1nbRAhtaoi-3YRWyHWJM

WAŻNA INFORMACJA! 

 Od 6 maja b.r. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

 

„Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość”.


29.04.2020 r.

Niech Wielkanoc napełni Wasze serca radością,
miłością, radością, wiarą  i spokojem.
Radosnego, wiosennego nastroju
przy wspólnym stole,
w gronie najbliżej rodziny.
Wesołego Alleluja! 
życzą: Małgorzata Wilińska- Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy
oraz wszyscy pracownicy

03.04.2020 r.

Z nadzieją w sercu, że przyjdzie taki czas, że wrócimy do naszej „poczciwej i dobrej” rzeczywistości, że docenimy to co mamy ….


30.03.2020 r.
W poniższym linku znajdziecie Państwo materiał dotyczący udzielania wsparcia psychicznego dzieciom i młodzieży w czasie epidemii.  Prezentację przygotowała Marta Bonalska- nauczyciel PORE.  

27.03.2020
W poniższym linku znajdziecie Państwo listę psychoterapeutów gotowych udzielić bezpłatnego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego.

20.03.2020 r.
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele w tym trudnym dla wszystkich czasie kwarantanny na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i za zgodą organu prowadzącego wstrzymaliśmy działalność diagnostyczną i terapeutyczną,ale jesteśmy aktywni na stronie internetowej, dlatego zachęcamy Was  do przeglądania zakładek, szczególnie: aktualności, kącika dobrych rad, logopedy, doradcy zawodowego, publikacji.
Izabela Zimnicka-Maculewicz

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza się działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Poradni od dnia 16.03.2020r. do 26.04.2020r. (Rozporządzenie z dn. 9 kwietnia 2020) . W tym czasie wszystkie wcześniej zaplanowane wizyty, badania diagnostyczne, zajęcia psychoedukacyjne zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że pracownicy pedagogiczni są na terenie placówki i jest możliwy z nimi kontakt telefoniczny pod nr stacjonarnym 89 625-31-39 lub 500-698-699
Dyrektor PORE mgr Małgorzata Wilińska

źródło: strona internetowa Szkoły Podstawowej w Napiwodzie
„W dniach 10-11 marca br. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy. Pan Jan Żeszko przeprowadził zajęcia z technik uczenia się, przeprowadził test cichego czytania, odbył również konsultacje z nauczycielami. Pani Iza Zimnicka-Maculewicz przeprowadziła zajęcia na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.
Dziękujemy bardzo za ciekawe zajęcia i poświęcony czas naszym
uczniom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wychowanie do Miłości 

9 marca 2020 r. w  poniedziałkowe  popołudnie chłopcy uczestniczący w zajęciach podnoszących komptencje społeczno- emocjonalne wraz ze swoimi mamami wzięli udział w drugiej części warsztatów poświęconych pogłębianiu relacji, wyrażaniu potrzeb i oczekiwań, budowaniu atmosfery porozumienia. Uczestnicy zajęć pracowali w parach, zespołowo i indywidualnie, kreatywnie i twórczo.

Pielęgnujmy takie chwile, kiedy doceniamy siebe za to, że poprostu jesteśmy, kiedy możemy wyrazić uczucia i docenić piękno drugiej, bardzo cennej osoby.  Wychowanie do Miłości- Miłości nie ograniczającej, stawiającej granice i wymagania, troskliwej i czułej, zachęcającej do samodzielności i współpracy, bazującej na komunikacji i wspólnie spędzanym czasie- to nadrzędne  przesłanie tych warsztatów, a zaproponowane uczestnikom  metody i formy miały ich do tego przesłania  doprowadzić.

  Izabela Zimnicka – Maculewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warsztaty robienia pizzy 

Wspaniale, aktywnie i kulinarnie spędziliśmy sobotni, śniadaniowy poranek w pizzerii Gruby Benek w Nidzicy. Uczestnicy zajęć podnoszących komptencje społeczno- emocjonalne i zaproszeni goście wraz z prowadzącą zajęcia Izą Zimnicką- Maculewicz przyrządzali według własnych preferencji i smaku swoje pizze, które po upieczeniu z radością zjedli. A wszystko to odbywało się w miłej atmosferze, pośród rozmów i planów na następne sobotnie inicjatywy.

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Psychoeduakcja w SP w Janowcu Kościelnym

6 marca b.r. uczniowie klasy VIII i V w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa PORE Izabelę Zimnicką- Maculewicz. Uczniowie klasy VIII poznali różne, ważne zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym.  Zaś uczniowie klasy V podczas dwugodzinnych zajęć warsztatowych mogli przenieść się do lepszego rozumienia świata uczuć i emocji. Towarzyszyły nam różnorodne   ćwiczenia, zabawy, prace w zespołach, filmik edukacyjny.

Dziękuję za serdeczne przyjęcie, aktywność i kreatywność uczestników zajęć i zawsze optymistyczne rozmowy z panią pedagog Magdą Tarwacką.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 

 


Spotkanie Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów
         Powiatu Nidzickiego

4 marca b.r. w siedzibie PORE w Nidzicy odbyło się uroczyste Spotkanie Sieci Logopedów powiatu nidzickiego.Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z obchodami 8 Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).

Obecnością swoją zaszczycili nas w-ce Starosta  Pan Paweł Przybyłek, Wójt gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska. Przybyłych Gości przywitała Pani Dyrektor PORE Małgorzata Wilińska.

Prelegentkami były:

-Pani Marta Bonalska- doradca metodyczny ODN w Nidzicy, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nidzicy. Pani Marta referowała temat: „Rola terapii logopedycznej w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole”

-Pani Anna Siemek- nauczyciel,  surdologopeda w Przedszkolu  nr 4″Kraina Odkrywców” w Nidzicy, prezentowała zagadnienia związane z terapią surdologopedyczną i logopedyczną z dziećmi przedszkolnymi.

-Pani Małgorzata Kobus- neurologopeda i surdologopeda oraz Pani Marzena Polinkiewicz- neurologopeda w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy przedstawiły temat: „Terapia neurologopedyczna w PSONI”.

-Pani Irena Kowalczyk- logopeda,pedagog w Powiatowym  Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy  zaprezentowała uczestnikom spotkania rolę terapii i diagnozy logopedycznej, zadania i funkcje logopedy w Poradni.

Na spotkanie przybyło wielu nauczycieli logopedów, otwartych na współpracę, wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy kawie i pysznym cieście był czas na pogłębienie przyjaźni i integrację.

Bardzo dziękujemy za  zainteresowanie wydarzeniem, za „pysznośći”, które ubogaciły stół kawowy, za otwartość na współpracę.

Fotorelacja z dnia 04.03. 2020 r.

 Koordynator Sieci mgr Irena Kowalczyk

 

 

Irena Kowalczyk


Warsztaty dla rodziców i dzieci

W ramach cotygodniowych zajęć podnoszących kompetencje społeczno- emocjonalne dzieci 2 marca b.r. odbyła się I część zajęć warsztatowych dla uczestników i ich rodziców. Nie wszyscy mogli przybyć, ale Ci którzy byli wykonali zadania, których celem było przeniesienie się do świata dziecka, jego potrzeb, oczekiwań, problemów oraz zwerbalizowanie pragnień, marzeń, polepszenie wzajemnej komunikacji. II część już za tydzień, a tymczasem w sobotę rano warsztaty robienia pizzy.

 

 

 

 

 

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 

 


Spotkanie członków Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

 

21 lutego b.r w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Pan W. R. Drożdżyński – Wicedyrektor WUP w Olsztynie oraz dr Jolanta Nowosielska – Dziekan Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych WSP im. Janusza Korczaka przywitali przybyłych gości.

W pierwszej części spotkania wystąpił p. Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, który wygłosił prelekcję pn. „Wpływ niebezpiecznych substancji zawartych w suplementach diety, napojach energetyzujących oraz e-papierosach na funkcjonowanie człowieka”.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Liderzy zespołów podsumowali działania zrealizowane przez zespoły zadaniowe paktu w 2019 roku.

Następnie poszczególne zespoły opracowały zadania na kolejny rok 2020.

 

Adriana Waśk

 


 

Szkolenie dla Wojewódzkiej Sieci Doradców Zawodowych – Mapa Karier

   

    13 lutego b.r w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie odbyło się szkolenie pn. „Mapa Karier”. Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy szkół i placówek z naszego województwa. Prowadząca p. Klaudia Stano z fundacji Katalyst Education zaprezentowała  narzędzie doradztwa zawodowego – Mapa karier.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy poprzez różne ćwiczenia indywidualne i grupowe poznali jak wykorzystać te interaktywne narzędzie w swojej pracy z uczniami, oraz rodzicami.

 

 

 

Adriana Waśk

 


 Spotkanie Sieci współpracy i samodoskonalenia Logopedów
         Powiatu Nidzickiego

Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Logopedy (EDL), koordynator sieci mgr Irena Kowalczyk zaprasza wszystkich członków na Uroczyste obchody tego Święta. Spotkanie odbędzie się 04.03.2020r. o godzinie 1100 w siedzibie PORE w Nidzicy
ul. Wyborska 12.

Plan spotkania:

g. 11.00

Powitanie  zaproszonych  gości.

g. 11.15

„Rola terapii logopedycznej w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum Autyzmu w przedszkolu i szkole”  – mgr Marta Bonalska  doradca metodyczny ODN w Nidzicy, pedagog specjalny.

godz. 11.30

„Terapia surdologopedyczna i logopedyczna  z dziećmi przedszkolnymi”-  mgr Anna Siemek surdologopeda

g.11.45

„Terapia neurologopedyczna w PSONI” –mgr Małgorzata Kobus neuro i surdologopeda,  mgr Małgorzata Polinkiewicz neurologopeda

g.12.00 „Logopeda bez tajemnic” – mgr Irena Kowalczyk logopeda

g.12.15  Sprawy bieżące

 

                            Dyrektor PORE w Nidzicy  mgr Małgorzata Wilińska
                                                Koordynator Sieci mgr  Irena Kowalczyk


W poniedziałek 24 lutego b.r. odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego po hasłem „Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci przedszkolnych”. W trakcie zajęć zaproszony gość Pani Beata Rybak – psycholog, pedagog – przekazywała nam niezwykle ważne treści z zakresu psychologii przywiązania oraz emocjonalności w relacji dziecko – rodzic (dorosły). Druga część zajęć z propozycjami konkretnych aktywności, wspomagających rozwój emocjonalny dzieci niebawem. Zapraszamy już dziś !!!!!

 

Koordynatorzy: Dorota Kierzkowska – doradca metodyczny edukacji przedszkolnej ODN Nidzica Magda Żukowska – psycholog PPP Nidzica


Magdalena Żukowska


UWAGA RODZICE!

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

 

Z okazji Dnia Logopedy w dniu 6 marca 2020 r. w godz. 10.00-15.00 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy organizuje Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja telefoniczna w tygodniu poprzedzającym diagnozy pod numerem (89) 625-31-39 w godz.9-15 od pn. do pt.

Adres placówki: 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12


„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- w świetle projektowanych zmian w systemie opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Priorytet i wyzwanie współczesności”  

24 lutego b.r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olsztynie dr Tomasz Rowiński- psycholog zaprezentował założenia reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Pan Tomasz Rowiński jest dyrektorem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonego w Warszawie- Bielany. Placówka ta oferuje bezpłatne usługi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przyjmuje zarówno najmłodszych, jak młodzież uczącą się (do 25. roku życia). Opieką i wsparciem otacza również rodziny, opiekunów i całe środowisko. Uzyska się tam pomoc: psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego, neurologopedy. Działa  też tam grupa wsparcia dla rodziców.  Pan dr Tomasz Rowiński wyjaśniał na czym polega funkcjonowanie ośrodka, finansowanie, pozyskiwanie kadry, współpraca ze szkołą i rodziną.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy powiatowych poradni psychologiczno- pedagogicznych województwa warmińsko- mazurskiego, powiatowych ośrodków rozwoju edukacji i pracownicy pedagogiczni ww placówek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Zimnicka- Maculewicz


Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych

Wybrane metody w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą  

18 lutego  b.r w siedzibie PORE w ramach comiesięcznych spotkań Sieci Współpracy i Samodoskonalenia podczas dwugodzinnych zajęć warsztatowych pedagodzy szkolni i organizatorka zajęć przyglądali się i poznawali przyniesione przez siebie metody i narzędzia stosowane w codziennej pracy terapeutycznej z uczniami. W wesołej, kreatywnej i twórczej atmosferze, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami  wspólnie graliśmy w różnych wariantach kartami Dixit, Łamacz Lodów, grą Dzień Furiatka, chustą Klanza, grą zespołową Wieża Liczb,  obejrzeliśmy karty pracy i wiele ciekawych pozycji książkowych oraz obejrzeliśmy psychoedukacyjne animacje do wykorzystania podczas np.socjoterapii.  To był doskonały czas na integrację, zabawę, ale też przyjemną naukę.

Po spotkaniu niektórzy pedagodzy skorzystali z indywidualnych konsultacji. Kolejne zajęcia odbędą się marcu.

Izabela Zimnicka- Maculewicz


 

Punkt konsultacyjny w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Nidzicy

W dniach 4 i 11 lutego b.r. w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Nidzicy można było skorzystać z indywidualnych porad, konsultacji, rozmów z pedagogiem, logopedą Ireną Kowalczyk i psychologiem Izabelą Zimnicką- Maculewicz. Zainteresowanych spotkaniem było kilku rodziców i nauczycieli. Z każdym z nich omówiono zgłoszony „problem wychowawczy” oraz udzielono porady i wskazówek.

Gorąco dziękujemy za gościnność i oprowadzenie po stale zmieniających się i „piękniejących” wnętrzach szkół.

 Izabela Zimnicka- Maculewicz


Ferie na wesoło

Co prawda trwają ferie zimowe, właśnie rozpoczął się drugi tydzień „laby”, niektórzy wyjeżdżają na zimowe obozy, na narty, jeszcze inni wyruszają w ciepłe strony, a u nas 28 stycznia b.r. w Poradni gromadka aktywnych i wesołych uczniów zdecydowała się wziąć udział w kilkugodzinnych warsztatach. Czas wypełniły ćwiczenia podnoszące samoocenę i wiarę w siebie, zabawy i gry zespołowe (z chustą Klanza, gry w karty, kalambury) oraz kulinaria- chłopcy i dziewczynki z osobą prowadzącą przygotowywali różne potrawy (gofry, gorące tosty, koktajl owocowy, sałatkę warzywną i owocową). Towarzyszyła nam wesoła i twórcza atmosfera,a w tle muzyka. Zapewne niebawem z sercami i głowami pełnymi zapału wymyślimy scenariusz na kolejne warsztaty.

   Izabela Zimnicka- Maculewicz


Punkt konsultacyjny w ZSRiO w Jagarzewie

W ramach comiesięcznych konsultacji na terenie placówek oświatowych powiatu nidzickiego logopeda, pedagog Irena Kowalczyk i psycholog Izabela Zimnicka- Maculewicz w dniu 14 stycznia b.r. odwiedziły szkołę z wieloletnią tradycją i historią, a mianowicie Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Odbyły się konsultacje, w ramach których omówiono z nauczycielami i rodzicami sytuacje wybranych uczniów, udzielono wskazówek i porad. Pobyt w każdej szkole, to doskonały moment na poznanie środowiska szkolnego, wyposażenia sal, mocnych stron placówki. Dla nauczycieli pracujących w Poradni to nieoceniony czas na zrozumienie sytuacji ucznia nie tylko z perspektywy gabinetu Poradni,ale też środowiska, w którym codziennie przebywa.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i budujące rozmowy.

Izabela Zimnicka- Maculewicz


Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych

14 stycznia 2020 roku ostatni raz przed feriami zimowymi w siedzibie PORE spotkali się nauczyciele – pedagodzy, by po raz kolejny uczestniczyć w cyklicznych zajęciach Sieci Współpracy i Samodoskonalenia. Tym razem oprócz ważnych informacji organizacyjnych i spraw bieżących prowadząca zajęcia zaproponowała uczestnikom temat: Zmieniający się mózg nastolatka i zaczerpnięty z internetu wykład dr Marka Kaczmarzyka (specjalisty w tej dziedzinie). Omówione treści związane z neurorozwojem adolescenta  przybliżyły nas jeszcze bardziej do zrozumienia tego „burzliwego, pełnego naporu”okresu życia i zmian w zachowaniu dzieci.

Niespodzianką była dla nas wizyta Pani Marty Bonalskiej (nauczyciel, oligofrenopedagog)  ze swoimi uczennicami. Na krótką chwilę Pani Marta i dziewczynki zagościły w naszej sali, by podzielić się z nami wydrukowanymi  na małych karteczkach dobrymi myślami i cukierkami. Wspaniała inicjatywa i jednocześnie psychoedukacja dla dzieci.

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za ich obecność, uwagę i zaangażowanie. Kolejne zajęcia odbędą się 18 lutego 2020 r.

Izabela Zimnicka- Maculewicz


Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy zaprasza na warsztaty nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci przedszkolnych”. Warsztaty prowadzi mgr Beata Rybak – pedagog, psycholog, której na sercu leży harmonijny rozwój przedszkolaków. Termin: 24.02.2020 r. godz. 16:30-18:30 w siedzibie PORE ul.Wyborska 12, koszt: 50 zł / osoba. Zapisy oraz szczegółowe informacje na temat warsztatów osobiście lub telefonicznie w sekretariacie PPP w Nidzicy tel. 89 6253139. Koordynator warsztatów: Magdalena Żukowska (PPP Nidzica), Dorota Kierzkowska (doradca metodyczny ODN Nidzica).

Magdalena Żukowska


Wigilia w PORE

16 grudnia pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy spotkali się przy wigilijnym stole. Był czas na wspólne ucztowanie, kolędy oraz podsumowanie pełnego wyzwań roku. Mieliśmy przyjemność gościć Starostę powiatu nidzickiego Pana Marcina Palińskiego. Z tego miejsca życzymy Państwu pełnych dobra i miłości Świąt Bożego Narodzenia.                                 

 Marta Bonalska


17 grudnia b.r. podczas spotkania Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych Sieci Współpracy i Samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych i logopedów uczestniczący w spotkaniu nauczyciele  ponownie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie udzielania wsparcia i pomocy pedagogicznej w szkole  uczniowi mającemu tiki i zespół Tourette’a.  Aktualne spotkanie było bowiem kontynuacją, czyli niejako II częścią zajęć, poświęconych wyżej wspomnianej tematyce. Powróciliśmy pokrótce do prezentacji, by odtworzyć poprzednim razem omawiane treści i następnie obejrzeliśmy wykład mgr Agnieszki Małek – specjalistki  w leczeniu tików. Znaleźliśmy również czas na wspólne rozmowy, ustalenie ważnych terminów spotkań w szkołach, wymianę informacji.

