Małgorzata Wilińska

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.

pedagog, terapia pedagogiczna, resocjalizacja

________________________________________________________________________________

Jan Żeszko

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
pedagog, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych (kl.IV-VI), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, terapia pedagogiczna

jan_zeszko

________________________________________________________________________________

Bożena Grochowska

Wykształcenie: wyższe mgr z p. p.
oligofrenopedagog,pedagog,terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna dzieci do 5 lat, przedszkolna, kl.I-IV, terapia pedagogiczna

art2 ppp nidzica

 

________________________________________________________________________________

Irena Kowalczyk

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
logopeda, pedagog, terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza i terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, lider Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów

________________________________________________________________________________

 Adriana Waśk

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
oligofrenopedagog, doradca zawodowy, coach

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapia dzieci z zaburzeniami, doradztwo zawodowe, Lider Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Doradców Zawodowych

nidzica_poradnia

________________________________________________________________________________

 Izabela Zimnicka-Maculewicz

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
psycholog, socjoterapeuta

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, terapia psychoedukacyjna, socjoterapia, Lider Sieci współpracy i Samodoskonalenia Pedagogów

________________________________________________________________________________

Magdalena Żukowska

Wykształcenie: wyższe mgr z p. p.
psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza dzieci z autyzmem

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, terapia psychoedukacyjna, terapia integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

________________________________________________________________________________

Justyna Renda referent administracyjny