Małgorzata Wilińska

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.

pedagog, terapia pedagogiczna, resocjalizacja

________________________________________________________________________________________________

Jan Żeszko

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
pedagog, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych (kl.IV-VI), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, terapia pedagogiczna

jan_zeszko

________________________________________________________________________________________________

Bożena Grochowska

Wykształcenie: wyższe mgr z p. p.
oligofrenopedagog,pedagog,terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna dzieci do 5 lat, przedszkolna, kl.I-IV, terapia pedagogiczna

art2 ppp nidzica

 

________________________________________________________________________________________________

Irena Kowalczyk

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
logopeda, pedagog, terapia pedagogiczna

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza i terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, lider Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów

________________________________________________________________________________________________

 Adriana Waśk

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
oligofrenopedagog, doradca zawodowy, coach

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapia dzieci z zaburzeniami, doradztwo zawodowe, Lider Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Doradców Zawodowych

nidzica_poradnia

________________________________________________________________________________________________

 Izabela Zimnicka-Maculewicz

Wykształcenie: wyższe mgr z p.p.
psycholog, socjoterapeuta

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, terapia psychoedukacyjna, socjoterapia, Lider Sieci współpracy i Samodoskonalenia Pedagogów

________________________________________________________________________________________________

Magdalena Żukowska

Wykształcenie: wyższe mgr z p. p.
psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza dzieci z autyzmem

Rodzaj wykonywanych zajęć:
diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, terapia psychoedukacyjna

________________________________________________________________________________________________

Justyna Renda referent administracyjny

 

 

________________________________________________________________________________________________

Barbara Oczkowiczpracownik obsługi

________________________________________________________________________________________________

Zespół

nidzica_-34

Od lewej: Irena Kowalczyk, Adriana Waśk, Małgorzata Wilińska, Izabela Zimnicka-Maculewicz, Justyna Renda

magda_bozena_nidzica

Od lewej: Bożena Grochowska, Magdalena Żukowska