Po spotkaniu Jan Żeszko (pedagog poradni) dla kilku zainteresowanych nauczycieli- pedagogów szkolnych omówił zasady diagnozowania testem pedagogicznym uczniów w wieku 10-12 lat i interpretacji  otrzymanych wyników.

Wszystkim nauczycielom uczestniczącym w spotkaniu  serdecznie dziękujemy, cieszymy się z Waszej aktywności i współpracy. I już teraz zachęcamy do udziału w kolejnym styczniowym spotkaniu.

       Izabela Zimnicka- Maculewicz


Cykliczne konsultacje logopedyczne

Od 9 stycznia 2020 r. w siedzibie PORE w każdy czwartek w godzinach 13.30-14.30 Pani Irena Kowalczyk będzie udzielała konsultacji logopedycznych dla wszystkich zainteresowanych osób. Serdecznie zapraszamy. 

 


Konsultacje w SP w Napiwodzie

Popołudniową porą 10 grudnia b.r. Pani Irena Kowalczyk (lodopeda, pedagog) i   Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog) udzielały konsultacji dla rodziców i nauczycieli w SP w Napiwodzie. Z porady i wsparcia skorzystało kilkanaście osób. Przeważnie konsultacje były udzielane w zakresie tematyki dotyczącej trudności wychowawczych, wad wymowy oraz problemów szkolnych. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Wółkiewicz (pedagog szkolny, nauczyciel) oraz dyrektorowi Panu Rafałowi Ziółkowskiemu za serdeczne i przyjazne przyjęcie pracowników PORE, a także budujące i miłe rozmowy oraz oprowadzenie po nowych wnętrzach placówki.

Izabela Zimnicka- Maculewicz

     


 

Testomania

3 grudnia br. w PORE w Nidzicy w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia doradców zawodowych odbyło się kolejne spotkanie pn. Testomania – jak umiejętnie wykorzystywać testy oraz inne narzędzia, metody w pracy doradcy zawodowego. Prowadząca spotkanie p. Adriana Waśk zaprezentowała uczestnikom propozycje scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mi.in. jak przeprowadzić interaktywną lekcję z wykorzystaniem Mapy Karier.

Na spotkaniu podsumowano działania sieci w pierwszym semestrze 2019/2020:

 • udział doradców zawodowych w seminarium pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji”
 • działania w ramach Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach
 • pomoc i wsparcie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rodzicom.

Uczestniczący doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy chętnie dzielili się wiedzą i posiadanym doświadczeniem zawodowym. Wspólnie zaplanowano działania na drugi semestr.

Adriana Waśk

         W dniu 6 grudnia br. w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w WUP w Olsztynie p. Adriana Waśk uczestniczyła w szkoleniu pn. „Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.

Podczas szkolenia zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • Kontakt z o sobą z niepełnosprawnością – ćwiczenie nawiązywania pierwszego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi
 • Pojęcie niepełnosprawności. Pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakres pojęciowy poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Teoria i ćwiczenie. Krótka charakterystyka systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce
 • Charakterystyka różnych rodzajów niepełnosprawności, możliwości i potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Savoir-vivre w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Dostosowanie miejsca pracy doradcy zawodowego do kontaktu z osobą z niepełną sprawnością.

 

Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, chętnie wymieniali się informacjami o doświadczeniach w  pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Adriana Waśk

 

 


 

Akceptacja daje siłę….

6 grudnia br. szóstoklasiści ze SP nr 2 w Nidzicy wraz ze swoją wychowawczynią p. Ewą Hinburg  uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce akceptacji, relacji, komunikacji. Podczas zajęć wykorzystano materiał filmowy, case study ( z  Wikipedia: „Analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu, uwarunkowań  społecznych, kulturowych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać”) oraz zabawę integracyjną. Miłym akcentem podczas zajęć  stała się wizyta Mikołaja, który częstował nas słodkościami.

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 


„Specjaliści alarmują – liczba przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży rośnie, a problem dotyczy coraz młodszych osób. Coraz częstsze są też inne poważne zaburzenia psychiczne – lękowe (w tym odmowa chodzenia do szkoły, czyli tzw. fobia szkolna) czy zaburzenia jedzenia. W życiu naszych podopiecznych mogą zaistnieć też bardzo trudne emocjonalnie zdarzenia losowe – jak śmierć lub poważna choroba bliskiej osoby, własna choroba przewlekła bądź rozpad małżeństwa rodziców. Źródłem problemów mogą też być doświadczana w domu przemoc bądź zaniedbanie. Wszystkie te okoliczności mogą pogarszać psychiczne i szkolne funkcjonowanie uczniów nawet na wiele tygodni. A to z kolei może skutkować m.in. osiąganiem wyników znacznie poniżej możliwości dziecka czy nawet wypadaniem ze szkolnej roli” (źródło: Głos Pedagogiczny NR 107 Marzec 2019.  Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej Magdalena Goetz) . 

Mając na uwadze współczesne osłabienie psychiczne młodzieży wychowawca klasy VIII p. Beata Szwerc w SP w Łynie oraz pedagog w SP w Szkotowie p. Aleksandra Pośpiech  zainicjowały zajęcia warsztatowe dla swoich wychowanków/uczniów  i w tym celu  zaprosiły mnie do swoich szkół, by przeprowadzić zajęcia z zakresu rozumienia i nazywania uczuć oraz konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami życiowymi. Zajęcia przebiegały w twórczej i kreatywnej atmosferze, z wykorzystaniem filmów, kart pracy, zadań w zespołach.

    29.11.2019 r. SP Łyna

 

                      SP Szkotowo 03.12.2019 r.

 

 

                                                                                                                                                 Izabela Zimnicka- Maculewicz


Punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym

Cenne i ważne są comiesięczne spotkania z rodzicami i nauczycielami w szkołach. Dyżury konsultacyjne realizowane przez pracowników pedagogicznych Poradni  służą analizie potrzeb zgłaszających się osób i udzielenie specjalistycznej porady, pomocy, wskazówek rodzicom, uczniom i nauczycielom. Tym razem, tj. 26.11 br. pracownicy Poradni-  Irena Kowalczyk (logopeda, pedagog) i Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog) udzielały konsultacji w SP w Janowcu Kościelnym. Za miłe przyjęcie i dobry czas spędzony w przyjaznym gronie Bardzo Dziękujemy.                                      

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 


Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych

19 listopada b.r. w siedzibie PORE w Nidzicy połączyły swe siły dwie grupy Sieci Współpracy i Samodoskonalenia:logopedów i pedagogów szkolnych. Salę wypełniło dwudziestu pięciu nauczycieli, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w spotkaniu i wymianie informacji, poszerzeniu wiedzy z zakresu tików i pomocy uczniowi w codzienności szkolnej. Koordynatorki sieci: Irena Kowalczyk (pedagog, logopeda)  i Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog) zagospodarowały także czas na konsultacje indywidualne i grupowe. Cieszy fakt, że nauczyciele z wielu placówek oświatowych powiatu nidzickiego widzą potrzebę cyklicznych spotkań grupowych, to zawsze dobry czas na wymianę informacji, ale też integrację i poznawanie koleżanek i kolegów „po fachu”.

 

 

Izabela Zimnicka- Maculewicz


„Nasza Paczka”

Popołudniową porą w każdy poniedziałek pięciu wesołych, kreatywnych, energicznych chłopców spotyka się w sali terapeutycznej PORE, by podnosić swoje kompetencje społeczno- emocjonalne. Etap integracji, poznawania się, wypracowania zasad i norm obowiązujących wszystkich podczas zajęć  właśnie dobiega końca. Niebawem zaczniemy nowy dział tematyczny. W atmosferze zabawy, bezpieczeństwa i zaufania chłopcy będą mieli okazje uczyć się o wzajemnym szacunku, empatii, asertywności.

Izabela Zimnicka- Maculewicz

 


„Mistrz tolerancji”

15 listopada b.r. wolontariuszka PORE (Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)  Marta Bonalska odwiedziła Szkołę Podstawową nr 3 w Nidzicy, by uczniom klasy pierwszej opowiedzieć o tolerancji, o tym co nas różni i łączy, jakie mamy zdolności. Uczestnicy zajęć psychoedukacyjnych obejrzeli film animacyjny o tym jak funkcjonują koledzy z autyzmem.

 


 

Akceptacja i zrozumienie w codzienności szkolnej

Poranek, 6 listopada b.r. 8 rano dla uczniów klasy V b SP nr 3 w Nidzicy rozpoczął się bardzo atrakcyjnie i kreatywnie. Uczniowie podzieleni na trzy ośmioosobowe zespoły w salce terapeutycznej uczyli się o tolerancji, akceptacji i szacunku do rówieśnika. W trakcie zajęć warsztatowych w oparciu o przygotowany dla nich materiał uczniowie wyobrażali sobie realne sytuacje bohaterów doświadczających odrzucenia i samotności. Tematyka i poruszane zagadnienia uruchomiły u uczestników zajęć empatię, współczucie i uzmysłowiły im jak istotne jest  w zespole klasowym poczucie przynależności i akceptacji. Zajęcia przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze, choć niektórzy uczniowie (zdecydowanie)  wymagali dyscyplinowania i przypominania, że są w szkole- na lekcji.  

            prowadząca zajęcia: I.Zimnicka- Maculewicz   


WARMIŃSKO – MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY 2019

WIELOKULTUROWOŚĆ – KAPITAŁEM PRZYSZŁOŚCI

 

To już kolejna edycja Tygodnia kariery w naszym województwie.  W dniach od 18 – 27.11.2019r. pn „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” odbywały się różnorodne działania na terenie szkół, placówek, PUP i innych instytucji. Jak co roku te znaczące przedsięwzięcie rozpoczęło się konferencją inaugurującą TK w Olsztynie w ERANOWA. Zaproszeni prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

Celem tegorocznych wydarzeń poświęconych W – M Tygodniu Kariery było:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury
 • ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku
 • ułatwianie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur
 • ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole
 • wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym
 • tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z różnych kultur

W naszym powiecie odbyły się liczne, ciekawe wydarzenia przedstawiające temat wielokulturowości. Szkoły, placówki, instytucje oświaty, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe centrum Kariery, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – Poradnia P-P zorganizowały dla uczniów zajęcia, spotkania z przedstawicielami innych kultur, konkursy, wykonanie plakatów, gazetek. Przeprowadzone działania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Młodzież ucząca się w nidzickich szkołach ponadpodstawowych miała możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych kultur.

Wielokulturowość to istnienie różnorodności kultur. Tak naprawdę codziennie spotykamy się z tym zjawiskiem poprzez muzykę, potrawy, kontakty z  osobami z innych kultur, wyjazdy do różnych krajów, nauka języków obcych. Z wielokulturowością się nie rodzimy, to od naszej postawy i wartości zależy jak patrzymy na ten świat i ludzi, którzy go zamieszkują.

To nie różnice nas dzielą. To nasza niezdolność do ich rozpoznania, zaakceptowania i cieszenia się z nich – Audre Lorde

 

Kalendarium wszystkich zorganizowanych wydarzeń w naszym województwie oraz prezentacje multimedialne zaprezentowane podczas konferencji można zobaczyć na stronie www.doradca.up.gov.pl

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Adriana Waśk

 


Drodzy logopedzi

Serdecznie zapraszam na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów powiatu nidzickiego, które odbędzie się 19.11.2019 (wtorek), o godz.10.00 w PORE (Nidzica, ul.Wyborska 12).                              

Koordynator sieci Irena Kowalczyk


Punkty konsultacyjne w szkołach 

Pracownicy pedagogiczni Poradni mają świadomość, że nie każdy ma możliwość żeby w określonym czasie dojechać do siedziby Poradni w Nidzicy. Sytuacja ta niejednokrotnie  dotyczy rodziców, nauczycieli i uczniów. W związku z tym  nauczyciele- specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy)  w poprzednich latach jak i teraz planują dyżury konsultacyjne na terenie szkół. We wrześniu odbył się dyżur w SP nr 3 w Nidzicy (dyżurujący psycholog), w październiku w SP w Waśniewie (dyżurujące-logopeda, psycholog) . Podczas konsultacji można wypełnić wniosek- zgłoszenie dziecka do Poradni, skonsultować problemy wychowawcze, rodzinne, logopedyczne.    

                                                              Izabela Zimnicka- Maculewicz


Spotkanie informacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych powiatu nidzickiego 

29 października br. dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Małgorzata Wilińska zorganizowała i poprowadziła spotkanie dla Starosty powiatu nidzickiego Pana Marcina Palińskiego, kierownik wydziału Oświaty, Promocji,  Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanty Tymińskiej, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Małgorzaty Sawickiej oraz wszystkich zaproszonych dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z powiatu nidzickiego. Celem nadrzędnym spotkania było zapoznanie uczestników z misją i wizją niedawno powołanego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ofertą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pani Dyrektor przedstawiła pracowników Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, tj. pracowników pedagogicznych Poradni i doradców metodycznych. Był również czas na podzielenie się przemyśleniami, refleksjami, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

autor:I.Zimnicka- Maculewicz

 

 


Seminarium informacyjne – Zintegrowany System Kwalifikacji

9 i 10 października br. w Leśniczówce Nibork – Nidzica, Dom pracy twórczej w ramach projektu „Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi”, odbyło się seminarium informacyjne zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. „ Zintegrowany System Kwalifikacji – od teorii do praktyki”.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz PUP i MCK, dyrektorzy szkół/placówek powiatu nidzickiego, pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy.

W pierwszym dniu uczestniczący uzyskali wiedzę dotyczącą poniższych zagadnień:

 • Słownik pojęć ZSK, podstawowe założenia systemu
 • Procesy i narzędzia ZSK, opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji
 • Procesy i narzędzia ZSK: ZRK – rejestr kwalifikacji
 • Korzyści z ZSK

Drugi dzień seminarium dotyczył wypracowania przez uczestników konspektów lekcji nt. ZSK, czyli jak rozmawiać z uczniami o ZSK.

Temat powyższego seminarium był już prezentowany w powiecie nidzickim (moduł 1 – dniowy) w ubiegłym roku i spotkał się ponownie z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, doradców zawodowych. Prowadzący doradcy regionalni i trener w sposób ciekawy i aktywny przedstawili tematykę ZSK. Z relacji uczestników wynika, iż poznane metody, narzędzia i techniki w sposób znaczący wzbogacą ich warsztat pracy.

autor: Adriana Waśk


Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

Akceptacja, tolerancja, własne zasoby i mocne strony charakteru- to wiodące zagadnienia, którymi zajęliśmy się podczas dwugodzinnych zajęć warsztatowych w klasie 5 b. Zajęcia z uczniami odbyły się na prośbę wychowawcy i pani dyrektor, które zaobserwowały  wśród uczniów liczne konflikty, agresję słowną i fizyczną, brak akceptacji. 

Poruszane zagadnienia są podstawą integracji i poczucia bezpieczeństwa w klasie szkolnej i dlatego ustaliliśmy, że zajęcia będą kontynuowane w następnym miesiącu.                                            

 

 Izabela Zimnicka- Maculewicz  (17.10.2019 r)

 

                 


Spotkanie członków Warmińsko – Mazurskiego Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

1 października br. w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa w Olsztynie odbyło się spotkanie członków paktu, poświęcone m.in. zapoznaniu się z zakresem działalności Fundacji FOSa oraz omówieniu  dotychczasowych działań Zespołu ds. informacji edukacyjnej,  podejmowanych w ramach PAKTu.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z pracą fundacji FOSa oraz realizowane działania, projekty na rzecz pomocy szczególnie osobom starszym, uczniom.

Drugą część spotkania prowadziła p. Anna Daniłowska lider zespołu ds. informacji edukacyjnej, która przeprowadziła dyskusję nt zmian w ustawie edukacyjnej w bieżącym roku, w  instytucjach, w których pracują członkowie zespołu.

Zespół wspólnie ustalił działania i zadania na rok bieżący i kolejny 2020.

autor: Adriana Waśk

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

 


Codzienny dyżur pracowników pedagogicznych Poradni:

poniedziałek– psycholog

wtorek– psycholog

środa-pedagog, doradca zawodowy

czwartek– pedagog

piątek– logopeda


15 października b.r. w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy pedagodzy szkolni uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia. Tym razem tematem przewodnim zajęć był Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i formy pomocy dziecku w codzienności szkolnej.

 

 

Oprócz treści merytorycznych związanych z tematem, poruszyliśmy też kwestie organizacji  PORE oraz innych bieżących  spraw uczestników spotkania, niektórzy skorzystali z indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszam na następne- listopadowe spotkanie (19.11.2019)  

Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnychSieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych

 

                Izabela Zimnicka- Maculewicz


 


SEMINARIUM INFORMACYJNE

Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy

Nidzica, 9 i 10 październik 2019 r.

 

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium informacyjne pt.: “Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy”, które odbędzie się w dniach 9-10 października br. w Nidzicy w Nibork Leśniczówka.

Chcąc przybliżyć Państwu tematykę ZSK, zapraszamy na nasze seminaria podczas, których dowiecie się:

 • Czym jest ZSK, dlaczego jest potrzebny, jak z niego korzystać?
 • Kto i jak na nim zyska?
 • Jak wykorzystać ZSK w swojej pracy?

 

Kwestie organizacyjne:

 • udział w seminariach jest bezpłatny;
 • liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
 • osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia;
 • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu

 

W razie pytań proszę o kontakt:Ada Waśk PORE – Poradnia P-P w Nidzicy

Serdecznie zapraszam!

 


 

SOCJOTERAPIA W PORADNI

Już niebawem w każdy poniedziałek, popołudniową porą w siedzibie Poradni aktywnie i twórczo będzie pracować grupa socjoterapeutyczna adresowana dla uczniów klas piątych i szóstych.   Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać uczestników w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. W najbliższy poniedziałek (tj.7 października b.r.)  o godz. 16.00 zaplanowane jest spotkanie organizacyjne dla rodziców, na które serdecznie zapraszam.

Izabela Zimnicka- Maculewicz

    


                                              

 W dniu 10 września b.r. w siedzibie Poradni odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych. Omówiliśmy bieżące sprawy, ustaliliśmy kolejne terminy spotkań i tematykę. W tym roku będziemy skupiać się głównie wokół wybranych zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży.Na spotkania Sieci serdecznie zapraszam pedagogów szkolnych i wychowawców zainteresowanych wymianą informacji, uzyskaniem porady i wiedzy z zakresu psychologii dziecka i nastolatka.

                                                               Izabela Zimnicka-Maculewicz


Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy Placówek Edukacyjnych
Drodzy Uczniowie i nasi najmłodsi Klienci

 

Z dniem pierwszego września 2019 roku Nasza Poradnia zostaje oficjalnie przyłączona do nowo powstałego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy, którego celem będzie troska o rozwój kształcenia w naszym regionie. Oprócz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wspierającej jak dotychczas Rodziców, Dzieci i Młodzież z naszego powiatu, w skład PORE wchodzić będzie także Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zatrudnieni w nim metodycy będą wspomagać placówki edukacyjne nie tylko powiatu nidzickiego, ale również działdowskiego i szczycieńskiego. To wielkie wyróżnienie i nowe wyzwanie.

Dziękujemy Wam za dotychczasową współpracę i zaufanie. Rozwijamy się dla Państwa. Zapraszamy do korzystania z naszej nowej oferty. Już wkrótce więcej szczegółów na naszej stronie internetowej i Facebooku.

W imieniu własnym i Rady Pedagogicznej

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy
Małgorzata Wilińska

 


 

Informacja dla rodziców!

Zatrudnienie młodocianych uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I-go stopnia, którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2019 15 lat.

 1. Kogo uważa się za osobę młodocianą?

Przede wszystkim należy wskazać, iż osobą młodocianą jest osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Od 1 września 2018 roku dolna granica wieku została obniżona o jeden rok i pracownikiem młodocianym może być również nastolatek w wieku 15 lat.

Młodociany może być zatrudniony co do zasady w dwóch przypadkach – w celu przygotowania zawodowego oraz przy tzw. pracach lekkich. Co niezwykle istotne dla przedsiębiorców, nie muszą oni wymagać od potencjalnych pracowników przedłożenia oświadczenia rodziców lub przedstawicieli ustawowych nastolatka o zgodzie na podjęcie zatrudnienia przez dziecko. Osoby poniżej 18 roku życia, choć nie posiadają wprawdzie pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą samodzielnie podejmować decyzje o rozpoczęciu pracy

 

2.W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego.

Zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191. Zasady zatrudniania młodocianych:

 • 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
  1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
  2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
  § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
  § 21Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
  § 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
  § 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  § 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22i § 23, jest dopuszczalne w przypadku:

–  wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby

–  uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 1. Rodziców uczniów zgłaszanych do Poradni w powyższej sprawie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– opinii ze szkoły (druk do pobrania na stronie naszej Poradni)

– zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie


29 maja 2019 roku odbyło się w Poradni, ostatnie już  w tym roku szkolnym, spotkanie  sieci pedagogów szkolnych.  Jak co miesiąc był czas poświęcony na analizę bieżących spraw, konsultacje grupowe i  indywidualne,  wymianę informacji i doświadczeń, zreferowanie nowego zagadnienia. Tym razem była to interpretacja opinii psychologicznych w oparciu o najnowsze narzędzie diagnostyczne do pomiaru intelektu uczniów.

Dziękuję Wam wszystkim- Drodzy pedagodzy za poświęcony czas, obecność, współpracę i zaangażowanie. Życzę Wam aktywnego wypoczynku, słonecznej pogody, pozytywnego nastawienia. Do zobaczenia w Nowym Roku Szkolnym.

                                                                                Izabela Zimnicka- Maculewicz


Z wizytą w Szkole Podstawowej w Szkotowie

 1. W dniu 22 maja 2019 roku w SP w Szkotowie młodzież klas IV- VII miała okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce konfliktów i rozwiązywania różnych sytuacji problemowych bez użycia przemocy. W tym celu uczniowie odgrywali scenki, wypełniali karty pracy, pracowali w grupach i indywidualnie.

Dziękuję za serdeczne przyjęcie i godne pochwały zachowanie i postawy uczestników warsztatów.

                                                                                                  Izabela Zimnicka- Maculewicz


Szanowni Państwo!
Poradnia Psychologiczno -P edagogiczna w Nidzicy zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, wychowawców szkół/placówek edukacyjnych na spotkanie
pt. „Nowe substancje psychoaktywne- mózg pod wpływem”,
które poprowadzi Pan Radosław Gruss– kierownik oddziału Pormocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 roku,
o godzienie 12:00, w Centrum im. Jana Pawła II, ul. Krzywa 8 w Nidzicy.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 30 maja.
                                     Serdecznie zapraszam
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy
Małgorzata Wilińska

Informujemy, że dnia 2 maja 2019 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie nieczynna.
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach
SIECI WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW POWIATU NIDZICKIEGO,
które odbędzie się 24.04., o godzinie 10:00, w naszej Poradni.
koordynator: Irena Kowalczyk
03.04.2019 r. Sieć doskonalenia i współpracy dla pedagogów szkolnych

Po raz kolejny spotkaliśmy się w Poradni, by we wspólnym gronie porozmawiać o tym, co może uczynić szkoła w przypadku ucznia w żałobie. W oparciu o prezentację multimedialną i analizę przypadku chłopca, któremu umarł tata poszerzyliśmy zakres wiedzy o psychice dziecka doświadczającego straty oraz możliwych do zastosowania metod terapeutycznych   w kontakcie indywidualnym. Znaleźliśmy też czas na konsultacje i miłe rozmowy. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie, które planujemy zrealizować 30 kwietnia b.r. o godz. 10.00.

                                                                           autor: I. Zimnicka- Maculewicz

 

22 marca 2019r. w Nidzicy w Ewik Cafe odbyły się
Targi Edukacyjne oraz Nidzickie Forum pn. „Młodzi wchodzą do gry”

Celem  przedsięwzięcia była  prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z powiatu nidzickiego, jak również przekazanie uczestniczącym informacji dotyczących usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia udzielanych przez Ochotnicze Hufce Pracy i Publiczne Służby Zatrudnienia, doradców z Poradni P-P. Podczas trwania targów odbyła się konferencja pt. „Młodzi wchodzą do gry” m.in. z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i przedstawicieli KO w Olsztynie. Podczas konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

 • Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym: zmiany w kształceniu zawodowym i program „Laboratorium – wspomaganie uczniów w wyborze zawodu”
 • Różnice w motywacjach i oczekiwaniach różnych pokoleń. Praca nowej generacji.

Po wystąpieniu prelegentów odbyła się dyskusja panelowa: „Czy rynek pracy jest przygotowany do przyjęcia pokolenia Y i Z?”. Organizatorem głównym był:  Urząd Pracy w Nidzicy, OHP, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. W targach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z powiatu nidzickiego, nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi i dyrektorzy szkół, rodzice, pracodawcy.

W ramach projektu PWSZ w Elblągu „Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi

 

27 marca br. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbyły się warsztaty
pn. „Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Współpraca z uczelniami wyższymi”.

Spotkanie adresowane do członków sieci doradztwa zawodowego powiatu nidzickiego zgromadziło nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych/placówek oraz doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy.

Na zaproszenie p. Adriany Waśk pierwszą część warsztatów prowadziła p. dr Dorota Bartnicka z Wyższej Uczelni Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie:

 • Autoprezentacja oraz prezentacja WUIiE w Olsztynie – kierunki studiów, działania prowadzone w ramach promocji i doradztwa zawodowego na uczelni.

W drugiej części spotkania prowadząca p. Adriana Waśk zaprezentowała następujące tematy:

– Co nowego w  szkolnictwie branżowym –  nowa klasyfikacja zawodów, terminologia

– Pomoc i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – oferta Poradni – zajęcia dla uczniów i rodziców, porady indywidualne, propozycja materiałów szkoleniowych na stronie www.ore.

– Informacje o ważnych wydarzeniach w powiecie nidzickim oraz województwie warmińsko – mazurskim.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli przedstawić swoje oczekiwania oraz pomysły, sugestie dotyczące działań sieci na przyszły rok szkolny. Spotkanie zakończono podsumowaniem wydarzeń prowadzonych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” oraz wszystkich, innych przedsięwzięć prowadzonych w ramach spotkań sieci doradców zawodowych w powiecie nidzickim.

 

KALENDARZ SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI I
SPECJALISTÓW POWIATU NIDZICKIEGO

Sieć współpracy doradców zawodowych powiatu nidzickiego

Witam serdecznie, pragnę zaprosić wszystkich doradców zawodowych oraz osoby zainteresowane doradztwem zawodowym na spotkanie i zarazem szkolenie naszej sieci, które odbędzie się 27 marca, środa, godz.10.00 w Poradni P-P w Nidzicy. Temat szkolenia – „Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Współpraca z uczelniami wyższymi”.  Zaprosiłam na tę okazję panią dr Dorotę Bartnicką z Wyższej Szkoły Informatyki w Olsztynie. Proszę również o potwierdzenie swojego uczestnictwa do 25 marca br.

Pozdrawiam ciepło i prawie wiosennie Ada Waśk – powiatowy koordynator

Sieć współpracy pedagogów powiatu nidzickiego

3 kwietnia, środa, godz. 10:00, kontynuacja tematu związanego z organizacją wsparcia dla ucznia w sytuacji śmierci czy nieuleczalnej choroby bliskich

Serdecznie pozdrawiam, lider zespołu Izabela Zimnicka-Maculewicz

Sieć współpracy pedagogów specjalnych powiatu nidzickiego

28 marca, czwartek, godz. 16:00, spotkanie mające na celu wspólne wypracowanie dokumentu zbierania danych, w ramach diagnozy funkcjonalnej uczniów ze SPE, jako jednej z form współpracy pomiędzy poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a palcówkami edukacyjnymi w powiecie nidzickim

Serdecznie pozdrawiam, lider zespołu Marta Bonalska

 

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW SPECJALNYCH POWIATU NIDZICKIEGO, które odbędzie się w najbliższy czwartek 17.03., o godzinie 16:00, w naszej Poradni.
temat spotkania: „Efektywna praca edukacyjno-terapeutyczna. Dobór metod terapii”
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W NIDZICY

zaprasza na

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH,

który odbędzie się w ramach obchodów

EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY,

w dniu 06.03.2019 r. (środa), w godz. 15:00-18:00

Celem akcji jest zapewnienie bezpłatnej diagnozy logopedycznej, porady, konsultacji logopedycznej.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam

logopeda PPP w Nidzicy mgr Irena Kowalczyk

(rejestracja telefoniczna pod numerem 89 6253139)

 

ZAWODOWY RODZIC

  7 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kl.VIII na temat: Rola rodziców w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej swoich dzieci.

Wybór szkoły, zawodu to pierwsza z ważniejszych decyzji. Młodzież dokonując wyboru sugeruje się decyzją swoich rówieśników, modą na dany zawód, prognozami czy szkołami w danym regionie. Zdecydowanie większość młodych ludzi radzi się swoich rodziców, jaką szkołę ma wybrać. Dlatego tak ważna jest rola każdego rodzica, który w tym procesie doradczym powinien być towarzyszem i osobą wspierającą swoje dziecko. Towarzyszyć to przede wszystkim:

 • rozmawiać
 • wzmacniać poczucie wartości
 • bazować na mocnych stronach
 • zachęcać do rozwijania zainteresowań
 • pomagać w zdobywaniu wiedzy o szkołach i zawodach

Zajęcia prowadziła p.Adriana Waśk – doradca zawodowy, pedagog, coach

Więcej informacji dla zainteresowanych rodziców i nie tylko znajduje się na stronie Poradni w zakładce doradztwo zawodowe: Prezentacja – Aktywny Rodzic – zachęcam do obejrzenia. Polecam również strony:

 • barometrzawodow.pl – informacje o rynku pracy
 • doradztwo.ore.edu.pl,
 • men.govpl – informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

————————————————————————————————————

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEJ SIECI
POWIATOWYCH
KOORDYNATORÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO

15 lutego 2019r. w ODN w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Sieci Powiatowych Koordynatorów. Na spotkaniu prowadząca p. dr Danuta Oleksiak – dyrektor ODN w Elblągu, wojewódzki koordynator podsumowała działalność prowadzoną przez wojewódzką sieć, a w szczególności działania powiatowych koordynatorów zorganizowane w poszczególnych powiatach. Informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć, projektów, seminariów w naszym województwie przekazała p. dyrektor Grażyna Dywańska z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Druga część spotkania pod nazwą seminarium: NOWE W SZKOLE, CZYLI ZMIANY W SZKOLNICTWIE BRANŻOWYM 2019 prowadziła pani dr Danuta Oleksiak. Uczestniczący uzyskali informacje m.in.na nastepujące zagadnienia:

 • nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego – projekt
 • kształcenie branżowe – nowe nazewnictwo
 • informacje o tworzeniu Centrum Kształcenia Zawodowego
 • informacje o zmianie nazw zawodów i nazw klasyfikacji od września 2019r.

W spotkaniu wojewódzkiej sieci uczestniczyła pani Adriana Waśk – pracownik Poradni, koordynator powiatu nidzickiego.

„JAK POKONAĆ STRES PRZEDEGZAMINACYJNY?”

19 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej w Janowie odbyło się spotkanie dla uczniów klasy VIII podstawowej i klasy III gimnazjum na temat – „Jak pokonać stres przedegzaminacyjny?”.

Stres jest naturalną reakcją naszego organizmu, kiedy doświadczamy różnych niekomfortowych sytuacji. Minimalny stres jest dla nas motorem do działań, natomiast jeśli jest zdecydowanie go za dużo może przynieść negatywne skutki. Dlatego warto wypracować w sobie metody, techniki, zdobyć potrzebną wiedzę. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie są fizyczne i psychiczne symptomy reakcji naszego organizmu na stres, jakie sytuacje mogą przyczynić się do pojawienia się stresu oraz jak przygotować się wcześniej do egzaminu.

Zajęcia prowadziła p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, coach.

SPOTKANIE PAKTU DLA ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

22 lutego 2019 roku na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie sieci PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Spotkanie było podsumowaniem działalności zespołów zadaniowych w roku 2018 oraz zaplanowaniem zadań na rok 2019.

Prowadząca pani Bożena Piątek –wojewódzki koordynator PAKTU przedstawiła m.in. sprawozdanie z Tygodnia Kariery, podziękowała za zaangażowanie tak wielu instytucji i placówek w województwie warmińsko – mazurskim.

W trakcie spotkania wygłoszone zostały również wykłady pt.„Wpływ środków psychoaktywnych oraz innych niebezpiecznych substancji zawartych w dopalaczach i suplementach diety na funkcjonowanie człowieka” – Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olsztynie oraz „Ekonomia społeczna – istota i formy prawne” – Dariusz Węgierski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP. Druga część spotkania odbyła się w formie pracy warsztatowej w siedmiu zespołach zadaniowych. Uczestnicy wspólnie planowali kolejne zadania na rok 2019.

W spotkaniu uczestniczyła pani Adriana Waśk – pracownik Poradni, w  PAKCIE – członek zespołu ds. edukacji.

FERIE ZIMOWE W PORADNI

      W dniach od 23 do 25 stycznia b.r w naszej placówce odbyły się warsztaty muzyczno – logopedyczne dla najmłodszych i nieco starszych. Jak co roku na zajęciach były prowadzone:

 • różnorodne zabawy ruchowe
 • zabawy taneczne
 • tańce integracyjne
 • pląsy
 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne
 • zabawy z chustą terapeutyczną
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik orgiami, collage

  Ferie w Poradni 2019

  Opublikowany przez Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzica Czwartek, 24 stycznia 2019

Trzeci dzień warsztatów był przeznaczony szczególnie na zabawy z wykorzystaniem gier planszowych i gier  ruchowych, zespołowych. Dzieci aktywnie włączały się w zabawy, szczególnie dużo radości sprawiły im gry zespołowe i plastyczne.

Spotkanie było również okazją do poznania pięknych utworów muzyki klasycznej, gdzie przy dźwiękach Bethowena, Mozarta i Szopena oraz panującej za oknem aury białego puchu uczestnicy relaksowali się i radośnie przeżywali ten zimowy nastrój.

Zajęcia prowadziły p. Irena Kowalczyk – logopeda, pedagog i Ada Waśk – pedagog, doradca zawodowy, coach.

Ferie w Poradni 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w naszej Poradni, jak co roku w czasie ferii odbędą się zajęcia muzyczno-logopedyczne. W dniach 23 i 24 stycznia 2019 r., w godzinach 10:00-13:00 zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia „Dmuchawce-latawce”, gdzie czekają tańce, pląsy, zabawy ruchowe i logopedyczne. 25 stycznia zapraszamy dzieci z klas I-V zapraszamy na spotkania z grami planszowymi. Zgłoszenia telefoniczne pod nr 896253139, do 18.01.2018 włącznie.

logopeda I. Kowalczyk

pedagog A. Waśk

 

Serdecznie zapraszam na spotkanie Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów powiatu nidzickiego, które odbędzie się 15.01.2018 r. o godzinie 12:00. Jednocześnie informuję, że w Poradni działa punkt konsultacyjny dla logopedów i osób zainteresowanych w każdy piątek, w godzinach 13:00-15:00.

Koordynator Sieci Irena Kowalczyk

9 stycznia 2019r. To już drugie międzypokoleniowe spotkanie Noworoczne w naszej Poradni. Uroczystość tę uświetniła obecność włodarzy Powiatu – Pana Starosty Marcina Palińskiego, Pana Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Pani Jolanty Tymińskiej – Powiatowego Kierownika Wydziału Oświaty. Pan Starosta podziękował emerytowanym Pracownikom za trud włożony w tworzenie ponad 46-letniej historii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy. Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy wspólnym śpiewie kolęd i wzruszających wspomnieniach.

WIGILIA 2019 W NASZEJ PORADNI

W naszej Poradni czuć już świąteczną atmosferę. Jest czas na pracę, wspólny, uroczysty posiłek, zadumę i radość. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Staroście, Panu Marcinowi Palińskiemu za mile spędzony z nami czas przy wigilijnym stole. Niech nadchodzący czas będzie dla wszystkich Państwa chwilą wytchnienia w rodzinnym gronie, z nadzieją na lepsze jutro.

 

 

 

 

 

12.12.2018 r.

Odbyło się drugie spotkanie pedagogów i kuratorów sądowych w ramach Sieci wsparcia i samodoskonalenia. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania pierwszej części prelekcji dotyczącej skutecznego pomagania dziecku w żałobie. Nie zabrakło czasu na osobiste przemyślenia i refleksje. Kontynuacja tematu dziewiątego stycznia 2019 roku o godzinie dziesiątej.

Kolejne spotkanie Sieci Pedagogów i Kuratorów Sądowych w Poradni. Tematem spotkania było ,, Skuteczne pomaganie dziecku w żałobie" cz. I. Oraz wymiana informacji, doświadczeń i poradnictwo. Gospodarzem i koordynatorem sieci jest psycholog Izabela Zimnicka Maculewicz.

Opublikowany przez Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzica Środa, 12 grudnia 2018

                                                                                                 Autor: I. Zimnicka- Maculewicz

14.12.2018 r.

Zgodnie z zapotrzebowaniem wystosowanym przez Panią Dyrektor Dorotę Dorozińską i Panią pedagog Jolantę Wiśniewską w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy przeprowadziłam zajęcia psychoedukacyjne w klasach ósmej i trzeciej gimnazjum. Temat- poruszający i ważny- dotyczący komunikacji i relacji z rodzicami, ożywił i uaktywnił  uczniów. Rozmawialiśmy o czynnikach utrudniających komunikację i sposobach na odnajdywanie wspólnego „ języka” z rodzicami. Przy okazji mojej wizyty w szkole kilku uczniów skorzystało z indywidualnych konsultacji.

                                                                                              Autor: I. Zimnicka- Maculewicz

12.12.2018 r.

Pracownicy Poradni odwiedzają szkoły

Irena Kowalczyk (logopeda), Marta Bonalska (pedagog), Iza Zimnicka- Maculewicz (psycholog) służyły poradą, wsparciem i wiedzą dla rodziców, nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej w Waśniewie. Z konsultacji skorzystało kilka osób. Za miłe i gościnne przyjęcie dziękujemy Pani dyrektor Beacie Jóźwiak.

                                                                                                   autor: I. Zimnicka- Maculewicz

Wolontariat

W tym roku szkolnym (2018/2019) w Naszym wolontariacie działa aktywnie Ola Sz. i Ewa B. Pozostali  wolontariusze, mimo dobrych chęci i zapału, opuścili wolontariat i rozpoczęli naukę poza Nidzicą. Ola  i Ewa chętnie pomagają, służą wsparciem starszym osobom- chorym, osamotnionym. Spędzają z nimi czas, robią zakupy, pomagają w porządkach domowych, a temu wszystkiemu przyświecają im słowa:  „Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” (o. Fabian Kaltbach OFM).

                                                                                                    autor: I. Zimnicka- Maculewicz

02.12.2018 r

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

Od kilku lat organizujemy w naszej Poradni spotkania dla pedagogów szkolnych. Mają one na celu poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i warsztatu pracy, dzielenie się doświadczeniami, omawianie trudnych sytuacji, z którymi pedagodzy spotykają się w swoich szkołach, wzajemną integrację, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń, przepływ informacji pomiędzy pedagogami szkolnymi, wypracowywanie możliwych rozwiązań oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań. W co miesięcznych  spotkaniach organizowanych w siedzibie Poradni uczestniczy również policjant i kurator sądowy.

Obecnie grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych tworzona jest w ramach „Sieci współpracy, samodoskonalenia i samokształcenia  dla nauczycieli i pedagogów szkolnych”. Moderatorem spotkań w tym roku szkolnym jest psycholog Izabela Zimnicka- Maculewicz. 21 listopada b.r. odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach którego wymieniliśmy się aktualnymi sprawami, ustaliliśmy harmonogram spotkań i sprecyzowaliśmy swoje oczekiwania i potrzeby względem grupy i tematów prelekcji. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 grudnia o godzinie 10.00, na które serdecznie zapraszam wszystkich pedagogów szkolnych.

autor: I. Zimnicka- Maculewicz

21.11.2018 roku o godz. 10.00 w Poradni odbędzie się spotkanie dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia się nauczycieli. 
Porządek spotkania:
Prelekcja na temat: Jak skutecznie pomagać dziecku w żałobie?
Dyskusja, analiza doświadczeń pedagogicznych w zakresie pomocy pedagogicznej dla ucznia w żałobie.
Grupowa konsultacja w sprawach zgłoszonych przez uczestników spotkania.
Rozdanie materiałów psychoedukacyjnych.
Ustalenie terminu kolejnego spotkania i tematu.

Spotkanie poprowadzi psycholog I. Zimnicka- Maculewicz

Psychoedukacyjne warsztaty dla młodzieży

Zgodnie z zawartym jeszcze w poprzednim roku szkolnym porozumieniem między dyrektorem szkoły, panią pedagog, wychowawcą i psychologiem Poradni we wrześniu b.r. rozpoczął się cykl zajęć w klasie III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy. 21.09.2018 roku podczas zajęć warsztatowych  uczniowie poznawali swoje mocne strony, zdolności i talenty. Następnie 05.10.2018 roku w (w.w.) klasie III gimnazjum i VIII po projekcji filmu „Zgrana klasa” podjęliśmy dyskusję o warunkach jakie powinny być spełnione by w ich klasie panował wzajemny szacunek, przyjaźń i chęć pomagania sobie, szczególnie w kryzysach. Przed nami jeszcze jedno spotkanie (09.11.2018 ), na  którym poruszymy kwestie radzenie sobie z trudnościami szkolnymi, rodzinnymi i rówieśniczymi.

                                                                          Autor: I.Zimnicka- Maculewicz

 

W dniu 25 października 2018 roku psycholog Magdalena Żukowska odwiedziła Przedszkole nr 4 w Nidzicy. Odpowiedziała na wszelkie pytania Nauczycieli prowadzących, wyjaśniła wątpliwości. Przypominamy, że jedną z form pomocy, proponowanych przez nasza Poradnię jest obserwacja dziecka pod kątem trudności w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej. Obserwacji takiej dokonują specjaliści na pisemny wniosek rodziców.

 

 

 

WARMIŃSKO – MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018 r.

W dniu 12 października br. w Olsztynie w ERANOWA, odbyła się konferencja pt. „Młodzi wchodzą do gry”, inaugurująca wydarzenia W–M Tygodnia Kariery, której uczestnikiem była p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, trener Poradni P-P w Nidzicy. W tym roku hasło przewodnie TK brzmi – MŁODE POKOLENIA NA RYNKU PRACY. Tematyka zdecydowanie odpowiada na aktualne potrzeby naszego regionu w zakresie kariery zawodowej, poradnictwa edukacyjno – zawodowego oraz powiązań z regionalnym rynkiem pracy. Obecnie na rynek pracy wchodzi kolejne młode pokolenie, które urodziło się w epoce masowej globalizacji, massmediów, Internetu i nowoczesnych technologii. To pokolenie jest wyzwaniem dla instytucji udzielających pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej, jak również dla samych pracodawców. Zatem koniecznością staje się znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia między starszym pokoleniem, a tym najmłodszym. W celu lepszego poznania istniejących pokoleń oraz przybliżenia tematyki Tygodnia Kariery w naszym regionie odbyły się liczne wydarzenia.

W powiecie nidzickim szkoły oraz instytucje oświaty przeprowadziły szereg ciekawych zajęć, spotkań, konsultacji poświęconych wydarzeniu W – M Tygodnia Kariery. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli możliwość spotkać się z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody, odwiedzić zakłady pracy, uczestniczyć w konkursach, zajęciach poświęconych tematyce zawodoznawczej. Doradcy zawodowi z Poradni P-P i Młodzieżowego Centrum Kariery (p. Adriana Waśk i Mariola Koziarz) wspólnie zorganizowali i przeprowadzili spotkania informacyjne pod nazwą „Młode pokolenia na rynku pracy. Młode pokolenia – co o sobie wiemy?” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzi uczestnicy chętnie dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Szczególnie przydatna okazała się wiedza na temat istniejących pokoleń:

 • Pokolenie BB „baby boomers” – pokolenie powojennego wyżu, wychowane w tradycji i poszanowaniu wartości
 • Pokolenie X – poświęcone pracy, około 48% aktywnych zawodowo osób
 • Pokolenie Y – „Millenialsi” – wychowani w dobrobycie
 • Pokolenie Z – „podłączone do sieci”, „pokolenie wirtualnego świata”

Celem tegorocznych wydarzeń W-M Tygodnia Kariery było uświadomienie wszystkim uczestnikom wyzwań, jakie stoją przed rynkiem pracy w związku z mieszanką pokoleń.

Czy pokolenia starsze i te najmłodsze mogą razem współpracować i uczyć się od siebie? Zdecydowanie TAK odpowiadali młodzi uczestnicy spotkań, którzy dostrzegają i te mocne i słabe strony każdego pokolenia. Ważna jest postawa, komunikatywność, otwartość i chęci, a to już dobry początek, aby zacząć wspólną nić porozumienia.

Kalendarium wszystkich wydarzeń przeprowadzonych w naszym regionie można zobaczyć na stronie www.doradca.up.gov.pl.

Autor: Adriana Waśk

„Jak zachęcać dzieci do sięgania po książki? Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci”

Dnia 9.10.2018 r. pedagog- Marta Bonalska miała przyjemność spotkać się z Rodzicami Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie. Na prośbę Grona Pedagogicznego i Dyrekcji Placówki przeprowadziła spotkanie dotyczące pozytywnego wpływu czytania na rozwój intelektualny i społeczno-emocjonalny dzieci. Pani Marta wskazała sposoby zachęcania uczniów do systematycznego kształtowania umiejętności czytania, angażujące współpracę na linii szkoła-dom.

 

 

 

warsztaty tematyczne

wsparcie i samodoskonalenie

wymiana doświadczeń 

    baza kreatywnych pomysłów 

 

              Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów
i nauczycieli wspomagających pracujących z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych na cykliczne s
potkania,
które odbywają się w ostatnie wtorki każdego miesiąca, o godz. 16:00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

23 października 2018 r. warsztaty

„Plany aktywności w pracy rewalidacyjnej jako skuteczna metoda stopniowej nauki nowych umiejętności edukacyjnych i samoobsługowych”

koordynator: mgr Marta Bonalska

(oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii behawioralnej,
terapii ręki, praktyk w zakresie pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej
i w klasie specjalnej dla uczniów z autyzmem, diagnosta)

 

 

W dniach 1-7 października 2018 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
Wszystkim naszym wspaniałym, kreatywnym dzieciakom, dla których pisanie, czytanie, ortografia nie zawsze są łatwe i przyjemne, życzymy małych, wielkich sukcesów w pokonywaniu codziennych trudności. Wiemy, że macie mnóstwo, przeróżnych uzdolnień i pasji, które pozwolą Wam zostać Mistrzami w tym, co kochacie robić najlepiej.

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy

15.06.2018 r.

Nidzickie Targi Pracy i Edukacji

 

    29 maja 2018 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Nidzicy odbyły się Nidzickie Targi Pracy i Edukacji. Głównym organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.

 

Celem tego wydarzenia była prezentacja działalności szkół ponadpodstawowych, policealnych, wyższych, placówek edukacyjnych. Swoją działalność, upowszechnianie dobrych praktyk promowały firmy, zakłady pracy, przedsiębiorstwa, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje lokalnego rynku pracy, instytucje szkolące.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy również prezentowała swoją działalność. Przedstawiciele Poradni P-P udzielali uczniom, rodzicom, przedstawicielom szkół porad oraz konsultacji o tematyce zwodoznawczej, wychowawczej. Informowali o prowadzonych działaniach przez poszczególnych pracowników poradni.

 

Licznie przybyli uczestnicy targów to dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, młodzież studiująca, osoby poszukujące zatrudnienia.

 

Uczestnicy w trakcie uzyskali informacje na temat  działalności szkół, placówek, firm. Uczniowie, nauczyciele, rodzice  aktywnie uczestniczyli w prowadzonych konsultacjach, rozmowach z przedstawicielami targów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się służby mundurowe. Przedstawiciele firm i zakładów pracy prezentowali zawody poszukiwane na rynku pracy, zachęcali uczestników do poznania świata zawodów poprzez staże, praktyki, wizyty studyjne, wycieczki zawodoznawcze dla szkół.

Nidzickie Targi Pracy i Edukacji to ważne i wyjątkowe wydarzenie promujące rynek pracy i edukacji.

                                                                                                                                                             autor: A. Waśk

 

________________________________________________________________________________

15.06.2018 r.

Zakończył się cykl zajęć dla dzieci podnoszących kompetencje społeczno – emocjonalne. W każdy poniedziałek spotykaliśmy się w poradni, by trenować umiejętności przydatne w relacjach międzyludzkich.  Na zajęciach było ciekawie, aktywnie i twórczo. W dniu 07.05.2018 roku każdy uczestnik na koniec otrzymał dyplom.   W miłej atmosferze pożegnaliśmy się, a ja dzieciom życzyłam  wytrwałości i „miłości” w relacjach i komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

 

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

 

________________________________________________________________________________

 

 

15.06.2018 r.

24.05.2018 roku wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariusza „Pomocna Dłoń” działającego w naszej Poradni zakończyli uroczystym poczęstunkiem w Pizzerii cały rok pracy na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Ola Sz. pomagała w nauce dzieciom z trudnościami edukacyjnymi i odwiedzała starszego pana (podopiecznego Mops-u), by mu pomóc w korzystaniu z komputera. Janek  B. wyjaśniał i tłumaczył zagadnienia matematyczne i z języka polskiego dwóm chłopcom przejawiającym niepowodzenia edukacyjne.   Kinga S. działała na rzecz dwójki dzieci- pracowała z nimi i uczyła nowych umiejętności szkolnych. Paulina B. ogarnęła pomocą koleżeńską dziewczynkę mającą problemy z samotnością i niezrozumieniem wśród rówieśników. Pani Ewa B.  i ja (Iza Maculewicz) wspierałyśmy czasem, rozmową i inną pomocą osoby starsze, samotne, chore-podopiecznych MOPS-u.  Udało nam zasiać dobro, trenowaliśmy wytrwałość i cierpliwość. Pomoc udzielona innym jest bezcenna i wierzymy, że przyniesie same dobre efekty.

 

 

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

 

________________________________________________________________________________

 

15.06.2018 r.

Współpraca Poradni ze szkołami

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 gościłam na zaproszenie wychowawców i dyrektorów w kilku  szkołach powiatu nidzickiego. 13.02.2018 i 27.03.2018 r.  odwiedziłam Szkołę Podstawową nr 1 w Nidzicy, a dokładnie klasę IV d (wychowawca Ewa Rudzińska). Uczniowie na zajęciach warsztatowych mieli okazję zdobyć informacje o agresji rówieśniczej i metodach radzenia sobie z nią.

Następnie 13.03.2018 roku uczniowie klasy VI i II gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy uczestniczyli w zajęciach dotyczących radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozpoznawania i nazywania emocji.

Corocznie nasza Poradnia realizuje zajęcia w szkołach na temat stresu przedegzaminacyjnego. I w tym roku było podobnie. Na zaproszenie pani dyrektor A.Tańskiej i pedagog J.Czeszejko zrealizowałam w klasach III gimnazjum lekcje poświęcone temu zagadnieniu.

W dniu 20.04.2018 roku nauczyciele, rodzice i uczniowie z ZSRiO w Jagarzewie mieli okazję skorzystać z konsultacji logopedycznych, psychologicznych i doradcy zawodowego.

Niestety w wyniku wypadku zginął uczeń klasy VI SP w Waśniewie. Pani Dyrektor Beata Jóźwiak poprosiła mnie o zajęcia z uczniami na temat śmierci kolegi, radzenia sobie z szokiem i odrętwieniem emocjonalnym. Spotkanie z dziećmi odbyło się 10.05.2018 roku.

Kolejną odwiedzoną przeze mnie placówką była szkoła podstawowa w Janowcu Kościelnym. Tam w klasie VI i II gimnazjum wspólnie z uczniami pracowaliśmy nad zagadnieniami szacunku i akceptacji oraz czynnikami, które wpływają na zintegrowanie się klasy.

W dniu 30.05.2018 roku w II klasie gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nidzicy przekazywałam uczniom właściwe metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia odbyły się na zaproszenie dyrektora szkoły i wychowawcy klasowego.

Pragnę dodać, że podczas każdej wizyty w szkole problemy uczniów, klas omawiałam i konsultowałam z pedagogiem szkolnym, wychowawcą bądź dyrektorem.

 

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

25.05.2018 r.

Dziękuję wszystkim uczestniczkom sieci współpracy i samodoskonalenia za miły i konstruktywny czas, spędzony na spotkaniu szkoleniowym nt.: Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Prezentacja elementów Treningu Umiejętności Społecznych.”  

 

 

autor: Magdalena Żukowska

 

________________________________________________________________________________

08.05.2018 r.

 

W ramach sieci współpracy i samodoskonalenia psycholog Magdalena Żukowska zaprasza nauczycieli wspomagających oraz inne osoby zainteresowane na spotkanie szkoleniowe nt.:

Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem

z zespołem Aspergera.

Prezentacja elementów Treningu Umiejętności Społecznych.

Spotkanie odbędzie się 16.05.2018 r. (środa) o godz 15:30 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności do dnia 11.05.2018 r. osobiście w sekretariacie Poradni bądź telefonicznie pod nr tel. 89 6253139

 

________________________________________________________________________________

 

 

07.05.2018 r.

 

W kwietniu br. w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Szkotowie i Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie  odbyły się zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne pt. Poznajemy Internet.

Przedszkolaki podczas zajęć miały okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, poznania zagrożeń i korzyści, płynących z użytkowania Internetu.

 

autor: M. Żukowska

 

________________________________________________________________________________

 

26.04.2018 r.

 

W ramach sieci współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zorganizowano seminarium „Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym – ku skuteczności. Dobre praktyki”.

W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania 26.03.2018 r. w Działdowie i 17.04.2018 r. w Iławie. Specjaliści z Poradni, dyrektorzy szkół oraz rodzice dzielili się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i spostrzeżeniami na temat edukacji włączającej.

Naszą Poradnię reprezentowała psycholog Magdalena Żukowska w temacie „Wielopłaszczyznowa współpraca środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera”. Spotkanie zorganizowane były pod kątem merytorycznym na wysokim poziomie. Wszyscy biorący udział zgodnie stwierdzili, że seminaria tego typu są potrzebne i jednocześnie kształcące.

 

________________________________________________________________________________

 

18.04.2018 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy informuje, że:

W związku z planowanym szkoleniem „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”, prowadzonym przez p. Zenobię Bogdanowską informujemy, że spotkanie odbędzie się

26 kwietnia (czwartek) godz. 15:00-18:00

w Sali Konferencyjnej w Centrum im. Jana Pawła II (OREW)

ul. Krzywa 8

                                                                                                      Z pozdrowieniami

                                                                                                      mgr I. Kowalczyk – logopeda

 

________________________________________________________________________________

   

 

28.03.2018 r.

 

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

W ramach projektu PWSZ w Elblągu – „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, 22 marca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy na ul. Wyborskiej 12  od godz.9.30 – 13.30 odbyło się szkolenie dla uczestników projektu oraz nauczycieli, pedagogów szkół i doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum kariery – OHP w Nidzicy.

Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy i  umiejętności na temat metodyki pracy szkolnego doradcy zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy otrzymali również propozycje narzędzi do diagnozy uczniów i ćwiczeń w zakresie doradztwa zawodowego  ( testy określające kompetencje, umiejętności, wartości), następnie uzyskali informacje o formach pomocy indywidualnej i grupowej dla uczniów i rodziców prowadzonych przez Poradnię P-P i inne instytucje. W trakcie szkolenia prowadzący prezentował przykłady publikacji, scenariuszy zajęć, materiałów audiowizualnych (filmy, prezentacje multimedialne), stron internetowych. W pierwszej części spotkania  zostały przedstawione dwa  wykłady:

 • Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Analiza własnych zasobów, umiejętności i wiedzy – p.Adriana Waśk
 • Doradztwo zawodowe – pomoc i wsparcie doradców zawodowych z MCK w Nidzicy – p. Justyna Bąkowska pośrednik pracy i p. Mariola Koziarz doradca zawodowy.

W drugiej części warsztatowej uczestnicy aktywnie włączali się w proponowane ćwiczenia, chętnie dzielili się wiedzą, doświadczeniem zawodowym. Podczas dyskusji kierowanej pojawiło się wiele informacji jak przedstawia się doradztwo zawodowe w szkołach w praktyce, jakie są efekty podjętych działań, ale i też jakie występują trudności. Na zakończenie uczestnicy otrzymali informacje od doradców zawodowych z MCK na temat tegorocznych Targów Pracy organizowanych przez PUP I MCK – OHP w Nidzicy. Podjęto temat co warto zmienić w tym przedsięwzięciu oraz jak przygotowywać młodzież do korzystania z takich form wsparcia.

Szkolenie  prowadziła pani Adriana Waśk – doradca – konsultant powiatu nidzickiego, doradca zawodowy, pedagog, trener  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

28.03.2018 r.

 

Spotkanie z rodzicami „ZAWODOWY RODZIC”

22 marca br w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas II gimnazjum. Prezentowany temat dotyczył następujących zagadnień:

 • Jaka jest rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci?
 • Jak wspierać, towarzyszyć, pomagać dzieciom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem przyszłej szkoły, zawodu?

Z przeprowadzonych licznych badań wynika, że to rodzice są pierwszymi doradcami w zakresie planowania kariery zawodowej swoich dzieci. Dlatego ważna jest tu wiedza o swoim dziecku, m.in. jakie posiada zainteresowania, jak spędza czas wolny, jak rozwija swoją aktywność, jakie ma możliwości, zdolności oraz też słabości.

Na te powyższe pytania oraz inne mogli uzyskać informacje rodzice uczniów biorących udział w spotkaniach zawodoznawczych prowadzonych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

Zajęcia z rodzicami i uczniami prowadziła p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, trener P P-P w Nidzicy

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIDZICY

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

 

STREFA EDUKACJI DIAGNOZY I TERAPII ZENOBIA BOGDANOWSKA

Gabinet: 10-226 Olsztyn al. Wojska Polskiego 33,

tel. 604 273 752, e-mail: zbogdanowska@o2.pl   

NIP 7392147309, REGON 519473722               

 

Szkolenie dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów

„Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”

 

Wprowadzenie

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach trudności słuchowe są przyczyną problemów w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

Jeżeli zaobserwujemy następujące objawy u dzieci:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • brzydkie pismo z błędami,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń słuchu.

 

Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy (89-625 31-39)
lub 500 698 699

Termin szkolenia: kwiecień 2018r.

Czas: 4 godz. dydaktyczne (np. 15-18)

Metody: wykład, prezentacja metody, dyskusja

Koszt szkolenia: 100 zł (powyżej 20 osób 80 zł)

Prowadząca szkolenie: mgr Zenobia Bogdanowska – edukator, logopeda (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu, logorytmiki), trener rozwoju osobistego, współtworzy we współpracy z dr. Andrzejem Senderskim program Neuroflow

Cele:

 • zapoznanie z zagadnieniem Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego ( CAPD), możliwościami diagnozy przez logopedę, psychologa, pedagoga,
 • przedstawienie programu Neuroflow oraz dostępnych form terapii

 

Program szkolenia:

 1. Zaburzenia  Przetwarzania Słuchowego  CAPD
 • definicja,
 • objawy,
 1. Diagnoza  CAPD w poradni psychologiczno-pedagogicznej – demonstracja.
 2. Podtypy kliniczne CAPD – wskazania do terapii i uczenia,
 3. Współwystępowanie APD w zaburzeniach rozwojowych:
 • dysleksja,
 • ADHD,
 • Autyzm,
 • zespół Aspergera.
 1. Postępowanie terapeutyczne:
 • w szkole – wskazówki dla nauczycieli,
 • w domu – wskazówki dla rodziców.
 1. Formy pomocy – na przykładzie  stymulacji słuchu i treningów słuchowych znanych w Polsce i na świecie.

 

Proszę o rejestrację uczestnictwa do środy 28 marca 2018r.

Organizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy

mgr Irena Kowalczyk – logopeda

 

Serdecznie zapraszamy!

 

________________________________________________________________________________
02.03.2018 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
zaprasza na 
Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych,
który odbędzie się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy
w dniu 06.03.2018 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 14:00
Celem akcji jest zapewnienie bezpłatnej diagnozy, indywidualnej porady i konsultacji logopedycznej.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam
logopeda Irena Kowalczyk  

 

________________________________________________________________________________

02.03.2018 r.

 

Warsztaty zawodoznawcze  „Zanim podejmiesz decyzję………….”

     Co to jest kariera? Dlaczego ludzie pracują? Jak wybierać szkołę, pracę, zawód? Jakie kompetencje rozwijać, aby świadomie planować karierę zawodową?”.

Na te pytania oraz inne zagadnienia dotyczące planowania dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej mogli uzyskać odpowiedź  uczniowie klasy III Gimnazjum w SP w Rogożu.

23 lutego br. odbyły się warsztaty zawodoznawcze, które prowadziła pani Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy Poradni P – P w Nidzicy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, proponowanych ćwiczeniach, dzięki którym uzyskali wiedzę o sobie, swoich umiejętnościach oraz rynku pracy – zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

 

________________________________________________________________________________

20.02.2018 r.
Szanowni Doradcy zawodowi sieci współpracy powiatu nidzickiego!
22 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 12,
odbędzie się spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych naszego powiatu.
Serdecznie zapraszam na to spotkanie. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21 lutego br.
                                                                                                                                 Pozdrawiam Ada Waśk
                                                                                                                                 Powiatowy Koordynator
________________________________________________________________________________

 

 

15.02.2018 r.

 

W dniu 07.02.2018 r.  w ZS w Rogożu przeprowadziłam dla rodziców i nauczycieli prelekcję na temat: „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości i charakteru dziecka. Komunikacja  w rodzinie”.  Rodzice z zainteresowaniem słuchali praktycznych porad dotyczących relacji z dziećmi.  Omawiając kolejne slajdy prezentacji często odnosiłam się do typowych sytuacji z życia różnych rodzin. W spotkaniu uczestniczyło około 70 rodziców i 17 nauczycieli.

 

Autor: I. Zimnicka- Maculewicz

________________________________________________________________________________

 

15.02.2018 r.

 

Z wizytą w SP nr 1 w Nidzicy

W dniu 13.02.2018 r. na zaproszenie pani Ewy Rudzińskiej (nauczyciel – wychowawca) przeprowadziłam w SP nr 1 w Nidzicy w klasie IV zajęcia dla uczniów. Podczas dwóch godzin lekcyjnych dyskutowaliśmy o zjawisku przemocy rówieśniczej. W oparciu o przygotowany przeze mnie scenariusz uczniowie mieli okazje zrozumieć naturę uczuć i myśli ofiary przemocy, poznać możliwe konsekwencje i skutki agresji wśród dzieci.

Autor: I. Zimnicka – Maculewicz

 

________________________________________________________________________________

 

08.02.2018 r.

FERIE W PORADNI   P – P  W  NIDZICY

WARSZTATY  DLA  NAJMŁODSZYCH  „ WESOŁA ZIMA”

 

W ramach cyklicznych, feryjnych warsztatów pt. „Wesoła zima” w dniach od 30 – 31 stycznia b.r. w Poradni P – P odbyły się zajęcia o tematyce muzyczno – logopedycznej. Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku od 5 – 7 lat.

W czasie warsztatów były prowadzone zabawy i gry integracyjne, zabawy muzyczno – słuchowe, zabawy i ćwiczenia z oddechem, tańce integracyjne, zabawy z wykorzystaniem rekwizytów m.in. chusty terapeutycznej, zabawy z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych, ćwiczenia relaksacyjne.

Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem włączały się w proponowane zabawy, chętnie nawiązywały relacje z otoczeniem, doskonaliły sprawność manualną i motoryczną, rozwijały wrażliwość na różne gatunki muzyczne.

Zajęcia prowadziły p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy i p. Irena Kowalczyk – logopeda

 

 

 

________________________________________________________________________________

22.01.2018 r.

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Od  grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Nidzickim a Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Cel działania:

 1. zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług.
 2. zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
 3. udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia,
 4. zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i rodzinie związanej z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb.

Grupa docelowa:

dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD – 10.

Podmiot realizujący:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nidzickiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sposób realizacji:

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Zgodnie z założeniami Programu „Za życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy  prowadzi wspomaganie dzieci i ich rodzin w następujących formach:

Zajęcia dla dzieci w wieku 0 do rozpoczęcia nauki w szkole:

 1. Terapia EEG Biofeedback
 2. Terapia psychologiczna
 3. Terapia neurologopedyczna
 4. Terapia surdologopedyczna
 5. Terapia logopedyczna
 6. Terapia pedagogiczna
 7. Terapia integracji sensorycznej
 8. Rehabilitacja dzieci
 9. Fizjoterapia
 10. Terapia ręki
 11. Trening Umiejętności Społecznych
 12. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

Wsparcie dla rodziców:

 1. Porady i konsultacje
 2. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 3. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Program będzie realizowany przez 5 lat.

Informacji udzielają pracownicy Poradni:

poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 15:00; tel. 89 625 31 39.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

17.01.2018 r.

Ferie Zimowe

Warsztaty – AKTYWNA ZIMA

 

W dniach od 30.01. – 31.01. 2018r. w Poradni P – P w Nidzicy dla najmłodszych odbędą się warsztaty rytmiczno – logopedyczne pt. „Aktywna Zima”.  Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 7 lat zapraszamy na wspólną zabawę. Warsztaty będą prowadziły p. Ada Waśk – pedagog oraz p. Irena Kowalczyk – logopeda. Zainteresowanych  prosimy o kontakt telefoniczny 89 625 3139 lub osobiście do Poradni P – P do 23 stycznia b.r.

Zapraszamy !!!!!

Poradnia – Psychologiczna w Nidzicy

 

______________________________________________________________________________

18.12.2017 r.

 

Szanowni doradcy zawodowi sieci współpracy powiatu nidzickiego !

Na wstępie dziękuję za przesłane informacje o Waszych działaniach przeprowadzonych w ramach OTK. Na naszym ostatnim spotkaniu wspominałam, że w każdym roku szkolnym są ustalane przez wojewódzkiego koordynatora p. D. Oleksiak w porozumieniu z W – M Kuratorium Oświaty różne działania na rzecz uczniów, rodziców. Tak jak w poprzednim roku, tak również  i w bieżącym zachęcam do zorganizowania w Waszych szkołach, placówkach zajęć pt. Zawodowo o zawodach (np. wycieczki do zakładów pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, konkursy) oraz Zawodowy Rodzic (warsztaty, zajęcia, spotkania informacyjne).

Na koniec roku szkolnego będę prosiła Was o informacje zwrotne dotyczące Waszych pomysłów na powyższe tematy.

Ruszył już oficjalnie projekt dla szkół zawodowych  „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Realizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.  Strona projektu http://wimdzs.pwsz.elblag.pl/, tutaj znajdują się podstawowe informacje dotyczące projektu.

W tym roku kalendarzowym zamiast wspólnego spotkania naszej sieci zapraszam na punkt konsultacyjny 19 i 20.12.2017r. godz. 12.00 – 13.00. Następne spotkanie planuję zorganizować w lutym. Zastanówcie się nad tematyką naszych spotkań, propozycjami i innymi formami pomocy dla naszej sieci. Dziękuję za Waszą współpracę i zaangażowanie.

 

Życzę spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Ada Waśk

powiatowy koordynator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

 

____________________________________________________________________________

 

08.12.2017 r.

Szanowni Dyrektorzy!

       Od 01 grudnia 2017 r. do końca lutego 2022 r. rozpoczyna się oficjalnie projekt:

 „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Realizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Projekt jest poświęcony zewnętrznemu wsparciu szkół i placówek kształcących w zawodach (podobny projekt był organizowany w 2011/2012r. przez KOWEZIU). Po wstępnych rozmowach z Waszymi pracownikami – pedagogami, nauczycielami i doradcami zawodowymi przekazałam wstępne informacje o projekcie, m.in. wytypowanie osób ze szkoły, które będą prowadziły doradztwo zawodowe w państwa placówce. W ramach projektu otrzymacie państwo wsparcie powiatowego doradcy – konsultanta. Dodatkowe atutu projektu to: studia podyplomowe z doradztwa zawodowego dla nauczycieli tych szkół, które wejdą w projekt, następnie wyposażenie specjalistyczne tzw. SPINKA (komputer z oprogramowaniem doradztwa zawodowego” na kilka stanowisk, drukarka, rzutnik, biurko, regał, nawet farby do pomalowania pomieszczenia…..) Wszystko bezpłatnie.

Informuję, że funkcjonuje strona projektu http://wimdzs.pwsz.elblag.pl/, gdzie znajdują się podstawowe informacje dotyczące projektu.

08 grudnia br. w PWSZ w Elblągu (AL. Grunwaldzka 137) o godz. 13.OO odbędzie się inauguracja projektu. W imieniu realizatorów zapraszam na to wydarzenie, a tym samym do skorzystania z dobrodziejstw tego projektu.

Adriana Waśk

powiatowy koordynator

doradca – konsultant powiatu nidzickiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

 

____________________________________________________________________________

 

08.12.2017 r.

 

„Rozwiązywanie konfliktów przez mediacje i negocjacje”

  W ramach rządowego projektu BEZPIECZNA + w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty pt. „Rozwiązuje konflikty przez mediacje i negocjacje”. Uczestnikami spotkań byli uczniowie kl. IV – VII.

Celem zajęć było przekazanie wiedzy czym są konflikty, kogo najczęściej dotyczą, skutki braku umiejętności rozwiązania konfliktów, co utrudnia, a co ułatwia rozwiązywanie konfliktów.  Uczniowie poznali również przyczyny powstawania konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania, poznali znaczenie słów m.in. kompromis, empatia, mediacje, negocjacje. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach. Szczególne zainteresowanie wzbudziły metody aktywizujące –  burza mózgów, dramy – odgrywanie scenek i metody audiowizualne.

Zajęcia prowadziła p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, coach oraz p. Jola Wiśniewska – pedagog, doradca zawodowy SP nr 2 w Nidzicy.

 

______________________________________________________________________________

28.11.2017 r.

 

________________________________________________________________________________

28.11.2017 r.

 

„Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem?”

   22 listopada b.r. w Szkole Podstawowej w Kozłowie odbyło się spotkanie z rodzicami nt. „Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem?”. Zajęcia prowadziła p. Adriana Waśk, pedagog Poradni P – P. Celem zajęć było przekazanie rodzicom wiedzy w zakresie efektywnej komunikacji z dzieckiem. Inne omawiane zagadnienia dotyczyły:

 • jak stawiać granice, dlaczego są takie ważne?
 • świat uczuć i emocji – jak je rozpoznawać i poprawnie reagować?
 • jak zachęcać dziecko do współpracy i rozwijać samodzielność?
 • jak wspólnie spędzać wolny czas?

W obecnych czasach poświęcamy zbyt wiele uwagi na stawianie sobie pytań dotyczących wychowania dzieci i młodzieży Dlaczego tak się zachowują? Dlaczego tak wiele problemów i konfliktów się pojawia? Dlaczego nie potrafimy rozmawiać?

Dzisiejszy sposób podejścia do wychowania dzieci jest inny niż tradycyjny, oparty na przekonaniu, że osoba dorosła wie, co jest dobre dla dziecka. To nie dzieci są inne, to my rodzice powinniśmy poszukiwać nowych rozwiązań w kwestii wychowania i przede wszystkim rozmawiać. Dzieci patrzą na nas, na otaczający je świat naszymi oczami. Jeśli chcemy coś zmienić w naszych relacjach z dzieckiem, to na początku zacznijmy zmieniać siebie.

 autor: A. Waśk

 

________________________________________________________________________________

 

27.11.2017 r.

 

Wizyta studyjna oraz szkolenie w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku

   W ramach grantu Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty 13 – 14 listopada 2017r. odbyło się szkolenie w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Uczestnikami byli  powiatowi koordynatorzy sieci współpracy w zakresie doradztwa zawodowego naszego województwa.

Szkolenie w pierwszym dniu poprowadziła pani dr hab. Małgorzata Rosalska, pracownik UAM w Poznaniu. Zaprezentowane tematy zajęć dotyczyły technik i narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym oraz wykorzystania metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.

W drugim dniu warsztatów uczestnicy zwiedzali Centrum Rozwoju Talentów. Odbyło się również spotkanie z pracownikami CRT, na którym uczestniczący doradcy zawodowi uzyskali informacje o projekcie Urzędu Pracy w Gdańsku – CRT, sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i jego okolicach. Pracownicy CRT wyczerpująco omówili bazę edukacyjną CRT pod kątem realizacji zadań w obszarze doradztwa zawodowego.

Dalszą część szkolenia pt. „I ty możesz zostać Mistrzem doradztwa zawodowego” prowadziła pani dr Danuta Oleksiak, dyrektor ODN w Elblągu, wojewódzki koordynator.       Spotkanie było okazją podsumowania  kilkuletniej współpracy i działania sieci doradców zawodowych w  woj. warm. – maz. oraz zaplanowania zadań  na przyszły rok.

autor: A.Waśk

________________________________________________________________________________

 

 

20.11.2017 r.

 

Tym razem na zaproszenie Pani Dyrektor i Pani pedagog odwiedziłam Zespół Szkół w Kozłowie. Przeprowadziłam w ośmiu klasach zajęcia psychoedukacyjne dotyczące komunikacji i właściwych postaw wobec siebie. Podczas pracy grupowej młodzież miała okazję wymienić się swoimi opiniami i wiedzą. Dodatkowym atutem zajęć była prezentacja multimedialna. Treści w niej zawarte  omawiałam w drugiej części lekcji. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem, aktywnie ze sobą współpracowali. Czas spędzony w szkole wspominam bardzo miło, a zachowanie młodzieży na 5 z plusem.

Autor: I.  Zimnicka-Maculewicz

______________________________________________________________________________

14.11.2017 r.

 

Konferencja „Doradztwo zawodowe w szkole”

   Dnia 8 listopada br. w Olsztynie odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe w szkole”.

Pani Adriana Waśk, pracownik P P-P uczestniczyła w tym wydarzeniu. Pierwszą część spotkania prowadziły pani dr Danuta Oleksiak, Dyrektor ODN w Elblągu, wojewódzki koordynator oraz dr Irena Sorokosz, wykładowca, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Panie prowadziły wykład o tematyce:

 • Podstawy prawne realizacji doradztwa zawodowego w szkole – dr D. Oleksiak
 • Psychologiczne aspekty wyboru drogi kształcenia – dr I. Sorokosz
 • Rola kompetencji personalno – społecznych w karierze zawodowej – dr D. Oleksiak

 

Druga część konferencji prowadzona była w formie dyskusji. Uczestnicy mogli dodatkowo uzyskać informacje przydatne w pracy doradcy zawodowego w szkole i w innych placówkach, jak również informacje w obszarze prawa oświatowego w realizacji wymaganych zadań doradztwa zawodowego. Na forum dyskusyjnym pojawiło się wiele pytań, refleksji, sugestii.

Konferencja zakończyła się miłym akcentem w formie poczęstunku.

 

________________________________________________________________________________

 

 

19.10.2017 r.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 13.10.2017 r. Dyrekcja oraz pracownicy Poradni uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Nagrodę Starosty za rok szkolny 2016/2017 otrzymały panie: Małgorzata Wilińska – Dyrektor Poradni  oraz Izabela Zimnicka-Maculewicz – psycholog. Nagrodę Dyrektora Poradni otrzymała Magdalena Żukowska – psycholog.

Na uroczystość przybyli goście z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Starostwa Powiatowego, dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, uczniowie. Po uroczystej gali wręczenia nauczycielom nagród za ich pracę, uczniowie ZSRiO zaprezentowali ciekawy program artystyczny a rodzice uczniów przygotowali słodki poczęstunek.

autor: I. Kowalczyk

 

________________________________________________________________________________

 

17.10.2017 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

i Fundacja Kurs na Miłość

serdecznie zapraszają na warsztat:

 

„GDY DZIECKO PYTA SKĄD SIĘ WZIĄŁEM? – JAK ROZMAWIAĆ
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ O SEKSIE?”

 

Rodzice coraz częściej zastanawiają się JAK i KIEDY rozmawiać ze swoimi dziećmi o seksie. Czasami zdarza się, że jak już podejmują temat, to słyszą od dziecka następującą odpowiedź: „Mamo, ale ja już to wiem …”.

Warto wiedzieć, że zainteresowanie seksualnością i płciowością pojawia się już
u dziecka w wieku przedszkolnym i jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym na tym etapie rozwoju. Już w tym czasie rodzice mogą usłyszeć od dziecka trudne pytania typu: „Skąd się biorą dzieci?”. Kolejne lata (szczególnie klasa I-III szkoły podstawowej) – to kolejne, bardzo ważne i nieproste pytania, stawiające rodziców w roli eksperta w oczach dziecka.  Dlatego też warto jest zastanowić się wcześniej, w jaki sposób będziemy tłumaczyć dziecku sprawy związane z seksualnością.

Warto również pamiętać, że na rozmowę o seksie z dzieckiem nigdy nie jest za późno! Jeżeli jesteś rodzicem dziecka wkraczającego w okres dojrzewania, a nigdy nie rozmawiałeś z nim na „te” tematy – możesz w każdej chwili zacząć taką rozmowę, żeby seks i seksualność nie były w Waszej relacji tematami tabu.

Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:

 • w jakim wieku powinno być dziecko, aby rozpocząć z nim rozmowy o płciowości
  i seksualności,
 • w jaki sposób prowadzić rozmowę,
 • dlaczego, tak ważne jest, aby to rodzice przekazywali wiedzę o seksie
  i seksualności,
 • „Dlaczego moja siostra używa podpasek?” – odpowiedzi na trudne pytania,
 • w jaki sposób rozmawiać o seksie z nastolatkiem,
 • czy pozwolić nastolatkowi na wspólny wyjazd z dziewczyną/chłopakiem,
 • zagrożenia: seksting i inne – jak nauczyć dziecko szacunku do siebie i swojego ciała,
 • z jakich książek czerpać wiedzę na powyższe tematy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Część spotkania ma charakter teoretyczny, jednak zdecydowaną większość stanowić będą ćwiczenia i praca własna uczestników. Zasady obowiązujące podczas przebiegu zajęć to: zamknięta grupa (od 8 do 20 osób), istnienie norm, otwarty i bliski kontakt między uczestnikami
i prowadzącymi.

Na warsztaty zapraszamy rodziców i dziadków dzieci i nastolatków, wychowawców i nauczycieli.

 

Koszt: 150 zł/osoba

 

 

Szczegóły i zapisy: Magdalena Żukowska (tel. 89 625 31 39 sekretariat Poradni)

Prowadząca: Joanna Chalimoniuk (członek Fundacji)

 

_____________________________________________________________________________

 

12.10.2017 r.

W ramach współpracy i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w ZS nr 1 odbyły się dwukrotne zajęcia dla uczniów kl. VI (wychowawca P. Helena Maj) o charakterze psychoedukacyjnym. Tematyką zajęć było funkcjonowanie ucznia a zespołem Aspergera w środowisku.

 

autor: M. Żukowska

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

11.10.2017 r.

Ruszyła GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW

 

W środę 11 października w Poradni po raz pierwszy miało miejsce spotkanie rodziców dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem w ramach rozpoczynającej działanie GRUPY WSPARCIA. W życzliwej i przyjaznej atmosferze rodzice dzielili się własnymi doświadczeniami i sukcesami w dziedzinie nierzadko trudnego rodzicielstwa. Wspólnie omawiano sposoby radzenia sobie i pomocy dzieciom, borykającym się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nasze spotkania będziemy kontynuować w każdą środę o godz. 17:00 w siedzibie Poradni.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, chcących podzielić się doświadczeniem, pomysłami wspierającymi rozwój ich dzieci do przyłączenia się do nas. Czekamy !!!

Opiekunem grupy jest Magdalena Żukowska (psycholog PPP)

ZAPRASZAMY !!!!!

________________________________________________________________________________

 

02.10.2017 r.

Na zaproszenie Pani Małgorzaty Trybel (nauczyciel- wychowawca ) byłam dzisiaj z propozycją zajęć psychoedukacyjnych w klasie VI w ZS nr 1 w Nidzicy. W trakcie trzech godzin lekcyjnych uczniowie obejrzeli film o zjawisku przemocy rówieśniczej, w zespołach analizowali motywy działań i uczuć bohaterów filmu, wyciągaliśmy wnioski i odnosiliśmy je do ich klasy. Na trzeciej godzinie lekcyjnej rozmawialiśmy o możliwych zachowaniach i reakcjach ucznia z zespołem Aspergera oraz o metodach komunikacji. Podczas zajęć wykorzystałam  prezentację multimedialną.

 

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

 

 

________________________________________________________________________________

 

01.10.2017 r.

Drodzy Doradcy zawodowi sieci współpracy powiatu nidzickiego!

 

W dniu 05. 10. 2017 r. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych naszego powiatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na to spotkanie do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Nidzicy , ul. Wyborska 12.

Proszę o potwierdzenie udziału do 04 października br.

Pozdrawiam i liczę na Waszą współpracę.

 Powiatowy Koordynator

  Adriana Waśk

 

 

____________________________________________________________________________

 

01.10.2017 r.

 

Spotkanie członków Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

    19 września w nowej siedzibie OHP – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Paktu W – M. Pierwszą część spotkania poprowadził dyrektor OHP p. Marek Obrębski, który zaprezentował siedzibę W –M WK OHP, specyfikę działania placówki, ofertę edukacyjną i realizowane projekty oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – p. Paweł Kowszyński, który zaprezentował temat: „Wpływ rozwoju szkolnictwa branżowego na wojewódzki rynek pracy w perspektywie zmian ustrojowych powszechnego systemu oświaty”.

W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia przeznaczone dla członków poszczególnych zespołów zadaniowych. Pani Adriana Waśk reprezentując Poradnię P – P uczestniczyła w zespole do spraw informacji zawodowej. Celem spotkania było ustalenie tematyki i programu warsztatów zaplanowanych na Jubileusz 10 – lecia paktu.

 

autor: A. Waśk

____________________________________________________________________________

 

22.09.2017 r.

 

Szanowni Państwo !!

Drodzy Uczniowie !!

 

Witamy w nowym 2017/2018 roku szkolnym !!!

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi propozycjami, przygotowanymi przez naszych specjalistów.

Jednocześnie informujemy, iż aktualna oferta edukacyjna placówki jest w przygotowaniu. 

 

 • zajęcia grupowe socjoterapeutyczne dla uczniów  (wiek w zależności od zapotrzebowania) – prowadząca psycholog I. Zimnicka – Maculewicz
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne lub grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym – prowadząca pedagog B. Grochowska
 • zajęcia z dziećmi z ryzykiem występowania specyficznych trudności w nauce lub specyficznymi trudnościami w nauce – prowadząca pedagog B. Grochowska
 • zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz rozwijające zdolności werbalizacyjne i słownikowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – prowadząca logopeda I. Kowalczyk
 • badania przesiewowe dzieci 5-6 letnich (na zgłoszenie przedszkoli, za zgodą rodziców) – prowadząca logopeda I. Kowalczyk
 • zajęcia grupowe dla dzieci z niepłynnością mowy skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym – prowadząca logopeda I. Kowalczyk
 • coachingowe lekcje wychowawcze – kompetencje coachingowe oraz rozwój osobisty ucznia – prowadząca pedagog, doradca zawodowy A. Waśk
 • zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów usprawniające koncentrację uwagi – prowadzący pedagog J. Żeszko
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem – prowadząca psycholog M. Żukowska
 • zajęcia indywidualne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z mutyzmem, zaburzeniami lękowymi – prowadząca psycholog M. Żukowska

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW !!!!!

 

 

Nauczycielu/ Rodzicu/Opiekunie

Informujemy, że czynny jest nasz telefon, pod którym każdego dnia dyżurują specjaliści z Poradni.

Telefon dostępny jest każdego dnia w godz: 16:00 – 20:00 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

ul. Wyborska 12

13-100 Nidzica

kontakt: www.poradnia.powiatnidzicki.pl

e-mail: poradnianidzica@op.pl

 

Godziny pracy Poradni w roku szkolnym 2017/2018

pon. 7:30 – 17:00

wt. 7:30 – 17:00

śr. 7:30 – 18:00

czw. 7:30 – 17:00

pt. 7:30 – 15:00

 

ZAPRASZAMY !!!!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.09.2107 r.

Nidzica,dn. 11. 09. 2017 r.

  Szanowni Oferenci

PPP.KDR.1.2017 r.

 Dyrekcja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy prosi o złożenie oferty na ,,Usługę  sprzątanie” w terminie od 01.10. 2017 r. do  01.10. 2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 września  2017 r. do godz. 12:00 na adres:

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12.

W załączenia umowa zawierająca szczegóły niniejszej usługi do akceptacji.

O wyniku wyboru oferty poinformujemy na piśmie.Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                Z poważaniem

 

                   Umowa o wykonywanie usługi „sprzątanie”

Zawarta w dniu ……………2017 r.  pomiędzy

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nidzicy NIP 984-01-25-228 reprezentowaną przez: Małgorzatę Wilińską  dyrektora Poradni zwanego dalej „Zamawiającym” a…………………………………………………………………………………, NIP……………………….. reprezentowanym przez …………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usługi „sprzątanie.” polegającej na:

 Sprzątanie cykliczne – podstawowe

kompleksowe mycie toalet wraz z dezynfekcją.

sprzątanie pomieszczenia socjalnego

odkurzanie wykładzin

zamiatanie podłóg

mycie podłóg środkami dostosowanymi do danej nawierzchni

usuwanie kurzu z biurek, mebli biurowych, parapetów,

czyszczenie sprzętu biurowego

usuwanie zabrudzeń na meblach biurowych

mycie drzwi wewnętrznych oraz wejściowych

wynoszenie śmieci

czyszczenie pojemników na śmieci

czyszczenie ekranów LCD

dezynfekcja telefonów

zamiatanie i mycie schodów zewnętrznych

podlewanie kwiatów w pomieszczeniach i na zewnątrz

mycie i zamiatanie klatki schodowej i schodów zewnętrznych

Sprzątanie dodatkowe – okresowe

odświeżanie wykładzin

czyszczenie tapicerki i stelaży krzeseł i foteli biurowych

mycie okien obustronnie z wnętrza budynku

czyszczenie żaluzji, rolet

pielęgnacja, czyszczenie i zabezpieczania podłóg twardych

 czyszczenie kuchenki mikrofalowej, odkamienianie czajnika, ekspresu do kawy

inne usługi, według życzeń

   § 2

1.       Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………zł netto   + 23 %VAT za godzinę.

2.       Podstawą wypłaty będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT.

3.       Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania

§ 3

Termin obowiązywania  umowy od ……………… 2017 r. do …………………. 2018 r. w dni powszednie w  godzinach od 16.00 do 18.00      

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których ma być realizowana usługa objęta umową.

 § 5

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

 § 6

Rozwiązanie umowy może nastąpić za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym ostatniego dnia miesiąca.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej.

                                               § 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA

________________________________________________________________________________

29.06.2017 r.

WAŻNA INFORMACJA

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy informuje, że w dniu 30.06.2017 r. ulica Wyborska będzie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego i pieszego.

W związku z powyższym podejmuje decyzję o zamknięciu placówki tego dnia.

Jednocześnie informuje, że spotkania i zajęcia z klientami będą odwołane i przeniesione na inny termin.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Małgorzata Wilińska

 

________________________________________________________________________________

 

12.06.2017 r.

 

ZAWODOWO O ZAWODACH

W dniu 09.06.2017 r. w nidzickim zakładzie produkującym m.in. okucia meblowe ”Stalmot” odbyło się potkanie zawodoznawcze z uczniami klasy III Gimnazjum ZSZ nr 1 w Nidzicy. Uczniowie w tym dniu  zwiedzili w/wym. przedsiębiorstwo, a także zapoznali się naocznie z procesem produkcyjnym odbywającym się w „Stalmot”. Poznali także różne stanowiska pracy oraz usłyszeli ciekawie opowiedzianą historię zakładu przez jego wieloletniego pracownika.

Takie spotkania mają na celu zapoznać młodzież z funkcjonowaniem lokalnych zakładów pracy wymaganiami stawianymi potencjalnym pracownikom.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dziękuję firmie „Stalmot”  za przyjęcie uczniów.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

10.06.2016 r.

 

W dniu 08.06.2017 r. zawitałam ponownie do Szkoły Podstawowej w Napiwodzie, tym razem o samookaleczeniach, ich przyczynach i skutkach informowałam podczas prelekcji zaproszonych przez Dyrektora Szkoły rodziców.

Po prelekcji był także czas na indywidualne konsultacje, z których rodzice chętnie skorzystali.

                                                                                                       autor: I. Zimnicka- Maculewicz

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

23.05.2017 r.

 

ZAWODOWO O ZAWODACH

    17 maja z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  we współpracy z ZS nr 1 w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy  odbyła się wycieczka zawodoznawcza dla uczniów klas III gimnazjum. Spotkanie miało  na celu zaprezentowanie zawodu policjanta. Zainteresowani uczestnicy uzyskali ciekawe i zapewne przydatne informacje o tym jak wygląda praca policjanta, jakie muszą być spełnione wymogi, aby pracować w takim zawodzie. Uczniowie dzięki wielkiej życzliwości pracowników  KPP zwiedzili instytucję, poznali poszczególne stanowiska pracy.

Dziękujemy KPP w Nidzicy oraz p. Izie Demskiej za ciekawą prezentację zawodu i poświęcony czas dla uczniów, którzy być może kiedyś wybiorą zawód policjanta.

autor: Adriana Waśk

_________________________________________________________________________

 

 

18.05.2017 r.

Logopeda przypomina

W ramach sieci współpracy i samokształcenia w każdy piątek w godzinach 12:30 – 14:30 w siedzibie placówki dyżur pełni logopeda mgr Irena Kowalczyk

Zainteresowanych serdecznie zapraszam

koordynator sieci Irena Kowalczyk

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

24.04.2017 r.

Spotkanie dla nauczycieli i logopedów

W dniu 27.04.2017 r. (czwartek) o godz. 13:30 w siedzibie Poradni odbędzie się spotkanie dla nauczycieli i logopedów w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Tematyka spotkania: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – zarys problemu.

Spotkanie poprowadzą psycholog Magdalena Żukowska oraz zaproszony gość Małgorzata Kobus (surdologopeda, neurologopeda), na co dzień zajmująca się pracą z dziećmi w niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedosłuchem.

autor: M. Żukowska

 

______________________________________________________________________

 

18.04.2017 r.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

W dniu 08.04.2017 r. logopeda Irena Kowalczyk  uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Warszawie „Wieloaspektowość w logopedii – wyzwania XXI wieku”.

Na konferencji poruszane były następujące tematy:

Panel I „Opóźniony rozwój mowy i niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Wczesna diagnoza, terapia dziecka w różnym wieku, konsekwencje u młodzieży i dorosłych”. Wykładowcy to dr n. hum. M. Kurowska, dr E. Winnicka, dr n. hum. E. Jeżewska – Krasnodębska.

Panel II „Niepłynność mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem jąkania” cz. I i II

Panel III „Metody wspomagające terapię logopedyczną dziecka z niepłynnością mówienia, opóźnionym rozwojem mowy i niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”.

autor: I. Kowalczyk

 

______________________________________________________________________

 

12.04.2017 r.

 

W dniu 11.04.2017 r.  na prośbę Pani Dyrektor ZSRiO  w Jagarzewie przeprowadziłam dla Rady Pedagogicznej (w ramach doskonalenia nauczycieli) prelekcję dotyczącą frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. W oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną i inne materiały  starałam się przedstawić nauczycielom metody zachęcania uczniów, by nie wagarowali i nie opuszczali lekcji.

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

                                                                                                                      _______________________________________________________________________

 

05.04.2017 r.

 

 „Moja aktywność, moja praca – dobry start”

       Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy 29 kwietnia 2017 r.

w Salonie fryzjerskim na ul. Kilińskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie wychowanków OREW z Nidzicy z przedstawicielami jednego z najbardziej popularnych zawodów.

To już drugie spotkanie i zajęcia zawodoznawcze  przeznaczone dla wychowanków OREW. Uczestnicy uzyskali nie tylko informacje o zawodzie fryzjerki, ale mogli również zobaczyć  pokaz strzyżenia i modelowania fryzur.

 

Dziękujemy pani Asi i pani Anecie za ciepłe przyjęcie i prezentację swojego zawodu.

 

autor: A. Waśk

 

__________________________________________________________________________

 

29.03.2017 r.

 

W dniach 01.03, 16.03 i 28.03. b.r. w Szkole Podstawowej w Napiwodzie i w Szkole Podstawowej w Rączkach oraz w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy odbyły się dla nauczycieli prelekcje dotyczące coraz częściej występującego zjawiska samookaleczenia się wśród dzieci i młodzieży.  Nauczyciele sygnalizowali, że w swojej pracy wychowawczo- pedagogicznej spotykają się z autodestrukcją wśród uczniów. Pomocny okazał się dla nich rys etiologiczny tego zaburzenia oraz konkretne wskazówki do udzielenia pomocy uczniowi i jego rodzicom.

autor: I. Zimnicka – Maculewicz

_________________________________________________________________________________________________________________
24.03.2017 r.

 

Co każdy wiedzieć powinien o reformowanej Szkole Zawodowej, jakie czekają nas zmiany w Szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie doradztwa zawodowego –  to tytuł szkolenia, które zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy dla sieci współpracy doradców zawodowych z powiatu nidzickiego i działdowskiego.

Spotkanie przeprowadziła dr Danuta Oleksiak – konsultant ds. przedmiotów  zawodowych, doradztwa zawodowego, kształcenia dorosłych, zawodów unikatowych, Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego.

Najważniejszymi zagadnieniami na szkoleniu były:

 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle prawa oświatowego,
 • Struktura szkolnictwa od 2017 r.,
 • Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole podstawowej.

To dobry moment, aby przygotować się do nadchodzących zmian, a przede wszystkim przygotować na te zmiany tegorocznych absolwentów gimnazjów. Według założeń MEN od września 2017 r. uczniowie po ukończeniu szkoły gimnazjalnej będą mieli do wyboru trzy typy szkół: Liceum, Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia (nowość). Kadra pedagogiczna musi dołożyć wszelkich starań, aby przygotować uczniów do podjęcia nauki w Szkole Branżowej. Od września także będzie obowiązywała Nowa Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, a to oznacza, że będą wprowadzone nowe typy zawodów oraz specjalności na potrzeby rynku pracy. Ważne, aby każdy absolwent gimnazjum miał rzetelną wiedzę na temat nowej struktury szkolnictwa, nowych nazw zawodów i dodatkowych klasyfikacji w danym zawodzie (chodzi o konkretne zadania).

Najwięcej uwagi poświęcono tematyce Szkół Branżowych Stopnia I i II. Jest to związane z sytuacją na rynku pracy oraz większym zainteresowaniem zawodami technicznymi.  Wiedza na temat szkół jeszcze u wielu uczniów, a nawet rodziców jest niepełna. Stwierdzenie, że mamy szkoły lepsze i słabsze jest stereotypem. Każdej szkole towarzyszy  konkretny cel i ścieżka edukacyjno – zawodowa. Jeżeli gimnazjalista wykazuje większe zdolności w kierunku technicznym, przedmiotowym, ma zdolności manualne to ma do wyboru Technikum lub Szkołę Branżową. Jeśli uczeń ma większe predyspozycje w kierunku innowacyjnym, społecznym, myśli o konkretnym kierunku studiów to wówczas może wybrać Liceum. Znajomość siebie, swoich mocnych stron jest tutaj niezwykle istotna i niezbędna.  Dlatego uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy doradców zawodowych w szkołach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Centrum Kariery, Powiatowych Urzędów Pracy i innych instytucji działających w każdym powiecie.

W dalszej części spotkania uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje o doradztwie edukacyjno – zawodowym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz czym jest Polska Rama Kwalifikacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kwalifikacje.edu.pl.

Szkolenie  sieci współpracy doradców zawodowych miało przede wszystkim na celu przekazanie istotnych treści czekających nas zmian. Uczestnicy zadawali wiele pytań, na które rzeczowo odpowiadała pani dr Danuta Oleksiak.

Mamy nadzieję, że był to dobry czas wspólnych działań i współpracy na rzecz przede wszystkim uczniów, bo przecież oni najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.

Jak mawiał D. Carnegie  „Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy dziękuje pani dr Danucie Oleksiak za przeprowadzenie szkolenia oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Nidzicy pani Dyrektor Bożenie Breńskiej, pracownikom i uczniom za pomoc w przyjęciu wszystkich gości.

autor: Adriana Waśk

Powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w Nidzicy

 

 

________________________________________________________________________________________________________________
17.03.2017 r.

Spotkanie Powiatowych Koordynatorów doradztwa zawodowego w Olsztynie

  W dniu 9 marca 2017 r.  w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie powiatowych koordynatorów doradztwa zawodowego naszego województwa. Spotkanie prowadziła pani Danuta Oleksiak – Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego. Celem spotkania było przekazanie istotnych informacji dotyczących zmian w szkolnictwie ponadpodstawowym, doradztwie zawodowym w Szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Powiatowi koordynatorzy otrzymali wskazówki w zakresie wspierania szkół w ramach nadchodzących zmian w resorcie oświaty  m.in. zorganizowanie dodatkowych spotkań sieci współpracy w swoich powiatach.

autor: Adriana Waśk

______________________________________________________________________________________________________

17.03.2017 r.

      W dniu 7 marca 2017 r. w SP w Łynie odbyły się kolejne warsztaty z cyklu  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Tym razem uczestnicy poznali elementy drugiej części warsztatów – Rodzeństwo bez rywalizacji”. Zajęcia miały charakter wykładowo – praktyczny. Rodzice na początku zajęć pogłębili i utrwalili umiejętności przekazane na wcześniejszych spotkaniach.

W dalszej części warsztatów poznali m.in. sposoby dotyczące wspierania swoich dzieci w odkrywaniu wartości i  korzyści płynących z dzielenia się i współpracy. Uczestnicy nawiązując do własnych przeżyć i doświadczeń z okresu dzieciństwa uświadomili sobie jak ważne i wyjątkowe jest każde dziecko oraz najważniejsze to jak mogą wspierać swoje środowisko rodzinne unikając agresji, wzajemnej niechęci, porównywania  czy manipulacji.

autor: A. Waśk

 

__________________________________________________________________________________________________________________
10.03.2017 r.

W czwartek 09.03.2017 r. w Zespole Szkół w Rogożu odbyło się spotkanie warsztatowe nauczycieli z psychologiem Poradni. Podczas spotkania analizowano opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię pod kątem terminologii, wskazówek zawartych do pracy z uczniem. Nauczyciele chętnie brali udział w dyskusji, konsultując indywidualne przypadki pracy z uczniami ze swojej szkoły.

Zgodnie podsumowano, że czas przeznaczony na spotkanie został wykorzystany bardzo konstruktywnie, wzbogacając wiedzę i warsztat pracy uczestników.

autor: M. Żukowska

 

 

_______________________________________________________________________

06.03.2017 r.

W porozumieniu z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy utworzyliśmy dla dzieci uczęszczających na świetlicę, grupę socjoterapeutyczną. W ramach cotygodniowych zajęć, w oparciu o skonstruowany program socjoterapeutyczny (adekwatny do potrzeb dzieci) będę chciała realizować cele rozwojowe, poznawcze i  emocjonalne. Zajęcia będą się odbywać do połowy czerwca b. r.

autor: I. Zimnicka-Maculewicz

Oto pierwsze zdjęcia z naszego poniedziałkowego spotkania w Poradni

 

 

_________________________________________________________________________
28.02.2017.r

W siedzibie naszej Poradni gościli uczniowie klasy IV Zespołu Szkół nr 1 w Nidzicy. Na wniosek wychowawcy przeprowadzone zostały zajęcia, których celem była integracja uczniów i  psychoedukacja dotycząca agresji wśród rówieśników.

                                         autor: I. Zimnicka- Maculewicz

 

_______________________________________________________________________

27.02.2017 r.

 

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Łynie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie dla rodziców, pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

w oparciu o program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w miłej, pachnącej pączkami atmosferze, rodzice poszerzali wiedzę, dotyczącą rozsądnego wyznaczania granic, szczególnie w relacjach rodzinnych.

W części warsztatowej zaś trenowali stawianie własnych granic, rozpoznawanie komunikatów budujących tożsamość i odpowiedzialność za siebie.

 

autor: M. Żukowska

 

___________________________________________________________________________

24.02.2017 r.

 

Do Doradców zawodowych  Sieci współpracy

powiatu nidzickiego

      W ramach Sieci współpracy doradców zawodowych powiatu nidzickiego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy zaprasza na szkolenie, które odbędzie się                 16 marca 2017 r. w Poradni  przy ul. Wyborskiej 12 o godz. 10:00.

 Szkolenie poprowadzi Wojewódzki Koordynator pani Danuta Oleksiak – ODN Elbląg.

Temat szkolenia: Co każdy nauczyciel i doradca wiedzieć powinien o zmianach w szkolnictwie ponadpodstawowym oraz o doradztwie w SP i szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa telefonicznie 89 625 31 39 lub na adres e-mail: wask.ada@onet.eu do dnia 3 marca 2017 r.

autor: Adriana Waśk

___________________________________________________________________________

23.02.2017 r.

 

Na zaproszenie Pani Pedagog z Zespołu Szkół nr 1 w Nidzicy przeprowadziłam z uczniami III klasy gimnazjum zajęcia na temat:  Jak radzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym? Zajęcia z uwagi na ograniczenia czasowe zrealizowane zostały w formie wykładu (w oparciu o prezentację multimedialną i instruktażowe filmy). Wszystkich  zainteresowanych tą tematyką i chęcią pogłębienia umiejętności praktycznych zapraszamy do Poradni.

                                                                                                    autor: I. Zimnicka-Maculewicz

_________________________________________________________________________________________________

23.02.2017 r.

 

Warsztaty zawodoznawcze

„Moja aktywność, moja praca – dobry start”

 

22 lutego  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbyły się warsztaty zawodoznawcze dla wychowanków OREW w Nidzicy. Celem zajęć było m.in. zapoznanie wychowanków z tematyką pracy, rolą swoich zainteresowań. Uczestnicy chętnie udzielali informacji o sobie, odkrywali swoje mocne strony,  ulubione czynności i zajęcia.

Dlaczego praca jest ważna i potrzebna? Jak rozwijać swoją aktywność i samodzielność? Kto może wspierać w wyborze zainteresowań, planowaniu pracy? To tylko niektóre z wybranych zagadnień przedstawionych na zajęciach.

Druga część warsztatów dotyczyła spotkania z przedstawicielem zawodu – stolarz.

Uczestnicy z dużym zaciekawieniem słuchali pana Tadeusza Karla, który opowiedział o swoim zawodzie.

Dwa kolejne zaplanowane warsztaty będą dotyczyły również tematyki z zakresu orientacji zawodoznawczej oraz spotkań z przedstawicielami zawodów: fryzjer – spotkanie w salonie fryzjerskim.

Dziękujemy za zaangażowanie pana Tadeusza Karla oraz pomoc nauczycieli – terapeutów podczas prowadzonych zajęć.

 

autor: Adriana Waśk

 

_____________________________________________________________________________

22.02.2017 r.

 

logo1_s

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

w NIDZICY

zaprasza na

DZIEŃ DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

który odbędzie się w ramach obchodów

Europejskiego Dnia Logopedy

w dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 9:30 – 14:30

Celem akcji jest zapewnienie bezpłatnej diagnozy, indywidualnej porady

i konsultacji logopedycznej.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam

Logopeda Irena Kowalczyk

____________________________________________________________________________

20.02.2017 r.

 

17.02.2017 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się spotkanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej w ramach sieci współpracy i samokształcenia (zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 r.).

Tematem spotkania było: Dziecko z mutyzmem selektywnym w przedszkolu – pierwsza pomoc.

Nauczyciele chętnie i aktywnie dzielili się spostrzeżeniami i przykładami indywidualnej pracy pedagogicznej, prowadzonej z dziećmi, przejawiającymi trudności z obszaru omawianej tematyki.

 

autor: Magdalena Żukowska

 

 

__________________________________________________________________________
17.02.2017 r.

Spotkanie Sieci Warmińsko – Mazurskiego Paktu Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

 

9 lutego na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie sieci Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Pierwsza część spotkania miała charakter seminaryjny. Zostały przedstawione dwa tematy: „Sylwetka osadzonego – psychologiczny portret osoby opuszczającej zakład karny” oraz „Piski model edukacji”. Na spotkaniu podsumowano również działania Zespołów Zadaniowych w 2016 roku oraz wydarzenia przeprowadzone w ramach OTK 2016.

W drugiej części spotkania zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe i organizacyjne w poszczególnych zespołach zadaniowych. Pracownik P P-P w Nidzicy p. Adriana Waśk uczestniczyła w spotkaniu Zespołu do spraw informacji zawodowej, na którym zaplanowano zadania oraz spotkania na rok 2017. Należy tutaj wspomnieć, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy należy od początku istnienia projektu, a w listopadzie 2017 r. Warmińsko – Mazurski Pakt będzie obchodził swoje 10 – lecie.  Więcej na temat projektu można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

autor: Adriana Waśk

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________
16.02.2017 r.

Miło nam powiadomić, że w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Łynie ruszył cykl zajęć dla rodziców pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Podczas trzech zaplanowanych spotkań z rodzicami pracownicy Poradni w oparciu o program „Szkoły dla Rodziców” będą chcieli przekazać uczestnikom warsztatów treści dotyczące uczuć, stawiania granic i „mądrego” wychowywania rodzeństwa.

W dniu 16 lutego 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia. W miłej atmosferze dyskutowaliśmy o zaletach i mocnych stronach charakteru dzieci, ich sferze uczuciowej, postawach rodzicielskich i poprawnej komunikacji w rodzinie. Po przerwie kawowej rodzice zmierzyli się z praktyczną stroną przekazanych im treści, czyli zaangażowali się w przećwiczenie poznanych metod i technik rozumienia i nazywania uczuć dziecka.

autor:  I.Zimnicka- Maculewicz

________________________________________________________________________________________________________________
14.02.2017 r.

DYŻUR LOGOPEDY

Informujemy, że w każdy piątek w godz. 12:30 – 14:30 w siedzibie placówki pełni dyżur logopeda – w ramach sieci współpracy i samokształcenia (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 1 lutego 2013 r.).

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Logopeda Irena Kowalczyk

 

________________________________________________________________________

13.02.2017 r.

 

W dniu 21.02.2017 r. (wtorek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy w godzinach 14.00-15.30 będzie trwał (w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia) dyżur psychologa I. Zimnickiej- Maculewicz.

Zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i pedagogów serdecznie zapraszamy.   

 

_________________________________________________________________________

 

13.02.2017 r.

 

W dniu 10 lutego 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy przeprowadziłam z młodzieżą klasy I gimnazjum zajęcia dotyczące zasad prawidłowej komunikacji.  Uczniowie dowiedzieli się jakie postawy i zachowanie uczniów wpływają na dobrą integrację klasy, wzajemne porozumienie. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy zajęć obejrzeli film „Zgrana klasa”, słuchali mini wykładu i aktywnie pracowali  w zespołach, a efekty ich pracy podsumowali wybrani  liderzy zespołów.

autor: I. Zimnicka-Maculewicz

 

 

 

___________________________________________________________________

10.02.2017 r.

 

06.02.2017 r. w Szkole Podstawowej, w klasie V, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie, odbyły się zajęcia nt. „Jak się uczyć skutecznie ?” przeprowadzone przez pedagoga Poradni Jana Żeszko.

Uczniowie byli bardzo aktywni, z zainteresowaniem poznawali nowe techniki uczenia się, ale też dzielili się swoimi doświadczeniami. Na zakończenie mamy uczniów przygotowały wspaniały tort , którym poczęstowały uczniów, wychowawcę oraz prowadzącego zajęcia.

autor: Jan Żeszko

 

___________________________________________________________________

 

06.02.2017 r.

indeks

15.02.2017 r. rusza w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nidzicy

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Na warsztaty zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi pociechami.

Cykl warsztatowy obejmuje 10 spotkań, odbywających się

w każdą środę w godz. 15-18

w siedzibie Poradni przy ul. Wyborskiej 12.

Zajęcia prowadzi Magdalena Żukowska (psycholog).

Zapisy pod nr tel. (89) 625 31 39  – sekretariat Poradni.

 

__________________________________________________________________

06.02.2017 r.

Spotkanie nauczycieli, pedagogów

17.02.2017 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbędzie się spotkanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach sieci współpracy i samokształcenia (zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 r.).

Temat spotkania: Dziecko z mutyzmem selektywnym w przedszkolu – pierwsza pomoc.

Zainteresowane osoby zaprasza koordynator sieci Magdalena Żukowska (psycholog)

 

_____________________________________________________________________________
02.02.2016 r.

„ZAWODOWY RODZIC”

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy odbyło się spotkanie warsztatowo – informacyjne: ZAWODOWY RODZIC.  W zajęciach uczestniczyli rodzice uczniów klas III Gimnazjum.  Spotkanie miało na celu przedstawienie jak ważna jest rola rodziców we wspólnym poszukiwaniu i odkrywaniu ze swoim dzieckiem najlepszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.  Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami:

 •  jak wspierać swoje dzieci w planowaniu kariery: wartości, zdolności, predyspozycje, stan zdrowia,
 •  jak pomóc rozwijać zainteresowania i aktywność własną dziecka,
 • informacje na temat organizowanych wydarzeń dotyczących poradnictwa zawodowego np. Drzwi Otwarte Szkół, Targi Pracy i Edukacji,
 • ciekawe i przydatne strony internetowe opisujące np. zawody, oferty szkół, testy określające predyspozycje zawodowe.

Żyjemy w świecie szybkich zmian, przeobrażeń społecznych. Świat zawodów jest bardzo różnorodny, wymaga dokładnych, realnych informacji, konkretnych umiejętności i kwalifikacji. Zmieniają się również oczekiwania pracodawców. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie rodziców w edukację swojego dziecka, wsparcie i towarzyszenie w tej ciekawej, ale i czasami  niełatwej karierze  zawodowej.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji pt. „Aktywny Rodzic”

Zajęcia prowadziła pani Adriana Waśk – pedagog i doradca zawodowy.

AKTYWNY RODZIC

autor: Adriana Waśk

 

 

 

______________________________________________________________________

01.02.2017 r.

WARSZTATY MUZYCZNO – LOGOPEDYCZNE W PORADNI

     To już kolejne spotkanie w czasie ferii z muzyką, tańcem i śpiewem w Poradni.

W dniach 24 – 26 stycznia 2017 r. odbyły się trzydniowe warsztaty pt. „Wesoła zima” dla dzieci z przedszkoli i szkół nidzickich.  Uczestnicy poznali różne formy aktywności w zakresie rytmiki, logopedii. W czasie zajęć nie zabrakło również elementów muzykoterapii, terapii tańcem.  Dzieci chętnie włączały się w zabawy integracyjne, muzyczno – słuchowe, ćwiczenia i zabawy z oddechem, zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i rekwizytów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zabawy i tańce z chustą terapeutyczną, śpiew pląsów. Uczestnicy doświadczali trzech form aktywności:

 • muzyka
 • ruch
 • mowa

Angażowały słuch, wzrok, dotyk, ruch.

Warsztaty miały przede wszystkim na celu rozwinąć wspólną aktywność ruchową, głosową, również nawiązanie niewerbalnych relacji z grupą rówieśniczą, pobudzenie wyobraźni, doświadczanie relaksacji oraz doskonalenia sprawności manualnej i motorycznej.

Na zakończenie zajęć dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne z tematem nawiązującym do obecnej pory roku.  Otrzymawszy dyplom ukończenia zajęć oraz słodki akcent z wielkim entuzjazmem i radością uczestnicy jednogłośnie orzekli że:

ZIMA TO PIĘKNA, CIEKAWA I AKTYWNA  PORA ROKU.

 

zajęcia prowadziły

pani Adriana Waśk i pani Irena Kowalczyk

________________________________________________________________________
22.01.2017 r.

W dniu 18.01.2017 roku w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym w II klasie gimnazjum odbyły się zajęcia dotyczące tolerancji, akceptacji i samoakceptacji. Uczestnicy chętnie pracowali, byli aktywni i zdyscyplinowani. Uczniowie, korzystając z zajęć, poszerzyli swoją wiedzę o metodach budowania pozytywnego obrazu siebie, doceniania faktu, że ludzie się różnią, także podczas zajęć uczniowie obejrzeli film „Zgrana klasa”. Na zajęciach zostały wykorzystane metody pracy indywidualnej i zespołowej.

                                                                                         Autor: Izabela Zimnicka- Maculewicz

________________________________________________________________________________________________________________
11.01.2017 r.

 

FERIE W PORADNI

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 – 26 styczeń 2017 r. (I tydzień ferii) w Poradni odbędą się warsztaty muzyczno – logopedyczne dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. Zajęcia będą prowadziły pani Irena Kowalczyk – logopeda i pani Adriana Waśk – pedagog w godzinach 10.00 – 11.30.

Osoby chętne prosimy o zapisy pod nr 89 6253139 do 20 stycznia.

 

Irena Kowalczyk

Adriana Waśk

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
19.12.2016 r.

 

plakat

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 18.12.2016 r.

 

Święty Mikołaj zawitał też do nas !!!

Już w okresie przedświątecznym nasza Poradnia mogła liczyć na wspaniałe świąteczne prezenty.

Dzięki zainteresowaniu i hojności sponsora zakupione zostały nowe meble do kącika dziecięcego. Kącik dziecięcy w swojej nowej odsłonie uprzyjemnia czas naszym najmłodszym klientom w oczekiwaniu na zajęcia/badanie.

Sponsorowi serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe.

 

Autor: M. Żukowska

_______________________________________________________________________________________________________________
09.12.2016 r

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Poradni 

 

6 i 7 grudnia 2016 r. w Poradni odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz przedszkolaki z nidzickich przedszkoli. Pod czujnym okiem Pani Małgosi Wilińskiej wspólnie wykonywaliśmy gwiazdy betlejemskie, bombki na choinkę i inne ozdoby świąteczne.  Pracę uprzyjemniał nam zapach świątecznych pierników i uśmiechy na twarzy. Poniżej krótka fotorelacja 🙂

 

___________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2016 r.

Świąteczny nastrój w Poradni już jest !!!

choinka PPP
dyr PPPIrena PPP

Bożena PPP

_______________________________________________________________________________________________________

 07.12.2016 r.

Spotkanie dla nauczycieli, pedagogów

Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog) zaprasza nauczycieli, pedagogów w ramach Sieci Współpracy i Samodoskonalenia dla Nauczycieli (zgodnie z § 22 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r.) na spotkanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 13 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 • Prelekcja z dyskusją na temat: Zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne – jak rozpoznawać i diagnozować, jaką zaproponować pomoc? 

______________________________________________________________________________________________

06.12.2016 r.

Spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego

14.12.2016 r. (środa) o godzinie 15:30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbędzie się spotkanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach sieci współpracy i samokształcenia (zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 r. ). Temat spotkania: Dziecko nieśmiałe w przedszkolu – pierwsza pomoc.

Zainteresowane osoby zaprasza koordynator sieci psycholog Magdalena Żukowska

 

________________________________________________________________________________________________

06.12.2016 r.

Spotkanie logopedów

12.12. 2016 r. (poniedziałek) o godz 13:00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy odbędzie się spotkanie logopedów w ramach sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam.

Koordynator sieci – mgr Irena Kowalczyk

________________________________________________________________________________________________

22.11.2016 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W NIDZICY

ZAPRASZA

NA WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

DLA ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W DNIACH 6-7 GRUDNIA 2016 r.

ZAPISY DO 1 GRUDNIA 2016 r.

POD NR TELEFONU 89 625 31 39

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE PORADNI

choinkka

__________________________________________________________________________________________________________
21.11.2016 r.

Burmistrz Nidzicy oraz  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zapraszają na otwartą konferencję pt. „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.

26_listopada_zaproszenie_konferencja_Nidzica_kopia

Program „Zrozumieć Autyzm” objęty został patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Radia Olsztyn oraz TVP Olsztyn.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką autyzmu. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom – „Zrozumieć Autyzm”, którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich, ich rodzin i współpracujących z nimi specjalistami.

oprac. M. Żukowska

 

 

________________________________________________________________________________________________

15.11.2016 r.

Trwają badania inteligencji wśród dzieci w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego 

Aktualnie, w naszym powiecie, dobiegają końca badania normalizacyjne wśród dzieci w wieku 3-12 lat służące adaptacji do polskich warunków narzędzia Skal Inteligencji Stanford – Binet SB-5. Badania przeprowadzane są w ramach ogólnopolskiego naukowego projektu badawczego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacji bez Granic i Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

Psychologowie z naszej Poradni – I. Zimnicka – Maculewicz, M. Żukowska – podjęły się badania dzieci w ramach projektu. Grupę docelową stanowią dzieci przede wszystkim z terenów wiejskich, spełniające określone kryteria tj. wiek, odpowiednie wykształcenie rodziców, płeć. Udział dzieci w badaniach jest anonimowy, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Uzyskane wyniki przekazywane są do celów statystycznych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli i pedagogów, którzy przyłączyli się do projektu i umożliwienie nam zbadania uczniów z poszczególnych szkół. 

autor: M. Żukowska

________________________________________________________________________________________________

Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog) pragnie poinformować nauczycieli, pedagogów, iż w ramach Sieci Współpracy i Samodoskonalenia dla Nauczycieli (zgodnie z § 22 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r.) planuje spotkania w Poradni:

 • Prelekcja z dyskusją na temat: Zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne – jak rozpoznawać i diagnozować, jaką zaproponować pomoc? (13 grudnia 2016 r., godz.10 w Poradni)
 • Dwa dyżury – konsultacje indywidualne w Poradni  (styczeń, kwiecień 2017 r.)

________________________________________________________________________________________________

 

Od 1 września 2015 r. siedziba Poradni została przeniesiona na ul.Wyborską 12 (budynek internatu).
________________________________________________________________________________________________

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2016 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Nidzicy przy ulicy Wyborskiej. Była to okazja do spotkania również z emerytowanymi pracownikami Poradni.

por2

por

________________________________________________________________________________________________

 

7 października 2016 r.  nasza poradnia otrzymała pamiątkową nagrodę „PRZYJACIEL SZKOŁY”  z okazji 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Napiwodzie. Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

dsc_1577

 

________________________________________________________________________________________________

SIEĆ WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW

Uprzejmie informuję, że spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów odbędzie się po wakacjach we wrześniu. O dokładnym terminie poinformuję Państwa na początku września.
Życzę drogim koleżankom i kolegom wesołych wakacji.

koordynator sieci Irena Kowalczyk

________________________________________________________________________________________________

8 czerwca 2016 roku w Centrum Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8  odbyła się otwarta konferencja powiatowa pt. „Zrozumieć Autyzm”.

8czerwca_zaproszenie_konferencja_Nidzica_

Podczas spotkania został zaprezentowany Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom – „Zrozumieć Autyzm”, objęty patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Radia Olsztyn i TVP Olsztyn.
Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z problematyką autyzmu. Zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Ponadto przedstawiono najistotniejsze elementy programu „Zrozumieć Autyzm”, którymi są:
szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim promocja terapii behawioralnej jako skutecznej i naukowo udowodnionej metody pracy z osobami z autyzmem propagowanie działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom z terenów wiejskich budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem.
Konferencję otworzył wicestarosta powiatu nidzickiego Pan Lech Brzozowski.

Prelegentami byli:

Anita Czarniecka – Koordynator programu „Zrozumieć Autyzm” na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
Beata Ignaczewska – certyfikowana terapeutka behawioralna, superwizorka behawioralna
Emilia Ludwiczak – Koordynator Województwa Kujawsko – Pomorskiego Programu „Zrozumieć Autyzm”
Ewa Gałka – przewodnicząca Zarządu Koła PSOU Nidzica
Marta Michalska – psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nidzicy
Magdalena Żukowska – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

DSC_0328         

 

DSC_0333DSC_0331

autor:M. Żukowska

________________________________________________________________________________________________

 

20 maja 2016r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu doradców zawodowych powiatu nidzickiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
Tematem przewodnim była prelekcja pt. „Uczeń z Autyzmem i Zespołem Aspergera w aspekcie poradnictwa zawodowego”. Uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia z pracy z uczniami z autyzmem, wspólnie ustalono kierunki działań i form pomocy dla tych uczniów. Na spotkaniu prowadząca p.Ada Waśk przekazała informacje z Kuratorium Oświaty o realizacji podjętych zadań z zakresu poradnictwa zawodowego na rok szkolny 2015/2016. Pani Adriana Waśk zaprasza doradców zawodowych na indywidualne spotkania, konsultacje i porady w ramach sieci współpracy na dyżur do poradni 6 czerwca od godz. 13:00 – 14:00

autor: Adriana Waśk

________________________________________________________________________________________________

W dniu 18.05.2016r. (środa) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu powiatu nidzickiego.
Na spotkaniu poruszano tematy pracy bezpośredniej z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera, podstaw prawnych możliwości odraczania rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Największe emocje i zaangażowanie budziły studia indywidualnych przypadków dzieci, uczęszczających do grup rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, które przejawiają trudności edukacyjne i społeczno – emocjonalne.

autor: M. Żukowska

________________________________________________________________________________________________

W dniu 20.05.2016r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie Zespołu Doradców Zawodowych w ramach sieci współpracy – Zapraszamy!

________________________________________________________________________________________________

W ramach sieci współpracy i wspomagania szkół i placówek psycholog i pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nidzicy zapraszają na spotkanie nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz logopedów. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.05.2016 r. o godz. 16.00. Tematem spotkania będzie podjęcie obowiązku szkolnego przez dzieci autystyczne.
Zapraszamy!

________________________________________________________________________________________________

Dyżury psychologa Izabeli Zimnickiej – Maculewicz:
– dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, opiekunów
w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia odbędą się
w następujących terminach:

28 kwiecień g.13.00 – 15.00
19 maj g.13.00 – 15.00
16 czerwiec g.13.00 – 15.00

________________________________________________________________________________________________

TARGI PRACY I EDUKACJI 2016

5 kwietnia w hali sportowo – widowiskowej w Nidzicy odbyły się Targi Pracy i Edukacji.
Nasza placówka dzięki współpracy z MCK i PUP w Nidzicy uczestniczyła w tym wydarzeniu. Zainteresowani uczniowie oraz rodzice mogli przede wszystkim zasięgnąć porady zawodoznawczej m.in. jak zaplanować ścieżkę edukacyjno – zawodową, jak uzyskać informacje o zawodach oraz gdzie szukać doradców zawodowych i instytucji prowadzących doradztwo zawodowe.

________________________________________________________________________________________________

„ZAWODOWY RODZIC”

31 marca w ZS nr 2 w Nidzicy odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas III gimnazjum. Tematem prowadzonych zajęć było omówienie roli rodzica w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej swojego dziecka. W spotkaniu uczestniczyło 60 rodziców. Zajęcia prowadziła p. Adriana Waśk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

________________________________________________________________________________________________

14 marca 2016 r. w Poradni odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy Poradni poinformowali osoby uczestniczące o spotkaniach w ramach sieci współpracy oraz realizacji zadań do końca czerwca.

________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W dniu 07 marca 2016 r. rozpoczęły się w Poradni zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z grupy wiekowej IV – VI klasy.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek o godz.15.00 i trwają około jednej godziny.
Program zajęć jest skierowany do dzieci borykających się z: nieśmiałością, nadpobudliwością, odrzuceniem grupy rówieśniczej, obniżonymi kompetencjami społecznymi, zaburzeniami sfery emocjonalnej.
Zajęcia prowadzi psycholog, socjoterapeuta pani Izabela Zimnicka – Maculewicz

________________________________________________________________________________________________

1 marca 2016 r. o godz.15.00 odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów z powiatu nidzickiego. Na spotkaniu ustalono zakres tematyczny sieci i terminy kolejnych spotkań.

________________________________________________________________________________________________

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY 2016

Z okazji EDL, który jest obchodzony uroczyście 06 marca 2016 r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy organizuje bezpłatne konsultacje logopedyczne w dniach:
29 luty godz. 14.00- 16.00
2 marca godz. 13.30. – 15.00
3 marca godz. 13.30 – 15.00
7 marca godz. 15.00 – 16.00

Celem konsultacji jest: pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną oraz ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy.
Zainteresowanych proszę o wcześniejszy kontakt tel. 89 625 31-39.

Ponadto 1 marca 2016 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie logopedów w ramach sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli.
4 marca 2016 r. logopeda pani mgr Irena Kowalczyk weźmie udział w III Olsztyńskiej Naukowo – Praktycznej Konferencji Logopedycznej na temat:
„Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza logopeda Irena Kowalczyk.

________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE LOGOPEDÓW W DNIU 1 MARCA 2016 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów powiatu nidzickiego, które odbędzie się 1 marca o godz. 15.00 w Poradni.

Koordynator Sieci – logopeda mgr Irena Kowalczyk

________________________________________________________________________________________________

Spotkanie z dyrektorami szkół powiatu nidzickiego

W dniu 15 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie pracowników Poradni z dyrektorami szkół powiatu nidzickiego. Ustalono, że będą powołane sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu nidzickiego. Poradnia zaproponowała następujące zespoły:
1. Zespół psychologiczno – pedagogiczny
2. Zespół logopedyczny.
3. Zespół doradców zawodowych
4. Zespół socjoterapeutów.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 15 lutego 2016 r. w Poradni odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Omówiono następujące tematy:
– bezpieczeństwo na terenie miasta Nidzicy
– tworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
– realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego
Następne spotkanie Zespołu odbędzie się 14.03.2016r. o godz.9.30.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 17 lutego 2016 r. w Poradni odbyły się spotkania zespołów sieci współpracy:
– Zespół psychologiczno – pedagogiczny
– Zespół socjoterapeutów

 

________________________________________________________________________________________________

KONFERENCJA POWIATOWA

„MĄDRY WYBÓR – PEWNY SUKCES

9 marca w sali widokowej nidzickiego zamku odbyła się konferencja powiatowa pod hasłem „MĄDRY WYBÓR – PEWNY SUKCES”. Celem konferencji było przedstawienie roli doradztwa zawodowego w funkcjonowaniu nowoczesnego systemu oświaty.
W konferencji wzięli udział: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi szkół powiatu nidzickiego oraz pracodawcy i przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, jak również lokalnym rynkiem pracy.
W programie konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia:
1. Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w województwie Warmińsko – Mazurskim – wystąpienie pani Barbary Antczak z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
2. Oczekiwania pracodawcy w stosunku do absolwentów szkoły zawodowej jako potencjalnych pracowników – wystąpienie pana Pawła Szczepkowskiego, Prezesa Nidzickiego Klubu Biznesu.
3. Doradztwo zawodowe z perspektywą na przyszłość – wystąpienie pani Danuty Oleksiak, konsultanta W – MODN w Elblągu.
4. Rola partnerstwa w rozwoju poradnictwa zawodowego – wystąpienie pani Bożeny Piątek, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
5. Nowe formy wsparcia w poradnictwie zawodowym. Zadania na przyszłość – wystąpienie pani Adriany Waśk, doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.
Pani Dyrektor Barbara Antczak mówiła o roli doradztwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej ucznia, wskazywała na zawody i szkoły najczęściej wybierane przez uczniów.
Danuta Oleksiak, konsultant ds. przedmiotów zawodowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, podczas konferencji podkreślała, że doradztwo zawodowe powinno być wprowadzone jako przedmiot we wszystkich szkołach, że powinien to być długotrwały proces.
Podkreślała również rolę nauczycieli, doradców zawodowych pracujących w szkołach, którzy powinni bardziej wspierać ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Paweł Szczepkowski, prezes Nidzickiego Klubu Biznesu zapraszał nauczycieli do odwiedzania zakładów pracy, by zobaczyli, jakie są wymagania dotyczące zatrudniania nowych pracowników w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Bożena Piątek, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przedstawiła rolę partnerstwa w projekcie „Warmińsko – Mazurski Pakt Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego”. Przybliżyła również tematykę wydarzeń, spotkań, konferencji, szkoleń i innych ciekawych zadań realizowanych w ramach projektu.
Nowe formy wspierania placówek edukacyjnych w doradztwie zawodowym omówiła Adriana Waśk doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy. W swym wystąpieniu wskazała na rolę rodziców jako pierwszych doradców wspierających swoje dzieci. Podkreśliła, jak ważna i konieczna jest współpraca różnych instytucji działających na rzecz poradnictwa zawodowego.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe

w Nidzicy.